งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Move for health นพ. ธีรวีร์ วีรวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Move for health นพ. ธีรวีร์ วีรวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Move for health นพ. ธีรวีร์ วีรวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย

2 Exercise ยืดกล้ามเนื้อ ยืดกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความทนทาน เพิ่มความทนทาน

3 ยืดกล้ามเนื้อ

4 ยืดกล้ามเนื้อ Warm up and cool down Warm up and cool down ออกแรงน้อย แต่ค้างนาน ออกแรงน้อย แต่ค้างนาน

5 เพิ่มความแข็งแรง

6 เพิ่มความแข็งแรง เริ่มจากน้อย แล้วเพิ่มแรงต้าน เริ่มจากน้อย แล้วเพิ่มแรงต้าน เกร็งค้างไว้ประมาณ 6 วินาที เกร็งค้างไว้ประมาณ 6 วินาที 10-15 ครั้งต่อกล้ามเนื้อ 1 กลุ่ม 10-15 ครั้งต่อกล้ามเนื้อ 1 กลุ่ม ห้ามกลั้นหายใจ ห้ามกลั้นหายใจ มีส่วนควบคุมความดันโลหิต มีส่วนควบคุมความดันโลหิต

7 เพิ่มความทนทาน

8 Aerobic exercise บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อใหญ่ของ แขนขา เป็นจังหวะต่อเนื่อง ด้วยความหนักที่พอเหมาะ ( 60-85% HR max) ติดต่อกัน 20 – 60 นาที 3 –5 ครั้ง / สัปดาห์ Warm Up >>>>> EXERCISE >>>>> Cool Down 5-10 min 20-30 min 5-10 min เพิ่มความทนทาน

9 ปวดเมื่อยจาก การทำงาน แก้ไขอย่างไร

10

11  หลีกเลี่ ยง

12  

13  

14 ลงพุง ทำให้ หลัง แอ่น

15 พักการใช้งาน เป็นระยะ พักการใช้งาน เป็นระยะ ยืดคลาย กล้ามเนื้อ ยืดคลาย กล้ามเนื้อ ประคบอุ่น 15- 20 นาที ประคบอุ่น 15- 20 นาที ออกกำลังกาย เป็นประจำ ออกกำลังกาย เป็นประจำ

16 ท่าบริหารระหว่างงาน

17 เ กิดจากการใช้งานข้อมือ มากๆ กระดกขึ้นลงบ่อยๆ กำมือแน่น เป็นเวลานานๆ เ กิดจากการใช้งานข้อมือ มากๆ กระดกขึ้นลงบ่อยๆ กำมือแน่น เป็นเวลานานๆ มักจะชาปลายนิ้วมือเวลา ตื่นนอน อากาศเย็น มักจะชาปลายนิ้วมือเวลา ตื่นนอน อากาศเย็น ดีขึ้นเมื่อแช่น้ำอุ่น สะบัด มือ ดีขึ้นเมื่อแช่น้ำอุ่น สะบัด มือ ถ้าไม่รักษา จะชามากขึ้น กล้ามเนื้อมือลีบ หยิบจับ ของหลุดมือ ถ้าไม่รักษา จะชามากขึ้น กล้ามเนื้อมือลีบ หยิบจับ ของหลุดมือ พังผืดกดทับ เส้นประสาทข้อมือ

18 ป้องกันโดย วางข้อมือให้ ถูกต้อง วางข้อมือให้ ถูกต้อง พักการใช้ งานมือเป็น ระยะ พักการใช้ งานมือเป็น ระยะ

19 พังผืดกดทับ เส้นประสาทข้อมือ เบื้องต้นโดยแช่ข้อมือในน้ำอุ่น วัน ละ 15-20 นาที เบื้องต้นโดยแช่ข้อมือในน้ำอุ่น วัน ละ 15-20 นาที ถ้าไม่ดีขึ้นไปพบแพทย์ ถ้าไม่ดีขึ้นไปพบแพทย์ การรักษาด้วยยา รับประทานยาต้าน การอักเสบ และ วิตามินบำรุงปลาย ประสาท หรือ ฉีดสเตอรอยด์บริเวณ ข้อมือ การรักษาด้วยยา รับประทานยาต้าน การอักเสบ และ วิตามินบำรุงปลาย ประสาท หรือ ฉีดสเตอรอยด์บริเวณ ข้อมือ กายภาพบำบัด โดยใช้เครื่องมือ กายภาพ ร่วมกับ อุปกรณ์พยุง ข้อมือ กายภาพบำบัด โดยใช้เครื่องมือ กายภาพ ร่วมกับ อุปกรณ์พยุง ข้อมือ การผ่าตัด เลาะพังผืดบริเวณข้อมือ เมื่อวิธีอื่นไม่ได้ผล การผ่าตัด เลาะพังผืดบริเวณข้อมือ เมื่อวิธีอื่นไม่ได้ผล

20 ปวดคอ บ่า ส่วนใหญ่มักเกิดจากกล้ามเนื้อ เกร็งตัว ส่วนใหญ่มักเกิดจากกล้ามเนื้อ เกร็งตัว มักจะสัมพันธ์กับท่านั่งทำงานที่ ไม่ถูกต้อง เช่น ต้องก้มหรือ แหงนมองจอคอมพิวเตอร์ เกร็ง ยกแขนเวลานั่งพิมพ์งาน เป็น ต้น มักจะสัมพันธ์กับท่านั่งทำงานที่ ไม่ถูกต้อง เช่น ต้องก้มหรือ แหงนมองจอคอมพิวเตอร์ เกร็ง ยกแขนเวลานั่งพิมพ์งาน เป็น ต้น

21 การป้องกัน ควรปรับ ระดับโต๊ะ เก้าอี้ ทำงานให้ เหมาะสม ควรปรับ ระดับโต๊ะ เก้าอี้ ทำงานให้ เหมาะสม มีการยืด คลาย กล้ามเนื้อ เป็นระยะ มีการยืด คลาย กล้ามเนื้อ เป็นระยะ

22 การรักษา ประคบอุ่นบริเวณที่ปวด 15-20 นาที ประคบอุ่นบริเวณที่ปวด 15-20 นาที ยืดกล้ามเนื้อคอ บ่า ( ดัง รูป ) ยืดกล้ามเนื้อคอ บ่า ( ดัง รูป )

23

24

25 ปวดหลัง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น กล้ามเนื้อตึง หมอนรอง กระดูกเคลื่อน กล้ามเนื้อตึง หมอนรอง กระดูกเคลื่อน กระดูกหลังเสื่อม เป็นต้น กระดูกหลังเสื่อม เป็นต้น

26

27 การรักษาเบื้องต้น 1. นอนพัก รับประทานยาพารา เซตามอล 1. นอนพัก รับประทานยาพารา เซตามอล 2. ประคบอุ่นครั้งละ 20 นาที เช้า - เย็น ถ้าไม่ดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย และ รักษาที่ถูกต้อง อาจจำเป็นต้องเอกซเรย์ และ ทำ กายภาพบำบัดร่วมด้วย

28 ยืดกล้ามเนื้อโคนขา ด้านหลัง

29 ยืดกล้ามเนื้อก้น

30 ออกกำลังแค่ ไหนพอ ไม่ออกได้มั้ย

31 กินน้อย - ออกน้อย, กินมาก - ออกมาก ออกกำลังให้เหนื่อย เล็กน้อย “ ลองชวนคุย ” สายกลางเพื่อ สุขภาพ

32 ร่างกายฟิต แค่ไหน ดูที่ อะไร ดูที่ อะไร

33 เปอร์เซ็นต์ไขมัน : วัดรอบเอว ชาย น้อยกว่า 36 นิ้ว หญิง น้อยกว่า 32 นิ้ว

34 ความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ

35 ร่างกายยืดหยุ่นได้ดี

36 หัวใจและปอดทำงาน ได้ดี

37 แค่ขยับ = ออก กำลังกาย แค่ขยับ = ออก กำลังกาย

38 อย่าลืม warm up warm up cool down cool down

39 ขอบคุณ ครับ ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศบส.1,4,8,29,48,56,63


ดาวน์โหลด ppt Move for health นพ. ธีรวีร์ วีรวรรณ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย ศูนย์ฯ 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google