งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน การตัดต่อวิดีโอ. ในปัจจุบันงานวิดีโอได้เข้ามามี บทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถของงาน ทางด้านมัลติมีเดีย ที่ทำให้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน การตัดต่อวิดีโอ. ในปัจจุบันงานวิดีโอได้เข้ามามี บทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถของงาน ทางด้านมัลติมีเดีย ที่ทำให้การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน การตัดต่อวิดีโอ

2 ในปัจจุบันงานวิดีโอได้เข้ามามี บทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถของงาน ทางด้านมัลติมีเดีย ที่ทำให้การ นำ เสนองานของเราน่าสนใจแล้ว ราคากล้องวิดีโอก็ราคาถูกลงมา มากและหาซื้อได้ไม่ยาก พร้อม กับโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ วิดีโอก็มีให้เลือกใช้มากมายและ ก็ไม่ยากจนเกินไปที่จะเรียนรู้

3 ประโยชน์ของงานวิดีโอ แนะนำองค์กรและหน่วยงาน การสร้างงานวิดีโอ เพื่อแนะนำสถานที่ต่างๆ หรือในการนำเสนอข้อมูล ภายในหน่วยงาน และองค์กร เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมผู้ฟัง และยังก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวงานได้ง่ายขึ้น บันทึกภาพความทรงจำ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกสถานที่ต่างๆ งานวันเกิด งานแต่งงาน งานรับปริญญางานเลี้ยงของหน่วยงาน หรือองค์กร ซึ่งเดิมเราจะเก็บไว้ในรูปแบบภาพนิ่ง

4 ประโยชน์ของงานวิดีโอ การทำสื่อการเรียนการสอน คุณครูสามารถสร้างสื่อ การสอนในรูปแบบวิดีโอไว้นำเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นวิดีโอ โดยตรง เป็นภาพวิดีโอประกอบในโปรแกรม POWER POINT เป็นภาพวิดีโอประกอบใน Homepage และอื่นๆ การนำเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ต่างๆ ซึ่งปรับเปลี่ยนการนำเสนองานจากรูป แบบเดิม ที่เป็นเอกสารภาพ ประกอบ แผ่นชาร์จแผ่นใส ให้ทันสมัยเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน วิดีโอสำหรับบุคคลพิเศษ บุคคลสำคัญในโอกาส พิเศษ อาจหมายถึง วิทยากรที่เชิญมาบรรยาย ผู้ จะเกษียณอายุจากการ ทำงาน เจ้าของวันเกิดคู่บ่าวสาว โอกาสของ บุคคลที่ได้รับรางวัลต่างๆ

5 แนวคิดในการสร้างวิดีโอ  เขียน Storyboard สิ่งแรกที่เราควรเรียนรู้ก่อนสร้างงานวิดีโอ ก็ คือ การเขียน Storyboard คือ การจินตนาการฉาก ต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายทำจริง  เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ ในการทำงานวิดีโอ เราจะต้องเตรียมองค์ประกอบ ต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอ ไฟล์ ภาพนิ่ง ไฟล์เสียง หรือ ไฟล์ดนตรี  ตัดต่องานวิดีโอ การตัดต่อคือการนำองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรียมไว้ มาตัดต่อเป็นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดี น่าสนใจเพียงใดขึ้นอยู่กับ การตัดต่อเป็นสำคัญ ซึ่ง เราจะต้องเรียนรู้การตัดต่อในบทต่อไปก่อน

6 แนวคิดในการสร้างวิดีโอ  ใส่เอ็ฟเฟ็กต์ / ตัดต่อใส่เสียง ในขั้นตอนการตัดต่อ เราจะต้องตกแด่งงานวิดีโอ ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสี การ ใส่ข้อความ หรือเสียง ดนตรี ซึ่งจะช่วยให้งานของเรามีสีสัน และน่าสนใจ มากยิ่งขึ้น  แปลงวิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานจริง ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดท้าย ในการ ทำงานวิดีโอที่เราได้ทำเรียบร้อยแล้วนั้นไปใช้งาน โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ทำเป็น VCD, DVD หรือเป็นไฟล์ WMV สำหรับ นำเสนอทางอินเทอร์เน็ต

7 ลงมือกันเลย


ดาวน์โหลด ppt โดย นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน การตัดต่อวิดีโอ. ในปัจจุบันงานวิดีโอได้เข้ามามี บทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถของงาน ทางด้านมัลติมีเดีย ที่ทำให้การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google