งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อขยายความ ตีความ แสดงเนื้อหาความรู้ให้กระจ่าง จุดสำคัญในการเขียนอธิบาย คือ ความ แจ่มแจ้ง ชัดเจน กับความน่าอ่านและต้องเขียนเฉพาะเนื้อหาที่เป็นกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อขยายความ ตีความ แสดงเนื้อหาความรู้ให้กระจ่าง จุดสำคัญในการเขียนอธิบาย คือ ความ แจ่มแจ้ง ชัดเจน กับความน่าอ่านและต้องเขียนเฉพาะเนื้อหาที่เป็นกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อขยายความ ตีความ แสดงเนื้อหาความรู้ให้กระจ่าง จุดสำคัญในการเขียนอธิบาย คือ ความ แจ่มแจ้ง ชัดเจน กับความน่าอ่านและต้องเขียนเฉพาะเนื้อหาที่เป็นกลาง จะเขียนความรู้สึกหรืออารมณ์ลงไปไม่ได้

3 หลักการเขียนอธิบาย ๑. เมื่อจะเขียนอธิบายเรื่องอะไรก็เขียนเฉพาะ เรื่องนั้น ไม่นำเรื่องอื่นมาปะปน ๒. เขียนตามความรู้ ความคิดของตนเอง ไม่ยืม ความคิดของผู้อื่น อาจอ้าง ความความคิดของผู้อื่นได้บ้าง แต่ความคิดนั้น ไม่ควรเหนือความคิดของตนเอง ๓. รู้เรื่องนั้นอย่างละเอียด และ เข้าใจเรื่องอย่างแจ่มแจ้ง ๔. เรียบเรียงถ้อยคำให้น่าอ่าน น่าสนใจ เข้าใจ ง่าย และลำดับความให้ติดต่อกัน

4 ประเภทการเขียนอธิบาย ๑. การเขียนอธิบายโดยสังเกตสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ๒. การเขียนอธิบายโดยสังเกตพฤติกรรมของคน สัตว์ ๓. การเขียนอธิบายโดยการอธิบายเหตุผล ๔. การเขียนอธิบายวิธีทำสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง ๕. การเขียนอธิบายความรู้ เรื่องต่าง ๆ

5 การเขียนบรรยาย สถานที่ ๑. บอกชื่อสถานที่ ๒. บอกที่ตั้ง สถานที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ๓. บอกลักษณะของห้อง รูปทรง สี สภาพ ๔. บอกสิ่งของที่อยู่ภายในห้อง เริ่มจากประตูทางเข้า จนถึงบริเวณด้านในสุด ๕. บอกรายละเอียดต่าง ๆ ภายนอก / ภายใน เช่น ประตู หน้าต่าง โต๊ะ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน การจัดวางสิ่งของ

6 ๖. บอกบุคคลที่เกี่ยวข้องในห้องหรือสถานที่ด้งกล่าว ๗. บอกการใช้งาน ผู้ใช้งาน ๘. บอกความรู้สึกเมื่อมาอยู่ในห้องนี้ เช่น สบายใจ เป็นห้องที่มีระเบียบ สกปรก รกรุงรัง สิ่งของชำรุด ๙. บอกข้อเสนอแนะ เช่น การดูแลรักษา การพัฒนาปรับปรุง ๑๐. อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อขยายความ ตีความ แสดงเนื้อหาความรู้ให้กระจ่าง จุดสำคัญในการเขียนอธิบาย คือ ความ แจ่มแจ้ง ชัดเจน กับความน่าอ่านและต้องเขียนเฉพาะเนื้อหาที่เป็นกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google