งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละ ประเทศดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละ ประเทศดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละ ประเทศดังนี้

2 เนการาบรูไนดารุสซาลาม พื้นที่ 5765 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน ประชากร 0.4 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ การปกครอง สมบรูณาญาสิทธิราชย์ มีสมเด็จพระราชาธิบดีทรง เป็นประมุข ศาสนา อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) อื่นๆ (10%) สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน อาหารประจำชาติ อัมบูยัต ดอกไม้ประจำชาติ ดอกซิมปอร์

3 ราชอาณาจักรกัมพูชา พื้นที่ 181036 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง พนมเปญ ประชากร 15 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาเขมร การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ศาสนา พุทธ (96) อิสลาม (2) อื่นๆ (2) สกุลเงิน เรียล อาหารประจำชาติ อาม็อก ดอกไม้ประจำชาติ ดอกลำดวน

4 มาเลเซีย พื้นที่ 333403 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ประชากร 29 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ศาสนา อิสลาม (60) พุทธ (19) คริสต์ (9) ฮินดู (6) อื่นๆ (6) สกุลเงิน ริงกิต อาหารประจำชาติ นาซิ เลอมัก ดอกไม้ประจำชาติ ดอกพู่ระหง

5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พื้นที่ 2019358 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง จาการ์ตา ประชากร 248 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ศาสนา อิสลาม (86) คริสต์ (9) ฮินดู (2) พุทธ (1) อื่นๆ (2) สกุลเงิน รูเปียห์ อาหารประจำชาติ กาโด กาโด ดอกไม้ประจำชาติ ดอกกล้วยไม้ราตรี

6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว พื้นที่ 236799 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง เวียงจันทน์ ประชากร 6.5 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาลาว การปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีประธานประเทศเป็นประมุข ศาสนา พุทธ (67) คริสต์ (1.5) อื่นๆ (31.5) สกุลเงิน กีบ อาหารประจำชาติ ซุบไก่ ดอกไม้ประจำชาติ ดอกจำปาลาว

7 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พื้นที่ 678034 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง เนปิดอว์ ประชากร 54.5 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาพม่า การปกครอง แบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ศาสนา พุทธ (89) คริสต์ (4) อิสลาม (4) อื่นๆ (3) สกุลเงิน จั๊ต อาหารประจำชาติ หล่าเพ็ด ดอกไม้ประจำชาติ ดอกประดู่

8 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พื้นที่ 299536 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง มะนิลา ประชากร 103.8 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาตากาล็อก และภาษาอังกฤษ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐ มี ประธานาธิบดีเป็นประมุข ศาสนา คริสต์ (88) อิสลาม (5) อื่นๆ (7) สกุลเงิน เปโซ อาหารประจำชาติ อโดโบ้ ดอกไม้ประจำชาติ ดอกพุดแก้ว

9 สาธารณรัฐสิงคโปร์ พื้นที่ 583 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง สิงคโปร์ ประชากร 5.3 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มาเลย์ ทมิฬ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ศาสนา พุทธ (43) อิสลาม (15) คริสต์ (15) เต๋า (9) ฮินดู (4) อื่นๆ (14) สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ อาหารประจำชาติ ลักสา ดอกไม้ประจำชาติ ดอกกล้วยไม้แวนด้า

10 ราชอาณาจักรไทย พื้นที่ 513115 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ประชากร 67 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาไทย การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ศาสนา พุทธ (94) อิสลาม (4) คริสต์ (1) อื่นๆ (1) สกุลเงิน บาท อาหารประจำชาติ ต้มยำกุ้ง ดอกไม้ประจำชาติ ดอกราชพฤกษ์

11 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พื้นที่ 337912 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง ฮานอย ประชากร 91.5 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม การปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีประธานประเทศเป็นประมุข ศาสนา พุทธ ( มหายาน )(10) คริสต์ (9) อิสลาม (1) อื่นๆ (80) สกุลเงิน ดอง อาหารประจำชาติ nem หรือเป๊าะเปี๊ยะเวียดนาม ดอกไม้ประจำชาติ ดอกบัว

12 สมาชิกในกลุ่ม ด. ญ. จีระนันท์ไชยะโอชะม.2/2 เลขที่ 28 ด. ญ. กรกมลเอียดจงดีม.2/2 เลขที่ 25 ด. ญ. รัตนาภรนวลสิงห์ม.2/2 เลขที่ 36 ด. ช. สังสิทธิ์อุไรวงศ์ม.2/2 เลขที่ 20


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละ ประเทศดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google