งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐

2 หลักการและที่มา  เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทำให้คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการไหลเวียนของข้อมูล ข่าวสารอย่างเสรี  ก่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มี เครื่องมือทางกฎหมายโดยเฉพาะ ที่จะดำเนินคดีกับการ กระทำความผิดอย่างเช่น การเจาะเข้าไปในระบบ คอมพิวเตอร์ของคนอื่น เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร หรือที่เป็นภัยในด้านอื่นๆ หรือการกระทำผิดของผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต

3 ควบคุมใคร ?  ผู้ให้บริการ หมายความว่า  ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้สามารถ ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนาม หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น  ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของ บุคคลอื่น  ผู้ใช้บริการ หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

4 ความผิด  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป  ลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์  เผยแพร่มาตรการการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์  ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือทำลาย ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิ ชอบ  หมิ่นประมาท

5 ความผิด  หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ความผิดของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

6 บทลงโทษ  ปรับ และ / หรือ จำคุก  ถ้ากระทำความผิดนอกราชอาณาจักร

7 การให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google