งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิเชษฐ์ ไชยวงค์ สาธารณสุขอำเภอหนองหิน. ที่มา..... นโยบายที่เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน เตรียมคน / สถานที่ / ประสานทีม แพทย์ / เภสัช / Lab.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิเชษฐ์ ไชยวงค์ สาธารณสุขอำเภอหนองหิน. ที่มา..... นโยบายที่เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน เตรียมคน / สถานที่ / ประสานทีม แพทย์ / เภสัช / Lab."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิเชษฐ์ ไชยวงค์ สาธารณสุขอำเภอหนองหิน

2

3 ที่มา..... นโยบายที่เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน เตรียมคน / สถานที่ / ประสานทีม แพทย์ / เภสัช / Lab PLAN FBS ส่ง สอ. เฉลิม ตรวจโดยแพทย์ จ่ายยาโดย เภสัชกร Do รอผลเลือดนาน / รอแพทย์มา ตรวจ Chec k DTX ที่ รพ. สต. / ตรวจโดย NP มี แพทย์เป็นพี่เลี้ยง จ่ายยาโดยทีม รพ. สต. มีเภสัชกร เป็นพี่เลี้ยง Act

4 การพัฒนางานคลินิก ปี 2557 เปิดเพิ่มเป็น 4 คลินิก บริหารโดย NCD Board ติดอาวุธทางปัญญาแก่ทีม รพ. สต. โดย แพทย์, เภสัช,Lab PLAN เพิ่มนวดเท้าและฤาษีดัดตน ( รุก & รับ ) โดยทีมแพทย์แผนไทย ตรวจฟัน โดยทันตบุคลากร Do รอนาน ( คนไข้เพิ่ม ) / คนไข้ HT รอ นาน คนไข้ผิดนัด / ยาไม่พอ Chec k แยกบริการคลินิก DM / HT อสม. ตามคนไข้ / ฝากยาไปกับ อสม. ของบบริการจัดการจากกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล Act

5 ผลลัพธ์การจัดบริการคลินิก NCD ใน รพ. สต. ร้อยละ

6 สิ่งดี ๆ ที่ได้เรียนรู้จาก งาน เรียนรู้ : สิ่งที่ไม่ รู้หรือรู้ไม่จริง กล้าคุย กับหมอ มากขึ้น เกิดความภูมิใจ ในการดูแล ผู้ป่วยว่าทำได้ ได้เยี่ยมบ้าน บ่อยขึ้น ผู้ให้บริการ ใกล้บ้าน ลด ค่าใช้จ่าย รอไม่นาน กล้าบอก ปัญหากับ หมออนามัย คุมน้ำตาลได้ ดีขึ้นเพราะ อยากรับยาที่ รพ. สต. ผู้รับบริการ อสม. สนใจ ดูแลผู้ป่วย NCD ในเขต รับผิดชอบ มากขึ้น กองทุน ฯ ให้ งบฯ ชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt พิเชษฐ์ ไชยวงค์ สาธารณสุขอำเภอหนองหิน. ที่มา..... นโยบายที่เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน เตรียมคน / สถานที่ / ประสานทีม แพทย์ / เภสัช / Lab.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google