งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องอากาศอยู่ ที่ไหน ครูกัลยาภรณ์ จันตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องอากาศอยู่ ที่ไหน ครูกัลยาภรณ์ จันตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องอากาศอยู่ ที่ไหน ครูกัลยาภรณ์ จันตรี

2 ทบท วน

3 อากา ศ (Air)

4 อากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปทุกหน ทุกแห่งเราไม่สามารถ มองเห็นอากาศได้ แต่เรา รู้สึกได้  อย่างไร ?? ให้นักเรียนลองโบกมือไป มา บริเวณใบหน้าของ ตนเอง นักเรียนจะรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่ง มาปะทะที่ใบหน้าสิ่งนั้นก็ คือ อากาศ อากาศ (air)

5 องค์ประกอบของ อากาศ อากาศ ประกอบด้วย แก๊ส ไนโตรเจน (N 2 ) 78% คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) ไอน้ำ (H 2 O) และอื่นๆ ( เช่น ฝุ่นละออง ) ออกซิเจน (O 2 ) 21% อากาศที่มีฝุ่นละอองปะปน อยู่มากมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบหายใจ

6 สิ่งที่เจือปนใน อากาศ ฝุ่นละออง เป็นสิ่งที่ปะปน อยู่ในอากาศ

7 อากาศมีอยู่ที่ไหน บ้าง ??? ในร่างกายคน มีอากาศ หรือไม่ ? ในสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีอากาศ อยู่หรือไม่ ? อากาศมีอยู่ทุกหนแห่งรอบตัวเรา รวมถึงภายในร่างกายของเรา ภายในวัตถุสิ่งของต่างๆ โดย อากาศไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถสัมผัสได้

8 เรามาพิสูจน์กันเถอะว่า อากาศอยู่ในไหน ปัญหา / ข้อสงสัย อากาศมีอยู่ทุกที่จริงหรือไม่

9 อุปกรณ์ ฟองน้ำ แท่งชอล์ค เปลือกหอย ดิน พลาสติก

10 วิธีทดลอง 1. ให้นักเรียนจับ อากาศใส่ถุง พลาสติก

11 2. ให้ความร้อนแก่น้ำ ในบีกเกอร์ ตะเกียงแอลกอฮอล์ ที่กั้นลม น้ำ ตะแก รง

12 3. เป่าลมเข้าไปในแก้วที่ มีน้ำเต็มซึ่งคว่ำอยู่ในอ่าง

13 4. หย่อนวัตถุต่างๆลงใน ภาชนะใส 1. เติมน้ำในบีกเกอร์ประมาณ 250 มิลลิลิตร 2. นำวัตถุต่างๆ หย่อนลงในน้ำ 3. สังเกตและบันทึกผล 4. จากนั้นเปลี่ยนเป็นวัตถุชนิด อื่นๆ 5. หย่อนตัวอย่างดิน

14 ตารางบันทึกผล ตารางบันทึกผลเรื่อง แหล่งที่อยู่ของอากาศ การทดลองผลการสังเกตเห็น 1. จับอากาศใส่ ถุงพลาสติก 2. ต้มน้ำในบีกเกอร์ 3. เป่าน้ำในแก้ว 4. หย่อนวัตถุชนิด ต่างๆ 5. หย่อนดินลงใน น้ำ..........................................

15 วิเคราะห์และสรุปผล การทดลอง สรุปได้ว่าอากาศมีสมบัติเป็น แก๊ส สามารถแทรกเข้าไปอยู่ ในช่องว่างทุกที่ทุกหนทุก แห่ง จากการทดลองพบว่า อากาศมีอยู่ ทั้งในห้อง นอกห้อง ใต้โต๊ะ ในน้ำในดินและในวัตถุทุก ชนิด

16 นักเรียนลองคิดดูสิ ว่า อากาศไม่มีอยู่ ในสิ่งใดอีกบ้าง ?????


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องอากาศอยู่ ที่ไหน ครูกัลยาภรณ์ จันตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google