งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะ 1.ภาษาไทย สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1 สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1 สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะ 1.ภาษาไทย สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1 สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1 สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ข้อเสนอแนะ 1.ภาษาไทย สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1
สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1 สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม มฐ. ท 5.1 2.คณิตสาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินงาน มฐ. ค 1.2 สาระกากรวัด มฐ. ค 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลฯ มฐ. ค ทักษะกระบวนการคณิตฯ มฐ. ค 6.1

8 ข้อเสนอแนะ 3.วิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต มฐ. ว 1.2
สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต มฐ. ว 1.2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มฐ. ว 2.1 สาระแรงและการเคลื่อนที่ มฐ. ว สาระพลังงาน มฐ. ว 5.1 สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มฐ. ว ว 6.1 4.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส 3.1

9 ข้อเสนอแนะ 5.ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก มฐ. ต 4.1


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะ 1.ภาษาไทย สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1 สาระการฟัง การดูและการพูด มฐ. ท3.1 สาระหลักการใช้ภาษา มฐ. ท 4.1 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google