งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gate & CircuitsGate & Circuits. ทำความรู้จักกับดิจิตัล สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal) เป็นสัญญาณชนิดหนึ่ง ในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสัญญาณที่พิจารณาระดับสัญญาณเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gate & CircuitsGate & Circuits. ทำความรู้จักกับดิจิตัล สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal) เป็นสัญญาณชนิดหนึ่ง ในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสัญญาณที่พิจารณาระดับสัญญาณเป็นหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gate & CircuitsGate & Circuits

2 ทำความรู้จักกับดิจิตัล สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal) เป็นสัญญาณชนิดหนึ่ง ในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสัญญาณที่พิจารณาระดับสัญญาณเป็นหลัก  เป็นระดับ สูง และ ต่ำ อาจเรียกระดับสัญญาณดังกล่าวว่า ลอจิก (Logic) เป็นพื้นฐานของ Microprocessor,Memory ฯลฯ

3 Logic Gate ลอจิกเกท (Logic Gate) หรือ เกท (Gate) เป็นอุปกรณ์ที่ เสมือนสวิตซ์ควบคุมในวงจรดิจิตัล

4 เกทพื้นฐานในวงจรดิจิตัล เกทพื้นฐานในวงจรดิจิตัลมีอยู่ 6 ชนิด  NOT  AND  OR  XOR  NAND  NOR

5 NOT GATE

6 AND GATE

7 OR GATE

8 XOR GATE

9 NAND GATE

10 NOR GATE

11 Circuits ในที่นี้จะเป็นการนำเกทมาต่อกันเป็นวงจร อาจเรียกได้ว่า “ วงจรลอจิก ” ใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งในเกทพื้นฐานไม่มี แบ่งวงจรลอจิกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ  แบบผสม (Combination circuit)  แบบเรียงลำดับ (Sequence circuit)

12 Combination circuit เป็นวงจรที่แสดงผลออกมาโดยทันที ไม่ต้องสนใจสถานะ เอ๊าท์พุทก่อนหน้า เป็นวงจรที่ต่อได้ได้ตั้งแต่ง่าย จน ถึงซับซ้อน ตัวอย่าง Combination circuit  วงจรเลือกข้อมูล (Data Selector)  วงจรบวกเลขฐานสอง (Adders)

13 Data Selector เป็นวงจรที่จะทำการคัดเลือกข้อมูลออกทางเอ๊าท์พุท โดย ใช้อินพุทเป็นตัวตัดสินใจในการเลือก S1S1 S0S0 Y 00I0I0 01I1I1 10I2I2 11I3I3

14 Adders เป็นวงจรที่มี 2 อินพุท เอ๊าท์พุทที่ได้จากวงจรจะเป็นผลบวก ของสัญญาณอินพุท AB Su m Carr y 0000 0110 1010 1101

15 Sequence circuit เป็นวงจรที่จะคำนึงถึงสถานะเดิมของอินพุทเก่าเสมอๆ ส่วนมากวงจรแบบนี้จะถูกทำให้อยู่ในรูปวงจรแบบกล่อง เรียกว่า Flip-Flop ตัวอย่าง Sequence circuit  วงจร SR Latch

16 วงจร SR Latch ย่อมาจากคำว่า Set/Reset Latch เป็นวงจรที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt Gate & CircuitsGate & Circuits. ทำความรู้จักกับดิจิตัล สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal) เป็นสัญญาณชนิดหนึ่ง ในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสัญญาณที่พิจารณาระดับสัญญาณเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google