งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13 การสนทนาออนไลน์ และ จริยธรรมในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13 การสนทนาออนไลน์ และ จริยธรรมในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13 การสนทนาออนไลน์ และ จริยธรรมในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี จิตรักษ์

2 การสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat) Chat เป็นการประชุมหรือสนทนาผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เรียกย่อ ๆ ว่า IRC (Internet Relay Chat) มีลักษณะคล้าย ๆ กับการทอล์ค (Talk) ซึ่ง สามารถคุยเป็นการส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มก็ได้โดยใช้การ พิมพ์ข้อความโต้ตอบกันแบบทันทีทันใด การสนทนา ลักษณะนี้เราเรียกว่า chatting ทำให้ผู้คนได้มีการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประหยัด ค่าใช้จ่าย เพราะลักษณะของการติดต่อสื่อสารจะไม่ต้องเสีย ค่าบริการแบบโทรศัพท์ทางไกล

3 ตัวอย่างโปรแกรมสนทนา ออนไลน์ m sn QQ Astra camf rog

4

5 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ต 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันตามมาจากการ กระทำ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา มารยาท

6 ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต 1. โทษของอินเทอร์เน็ต โทษของอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่ เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งประกาศซื้อขายของผิดกฏหมาย, ขายบริการทาง เพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ

7 ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต 2 โรคติดอินเทอร์เน็ต บุคคลใดที่มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ประการ เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงว่าเป็นอาการติดอินเทอร์เน็ต รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบ อินเทอร์เน็ต มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อยๆ ไม่สามารถ ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้ คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยง ปัญหา หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย

8 ผลกระทบการใช้อินเทอร์เน็ต

9 3 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาหลักที่นับว่ายิ่งมีความ รุนแรง เพิ่มมากขึ้น ประมาณกันว่ามีถึง 230% ในช่วงปี 2002 และแหล่งที่เป็นจุดโจมตีมากที่สุดก็คือ อินเทอร์เน็ต นับว่า รุนแรงกว่าปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์เสียด้วยซ้ำ หน่วยงานทุก หน่วยงาน ที่นำไอทีมาใช้งาน จึงต้องตระหนักในปัญหานี้เป็น อย่างยิ่ง จำเป็นต้องลงทุนด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน การรักษาความปลอดภัย ระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ที่มี ประสิทธิภาพ การวางแผน ติดตาม และประเมินผลที่ต้องกระทำ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง แต่ไม่ว่าจะมีการป้องกันดีเพียงใด ปัญหาการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ก็มีอยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้ระบบการ โจมตีที่พบบ่อยๆ

10


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13 การสนทนาออนไลน์ และ จริยธรรมในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต วิชา คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง 20102 หน่วยที่ 4 อินเตอร์เน็ต ผู้สอน อัจฉรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google