งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.phs mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

2 1. การปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ 1.1 ปรับปรุงประกาศ แบรนเนอร์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ให้เป็น ปัจจุบัน จำนวน 5 เรื่อง 1.2 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เดือน พฤศจิกายน 2556 จำนวน 10,879 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

3 2. การจัดหาคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2557 คณะกรรมการจังหวัด เห็นชอบ การ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2557 ประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,824,200 บาท

4 2. การจัดหาคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ขอความเห็นชอบจัดหา การพัฒนา ซอฟแวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ สำหรับสำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 255 7 จำนวน 2 รายการ

5 3. ด้านอุปกรณ์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Hardware and Network ) 1.2 การใช้อินเตอร์เน็ตเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 1.1 สำรองอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้กับ สำนักการคลังอุปกรณ์เดิมชำรุด

6 Company Logo 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ 3. เรื่องอื่นๆ ( การสำรวจความคิดเห็น การใช้งานอินเตอร์เน็ต )

7 Company Logo 2. การใช้งานอินเตอร์เน็ตด้าน... 3. เรื่องอื่นๆ

8 Company Logo 3. ระยะเวลาการใช้งานต่อวัน 3. เรื่องอื่นๆ

9 Company Logo 4. การใช้งานอินเตอร์เน็ตต่อวัน 3. เรื่องอื่นๆ

10 Company Logo 5. ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานระบบยืนยัน การใช้งานอินเตอร์เน็ต 3. เรื่องอื่นๆ 1. ระบบเครือข่าย /wifi ภายในมีปัญหา 2. ระยะเวลาในการเข้าใช้ งานระบบ 3. ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การใช้งานระบบ

11 Company Logo 6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 3. เรื่องอื่นๆ 1. ควรมีการแก้ USER/PASSWORD เองได้ 2. การเปิดใช้งาน wifi โดยไม่ใส่รหัส 3. ความเร็ว ความเสถียร / ไม่ควร จำกัดอุปกรณ์ต่อ 1 USER 4. ความเร็วในการเข้าใช้งาน E-Laas

12 Company Logo 3. เรื่องอื่นๆ ท่านเคยเข้ารับการอบรมชั่วโมง วิชาการหรือไม่ เคย 13736.05 ไม่เคย 24363.95 รวม 380 100.0 0

13 http://www.phsmun.go.th


ดาวน์โหลด ppt mun.go.th กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google