งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้
10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้

2 เนการาบรูไนดารุสซาลาม
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน ประชากร 0.4 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ การปกครอง สมบรูณาญาสิทธิราชย์ มีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประมุข ศาสนา อิสลาม(67%) พุทธ (13%) คริสต์(10%) อื่นๆ(10%) สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน อาหารประจำชาติ อัมบูยัต ดอกไม้ประจำชาติ ดอกซิมปอร์

3 ราชอาณาจักรกัมพูชา พื้นที่ 181036 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง พนมเปญ
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง พนมเปญ ประชากร 15 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาเขมร การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาสนา พุทธ(96) อิสลาม(2) อื่นๆ(2) สกุลเงิน เรียล อาหารประจำชาติ อาม็อก ดอกไม้ประจำชาติ ดอกลำดวน

4 มาเลเซีย พื้นที่ 333403 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ประชากร 29 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาสนา อิสลาม(60) พุทธ(19) คริสต์(9) ฮินดู(6) อื่นๆ(6) สกุลเงิน ริงกิต อาหารประจำชาติ นาซิ เลอมัก ดอกไม้ประจำชาติ ดอกพู่ระหง

5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง จาการ์ตา ประชากร 248 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาสนา อิสลาม(86) คริสต์(9) ฮินดู(2) พุทธ(1) อื่นๆ(2) สกุลเงิน รูเปียห์ อาหารประจำชาติ กาโด กาโด ดอกไม้ประจำชาติ ดอกกล้วยไม้ราตรี

6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง เวียงจันทน์ ประชากร 6.5 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาลาว การปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีประธานประเทศเป็นประมุข ศาสนา พุทธ(67) คริสต์(1.5) อื่นๆ(31.5) สกุลเงิน กีบ อาหารประจำชาติ ซุบไก่ ดอกไม้ประจำชาติ ดอกจำปาลาว

7 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง เนปิดอว์ ประชากร ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาพม่า การปกครอง แบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ศาสนา พุทธ(89) คริสต์(4) อิสลาม(4) อื่นๆ(3) สกุลเงิน จั๊ต อาหารประจำชาติ หล่าเพ็ด ดอกไม้ประจำชาติ ดอกประดู่

8 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พื้นที่ 299536 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง มะนิลา
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง มะนิลา ประชากร ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาตากาล็อก และภาษาอังกฤษ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย แบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ศาสนา คริสต์(88) อิสลาม(5) อื่นๆ(7) สกุลเงิน เปโซ อาหารประจำชาติ อโดโบ้ ดอกไม้ประจำชาติ ดอกพุดแก้ว

9 สาธารณรัฐสิงคโปร์ พื้นที่ 583 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง สิงคโปร์
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง สิงคโปร์ ประชากร 5.3 ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง มาเลย์ ทมิฬ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ศาสนา พุทธ(43) อิสลาม(15) คริสต์(15) เต๋า(9) ฮินดู(4) อื่นๆ(14) สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ อาหารประจำชาติ ลักสา ดอกไม้ประจำชาติ ดอกกล้วยไม้แวนด้า

10 ราชอาณาจักรไทย พื้นที่ 513115 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ประชากร 67ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาไทย การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศาสนา พุทธ(94) อิสลาม(4) คริสต์(1) อื่นๆ(1) สกุลเงิน บาท อาหารประจำชาติ ต้มยำกุ้ง ดอกไม้ประจำชาติ ดอกราชพฤกษ์

11 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พื้นที่ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง ฮานอย ประชากร ล้านคน ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม การปกครอง ระบอบสังคมนิยม มีประธานประเทศเป็นประมุข ศาสนา พุทธ(มหายาน)(10) คริสต์(9) อิสลาม(1) อื่นๆ(80) สกุลเงิน ดอง อาหารประจำชาติ nemหรือเป๊าะเปี๊ยะเวียดนาม ดอกไม้ประจำชาติ ดอกบัว

12 สมาชิกในกลุ่ม ด.ญ. จีระนันท์ ไชยะโอชะ ม.2/2 เลขที่ 28
ด.ญ. จีระนันท์ ไชยะโอชะ ม.2/2 เลขที่ 28 ด.ญ.กรกมล เอียดจงดี ม.2/2 เลขที่ 25 ด.ญ.รัตนาภร นวลสิงห์ ม.2/2 เลขที่ 36 ด.ช.สังสิทธิ์ อุไรวงศ์ ม.2/2 เลขที่ 20


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบันประเทศอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google