งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ ● เสื้อเชิ้ตสีสุภาพหรือลายทาง ไม่มีลวดลาย ความยาวสอด เข้าในกางเกงได้ ● กางเกงขายาวแบบสุภาพ ทรงสุภาพ สีดำหรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งกาย สุภาพบุรุษ ● เสื้อเชิ้ตสีสุภาพหรือลายทาง ไม่มีลวดลาย ความยาวสอด เข้าในกางเกงได้ ● กางเกงขายาวแบบสุภาพ ทรงสุภาพ สีดำหรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การแต่งกาย สุภาพบุรุษ ● เสื้อเชิ้ตสีสุภาพหรือลายทาง ไม่มีลวดลาย ความยาวสอด เข้าในกางเกงได้ ● กางเกงขายาวแบบสุภาพ ทรงสุภาพ สีดำหรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป สวมทับ ชายเสื้อให้เรียบร้อย เห็นหัว เข็มขัด ความยาวคลุมข้อเท้า เมื่อยืนตรง ● รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำหรือ สีเข้ม ไม่มีลวดลาย หมายเหตุ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ กางเกงยืด รองเท้าแตะ ● เสื้อเชิ้ตสีสุภาพหรือลายทาง ไม่มีลวดลาย ความยาวสอด เข้าในกางเกงได้ ● กางเกงขายาวแบบสุภาพ ทรงสุภาพ สีดำหรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป สวมทับ ชายเสื้อให้เรียบร้อย เห็นหัว เข็มขัด ความยาวคลุมข้อเท้า เมื่อยืนตรง ● รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำหรือ สีเข้ม ไม่มีลวดลาย หมายเหตุ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ กางเกงยืด รองเท้าแตะ วันชี้แจง หลักสูตร

4 การแต่งกาย สุภาพบุรุษ ● เสื้อเชิ้ต แบบ ทรงและสี สุภาพ ความยาวสอดเข้าใน กางเกงได้ ● กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีดำหรือสีกรมท่า ● รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ● สูทสีดำหรือสีกรมท่า ● เสื้อเชิ้ต แบบ ทรงและสี สุภาพ ความยาวสอดเข้าใน กางเกงได้ ● กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีดำหรือสีกรมท่า ● รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ● สูทสีดำหรือสีกรมท่า พิธีเปิดการอบรม

5 ● เสื้อ กระโปรงหรือชุดแบบ สุภาพ สีสุภาพ ไม่รัดรูป ● เสื้อ กางเกงขายาวทรง สุภาพ สีดำหรือสีสุภาพ ไม่มี ลวดลาย ไม่รัดรูป ● รองเท้าหุ้มส้น หมายเหตุ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ กางเกงยืด รองเท้าแตะ ● เสื้อ กระโปรงหรือชุดแบบ สุภาพ สีสุภาพ ไม่รัดรูป ● เสื้อ กางเกงขายาวทรง สุภาพ สีดำหรือสีสุภาพ ไม่มี ลวดลาย ไม่รัดรูป ● รองเท้าหุ้มส้น หมายเหตุ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ กางเกงยืด รองเท้าแตะ การแต่งกาย สุภาพสตรี วันชี้แจง หลักสูตร

6 การแต่งกาย สุภาพสตรี พิธีเปิดการอบรม ● เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อน สุภาพ ● เสื้อสูท กระโปรงสีดำหรือสี กรมท่า ( เตรียมกางเกงมาด้วย เนื่องจากมีกิจกรรมภาคบ่าย ) ● รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ● เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อน สุภาพ ● เสื้อสูท กระโปรงสีดำหรือสี กรมท่า ( เตรียมกางเกงมาด้วย เนื่องจากมีกิจกรรมภาคบ่าย ) ● รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ


ดาวน์โหลด ppt การแต่งกาย สุภาพบุรุษ ● เสื้อเชิ้ตสีสุภาพหรือลายทาง ไม่มีลวดลาย ความยาวสอด เข้าในกางเกงได้ ● กางเกงขายาวแบบสุภาพ ทรงสุภาพ สีดำหรือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google