งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับตำบล ความสำคัญของทีม SRRT ตำบล การเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อค้นหาความผิดปกติ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับตำบล ความสำคัญของทีม SRRT ตำบล การเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อค้นหาความผิดปกติ และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับตำบล ความสำคัญของทีม SRRT ตำบล การเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อค้นหาความผิดปกติ และ

2 วัตถุประสงค์การอบรมเครือข่ายระดับตำบล  เข้าใจหลักการเฝ้าระวังเหตุการณ์และสามารถ พัฒนาระบบในระดับตำบล เพื่อเสริมการเฝ้าระวัง ระบบปกติ  รู้จักชนิดของเหตุการณ์ผิดปกติทางด้าน สาธารณสุข  รู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งข่าวชนิด ต่างๆ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติได้  สามารถตรวจสอบข่าวเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจาก แหล่งข่าวและตอบสนองได้เหมาะสม

3 ประเด็นสำคัญ หลักการเฝ้าระวังเหตุการณ์ แหล่งข่าวชนิดต่าง ๆ ขั้นตอนการเฝ้าระวัง ประเภทของเหตุการณ์ผิดปกติและตัวอย่าง

4 2546 SARS ประเทศไทย 2546 Probable case ป่วย 8 ตาย 2

5 ไข้หวัดนกระบาด 2547 ไข้หวัดนก, ประเทศไทย 2547 Confirmed case ป่วย 17 ตาย 12 สัตว์ปีกถูกทำลาย 30 ล้านตัว ผลกระทบกับการส่งออก 0.9 % GDP ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว 6 % GDP

6 ไข้หวัด นกเวียดนาม 27 พฤศจิกายน 2553 สัตว์ปีกติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ใน 2 จังหวัดทางภาคเหนือของเวียดนาม ผู้ป่วยไข้หวัดนก ในประเทศอินโดนีเซีย อียิปต์ ประเทศละ 1 ราย จากการสัมผัส สัตว์ปีกป่วยตายในชุมชน

7 อหิวาตกโรคในเฮติ ผู้ป่วย 60,240 ราย ตาย 1,415 ราย ณ วันที่ 20 พย.53

8 การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จ. เชียงใหม่ หางดง เรือนจำฝาง / รร จอมทอง เวียงแหง เมือง

9 Streptococcus suis ตำบลสบเตี๊ยะ และ ตำบลแม่สอย อ. จอมทอง

10 เดือน เหตุการณ์สาเหตุ อาหารเป็นพิษ จ. เชียงใหม่ ม.ค 53 อสม.จันทบุรี(40)อาหารบุฟเฟ่ต์ มี.ค 53 สำนักปฏิบัติธรรม สกพ(8)หอยแครงลวก มี.ค.53 นักเรียน ฝาง(29)ก๋วยเตี๋ยว เม.ย.53 ชาวบ้าน ดอยหล่อ(20)ลาบหมูดิบ พ.ค.53 ชาวบ้าน สันป่าตอง(7)ตับปิ้ง มิ.ย.53 นักศึกษา ม.ช (10)น้ำพริกหนุ่ม ลาบหมู ก.ค 53 ชาวบ้าน แม่ออน สกพ(67)หลู้ ส.ค 53 พยาบาล ICN(50)ผัดผักกาดโรยปู ก.ย 53 ชาวบ้าน อมก๋อย(10)ถั่วเน่าหมัก ต.ค 53 ชาวบ้าน จอมทอง(120)น้ำประปาภูเขา

11 เครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ระดับ ตำบล ระดับ อำเภอ ระดับ จังหวัด ระดับเขต ระดับประเ ทศ ระดับ หมู่บ้าน บทบาทหน้าที่ เฝ้าระวังโรค / ตรวจจับความผิดปกติ สอบสวนควบคุมป้องกันโรค เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ เพื่อค้นหาความผิดปกติ

12 สมาชิกเครือข่ายระดับตำบล  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ สอ. (แห่งละ 1 คน)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ตำบลละ 3 คน)  บุคลากร อปท. ได้แก่ อบต. หรือ เทศบาล ตำบล (1-2 คน)  กลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปศุสัตว์ตำบล ครู

13

14 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ การรับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้ข่าวสาร ข้อมูลการเกิดโรคและภัยสุขภาพ จากแหล่งข่าว ชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และมีการตอบสนองที่รวดเร็ว

15

16 ผู้ป่วยส่วนน้อยที่มารักษาที่ รพ.สอ. หรือโรงพยาบาล ธรรมชาติการเกิดโรค ผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ในชุมชน ไม่ได้มารักษาที่โรงพยาบาล -มีอาการไม่รุนแรง -มีเชื้อโรคในตัวแต่ไม่มีอาการ (พาหะ) ผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ในชุมชน ไม่ได้มารักษาที่โรงพยาบาล -มีอาการไม่รุนแรง -มีเชื้อโรคในตัวแต่ไม่มีอาการ (พาหะ)

17 ปัญหาการเฝ้าระวังโรคในระบบปกติ ตัวอย่างผู้ป่วย 5 รายในการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ดัดแปลงจาก Dr.Marjorie P. Pollack, ProMed Mail รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 5 รพ. สต. รพ.เอกชน รายที่ 4

18 การเฝ้าระวัง 2 ระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รายคน รายเหตุการณ์ เก็บ วิเคราะห์ แปลผล แจ้ง ตรวจสอบ รายงาน ประเมิน และสอบสวน สัญญาณภัย ควบคุมโรค มีความสำคัญ สาธารณสุข กระจายเผยแพร่ เหตุการณ์ผิดปกติ เกี่ยวกับ สาธารณสุข ผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่ สอ./รพ.สต. 2. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ1. การเฝ้าระวังโดยรายงานผู้ป่วย ดัดแปลงจาก ECDC

19 เป้าหมายของเครือข่ายระดับตำบล 3 ร (เร็ว) รู้เร็ว (และตรวจสอบ) รายงานเร็ว (แจ้งข่าว) ควบคุมเร็ว (มาตรการเบื้องต้น)

20 เริ่มมีผู้ป่วย รายแรก วันที่ผู้ป่วย มาพบแพทย์ วันที่รายงานโรค ทราบผล การตรวจ ส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ดำเนินมาตรการ ควบคุมโรค จำนวนวัน ช่วงเวลาที่มีโอกาส ในการควบคุมโรค เหตุการณ์ที่ มักจะพบ จำนวน ผู้ป่วย

21 การรายงานและดำเนินการเร็ว จำนวน ผู้ป่วยที่ ป้องกันได้ เริ่มมีผู้ป่วย รายแรก ดำเนินมาตรการ ควบคุมโรค จำนวนวัน จำนวน ผู้ป่วย

22 1. โรคประจำถิ่นหรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย 2. โรคใหม่หรือกลุ่มอาการที่ไม่เคยพบในพื้นที่ 3. เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในคน

23 1.โรคประจำถิ่น หรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย

24

25 ผู้ป่วยอุจจาระร่วง ที่มีอาการขาดน้ำ อย่างรุนแรง www.themegallery.com Company Logo ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันที

26 เครือข่ายระดับตำบล ควรจะ ทำอย่างไรดี

27 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ ส่งข่าวให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันที ซักถามประวัติอาหาร เก็บอาหารที่สงสัย (ถ้ายังมีเหลืออยู่) ไว้ในตู้เย็น เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรค

28

29 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันที ประสานงานกับครูพี่เลี้ยงในการทำความสะอาด เด็กที่ป่วยให้หยุดอยู่กับบ้าน ทำความสะอาดพื้น เครื่องใช้ หรือของเล่นเด็กที่ อาจปนเปื้อนเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาว (คลอร็อกซ์) อัตราส่วน คือ น้ำยา 20 ซีซี. ต่อ น้ำ 1,000 ซีซี. และล้างด้วยน้ำ สะอาดอีกครั้ง

30

31 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันที ประสานงานกับครู (กรณีมีนักเรียนป่วย) ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวด เมื่อยเนื้อตัว เป็นต้น หยุดเรียนและพักรักษาตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา 7 วันจนกว่าจะหายเป็นปกติ (ใช้หน้ากากอนามัย) ทำความสะอาดราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะทานอาหาร คีบอร์ด เม้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และมีการเปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในห้องเรียน มีการคัดกรองเด็กนักเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนทุกเช้า

32 ไข้สูงหลายวัน เบื่ออาหาร ปวดท้อง ท้องอืด มีจุดเลือดออกตามตัว อาจซึม หรือช็อค หรือ ไปหาหมอแล้วพบว่าเป็นไข้เลือดออก ไข้สูงหลายวัน เบื่ออาหาร ปวดท้อง ท้องอืด มีจุดเลือดออกตามตัว อาจซึม หรือช็อค หรือ ไปหาหมอแล้วพบว่าเป็นไข้เลือดออก

33 ส่งข่าวให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันที เช็ดตัวลดไข้ และแนะนำให้ไปหาหมอ ป้องกันยุงกัดผู้ป่วย โดยทายากันยุงและนอนในมุ้งทั้ง กลางวันและกลางคืน สำรวจลูกน้ำยุงลายในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย และ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กิจกรรมที่ควรดำเนินการ

34 2. โรคใหม่หรือกลุ่มอาการที่ไม่เคยพบในพื้นที่ ไข้ออกผื่นและปวดข้อ

35 มีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุ มีอาการคล้าย ๆ กันหลายคนในหมู่บ้าน เช่น ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 2 ราย เกิดขึ้นหลังน้ำท่วม

36 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันที ค้นหาผู้ป่วยรายอื่นเพิ่มเติม (กรณีที่มีผู้ป่วยไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 2 ราย เกิดขึ้นหลัง น้ำท่วม

37

38 สงสัยโรคไข้หวัดนก เพื่อเฝ้าระวังโรค 1) สัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบฟาร์ม มีการตายอย่างน้อย ร้อยละ 10 ใน 2 วัน หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน หรือ หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 20 ใน 1 วัน หรือ 2) สัตว์ปีกที่เลี้ยงแบบหลังบ้าน มีอัตราการตายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ใน 2 วัน 3) สัตว์ปีกตามข้อ 1) และ 2) แสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้ - ตายกะทันหัน - ตายกะทันหัน - อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก หน้าบวม น้ำตาไหล - อาการทางระบบประสาท เช่น ชัก คอบิด - ท้องเสีย หรือขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอนเหนียงสีคล้ำ หรือ หน้าแข้งมีจุดเลือดออก หงอนเหนียงสีคล้ำ หรือ หน้าแข้งมีจุดเลือดออก

39 การดำเนินการ  หากพบสัตว์ปีก สงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนก แจ้ง จนท. รพ.สต. เฝ้าระวังโรคในคน แจ้ง จนท. รพ.สต. เฝ้าระวังโรคในคน แจ้ง ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบและควบคุมโรค แจ้ง ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบและควบคุมโรค ค้นหาผู้ป่วยโรคเชิงรุกในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยโรคเชิงรุกในหมู่บ้าน ไข้สูง มีน้ำมูกไอ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไข้สูง มีน้ำมูกไอ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย อ่อนเพลีย

40 ไก่ตาย จำนวนมาก สุกรตาย จำนวนมาก ปลาตาย จำนวนมาก 3. เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในคน

41 ภาวะน้ำท่วม / น้ำหลาก และ มีชาวบ้านมีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ ตาแดง จำนวนหลายราย

42 3. เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในคน โคลนถล่ม มี ผู้ได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต

43 กิจกรรมที่ควรดำเนินการ ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันที เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

44

45 ผู้แจ้งข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน ครอบครัวผู้ป่วย ผู้ป่วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.เทศบาล ครู ตำรวจ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน อาสาสมัครอื่น ๆ เช่น อาสาสมัครปศุสัตว์ อปพร. อาสาชุมชน คลินิกเอกชน ร้านขายยา เจ้าของร้านค้าปลีก ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี พระในวัด

46 แนวทางการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ อสม / อปท / เครือข่าย เป็นโรค / เหตุการณ์ ที่ควรต้องแจ้งข่าว หรือไม่ ไม่ใช่ สิ้นสุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หาข้อมูลเพิ่มเติม ใช่ ลงพื้นที่ / ตรวจสอบ / ประเมิน เบื้องต้น

47 การหาข้อมูลเพิ่มเติม กรณีมีผู้ป่วย 1-2 ราย มีอาการอย่างไรบ้าง เริ่มไม่สบายตั้งแต่เมื่อไหร่ หมอบอกว่าเป็นโรคอะไร ( กรณีที่ไปหาหมอมาแล้ว ) การรักษาที่ได้รับ เช่น นอนโรงพยาบาลหรือไม่ เป็นผู้หญิง หรือ ผู้ชาย อายุ อาชีพ ที่อยู่อาศัยจริง ๆ สถานที่ทำงาน / โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตอนนี้เป็นอย่างไร มีใครที่บ้านหรือละแวกบ้านเป็นแบบนี้หรือไม่

48 การหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีผู้ป่วยหลายคน ส่วนใหญ่มีอาการอะไรบ้าง เริ่มไม่สบายตั้งแต่เมื่อไหร่ หมอบอกว่าเป็นโรคอะไร ( กรณีที่ไปหาหมอมาแล้ว ) มีผู้ป่วยทั้งหมดกี่ราย และมีคนเสียชีวิต หรือไม่ ถ้ามีกี่ราย เป็นผู้หญิง / ผู้ชายกี่คน ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุใดเป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นเด็ก คนชรา เกิดปัญหาที่ไหน เช่น หมู่บ้านไหน โรงเรียนอะไร

49 ตัวอย่าง การระบาดโรคอุจจาระร่วง

50 ประโยชน์ของการเฝ้าระวังเหตุการณ์ -พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือการระบาดได้เร็วขึ้น ขณะที่ปัญหายังไม่ลุกลาม -สามารถใช้ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เมื่อ การให้บริการรักษาพยาบาลหยุดชะงัก เช่น น้ำ ท่วมใหญ่ -ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ทันเหตุการณ์ -ส่งผลทำให้ประชาชนปลอดภัย มีสุขภาพดี

51 เหตุการณ์ผิดปกติที่ ต้องแจ้งข่าว ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน มีหลายรายพร้อมๆ กัน ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยเป็นโรคที่มีความสำคัญ เช่น ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดนก เหตุการณ์ผิดปกติในสัตว์และ สิ่งแวดล้อม 51

52 มี ผลกระทบ ต่อ เศรษฐกิจ หรือไม่ ปัญหา สุขภาพนี้ ผิดปกติ หรือไม่ ปัญหา สุขภาพนี้ ผิดปกติ หรือไม่ เป็น ประเด็น การเมือง หรือไม่ ข่าว เชื่อถือได้ หรือไม่ เหตุการ ณ์ ร้ายแรง หรือไม่ แพร่ ระบาด ได้เร็ว หรือไม่ มีความกังวล ในระดับ นานาชาติ หรือไม่ คำถามที่ต้องตอบเมื่อ ได้รับข่าว ที่มา : Dr.Marjorie P. Pollack, ProMed Mail

53 ข่าวเชื่อถือได้ เนื่องจาก.......... แหล่งข่าว มีความน่าเชื่อถือ เช่น อสม ครูอนามัย มีการยืนยันตรงกันมากกว่า 1 แหล่งข่าว มีรายละเอียดของข่าวสารที่ ตรวจสอบได้ มีพยานหลักฐาน หรือภาพถ่าย แสดง เหตุการณ์เชื่อมโยงกับปัญหาที่ พบมาก่อน

54 เหตุการณ์ร้ายแรง เนื่องจาก.......... เป็นโรคร้ายแรง พิจารณาจาก มีคนตาย หรืออาการหนักและ นอนโรงพยาบาล โรคที่รักษาไม่ได้หรือหายช้า ทำให้เกิดความพิการได้ ประชากรส่วนใหญ่ที่ได้รับ ผลกระทบหรือเสี่ยง เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ ข่าวทีวี

55 ปัญหาสุขภาพนี้ผิดปกติ เนื่องจาก........... โรคใหม่ในพื้นที่หรือโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ โรคเกิดนอกฤดูกาลหรือในกลุ่ม เสี่ยงที่ต่างจากปกติ วิธีการติดต่อต่างไปจากเดิม หรือไม่ ทราบ อาการแตกต่างจากโรคปกติที่เคย พบ มีผู้ป่วยในหมู่บ้านเหมือนที่เป็นข่าว

56 แพร่ระบาดได้เร็ว เนื่อง จาก........ เป็นการติดต่อจากคนสู่คน เชื้อโรคมีระยะฟักตัวของโรค สั้น มีพาหะ รังโรค หรือ แมลงนำ โรค ทำให้การแพร่ระบาดเร็ว เกิดในที่แออัด มีประชากร หนาแน่น เช่น ค่ายอพยพ เรือนจำ

57 มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ เนื่องจาก.... เป็นสินค้า เช่น อาหาร กระป๋อง เกี่ยวข้องกับการส่งออก หรือนำเข้า เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว เกิดในคนวัยทำงาน ทำ ให้ขาดงาน มีค่าใช้จ่ายสูงในการ รักษา

58 เป็นประเด็นการเมือง เนื่องจาก....... ปัญหาเกิดในค่ายพักพิงชั่วคราว เกิดขณะที่มีการย้ายถิ่นของ ประชากรจำนวนมาก เกิดแถวพรมแดนระหว่าง ประเทศ นักการเมืองกลัวเป็นข่าว

59 มีความกังวลระดับ นานาชาติ........ เกิดในแถบพรมแดนระหว่าง ประเทศ เป็นโรคที่แพร่ระหว่างประเทศ ได้ง่าย เกี่ยวข้องกับการค้าและการ ท่องเที่ยว

60 ภาพรวมของการทำงาน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

61 สรุปการทำงานร่วมกันในเครือข่าย SRRT อำเภอ ศูนย์รับแจ้งข่าว สอ. / รพ. สต. แหล่งข่าวในชุมชน เหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน สอบสวน ตรวจสอบ แจ้งข่าว ควบคุมโรค ได้เร็วขึ้น

62  อสม/เครือข่าย  จนท. รพ.สต.  SRRT อำเภอ  แจ้งข่าว  ตรวจสอบ  สอบสวน  รู้เร็ว  รายงานเร็ว  ควบคุมเร็ว 62 SRRT เครือข่ายระดับ ตำบล

63 เป้าหมายระยะยาวใน การพัฒนา มีศูนย์รับแจ้งข่าวที่ รพ. สต. บุคลากรเข้าใจขั้นตอนทำงาน ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event- based surveillance) มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ใกล้ชิดในพื้นที่ – สอ./ รพ. สต. – อสม. – อบต./ เทศบาล – หน่วยงานอื่นๆ เช่น ปศุสัตว์ ตำบล ครู สื่อมวลชน

64 สรุป ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ระดับตำบล เป็นระบบเสริมการเฝ้าระวังระบบปกติ ( รง.506) เพื่อช่วยให้ตรวจพบการ ระบาดได้เร็วขึ้น ศูนย์รับแจ้งข่าวที่รพ. สต. รับแจ้ง เหตุการณ์เกิดโรคในคน และ เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดในสัตว์และ สิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพ ของคน หัวใจของความสำเร็จคือ ทุก เหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งต้องมีการ ตอบสนอง คือ มีการตรวจสอบข่าว และควบคุมโรค

65 หัวใจของความสำเร็จ ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ทุกเหตุรายงานมีความหมาย ต้องตอบสนอง

66 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับตำบล ความสำคัญของทีม SRRT ตำบล การเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อค้นหาความผิดปกติ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google