งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน

2 การเขียนอธิบาย การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อขยายความ ตีความ แสดงเนื้อหาความรู้ให้กระจ่าง จุดสำคัญในการเขียนอธิบาย คือ ความ แจ่มแจ้ง ชัดเจน กับความน่าอ่านและต้องเขียนเฉพาะเนื้อหาที่เป็นกลาง จะเขียนความรู้สึกหรืออารมณ์ลงไปไม่ได้

3 หลักการเขียนอธิบาย ๑. เมื่อจะเขียนอธิบายเรื่องอะไรก็เขียนเฉพาะเรื่องนั้น ไม่นำเรื่องอื่นมาปะปน ๒. เขียนตามความรู้ ความคิดของตนเอง ไม่ยืมความคิดของผู้อื่น อาจอ้าง ความความคิดของผู้อื่นได้บ้าง แต่ความคิดนั้นไม่ควรเหนือความคิดของตนเอง ๓. รู้เรื่องนั้นอย่างละเอียด และเข้าใจเรื่องอย่างแจ่มแจ้ง ๔. เรียบเรียงถ้อยคำให้น่าอ่าน น่าสนใจ เข้าใจง่าย และลำดับความให้ติดต่อกัน

4 ประเภทการเขียนอธิบาย
๑. การเขียนอธิบายโดยสังเกตสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ๒. การเขียนอธิบายโดยสังเกตพฤติกรรมของคน สัตว์ ๓. การเขียนอธิบายโดยการอธิบายเหตุผล ๔. การเขียนอธิบายวิธีทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ๕. การเขียนอธิบายความรู้เรื่องต่าง ๆ

5 การเขียนบรรยายสถานที่
๑. บอกชื่อสถานที่ ๒. บอกที่ตั้ง สถานที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ๒. บอกที่ตั้ง สถานที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ๓. บอกลักษณะของห้อง รูปทรง สี สภาพ ๔. บอกสิ่งของที่อยู่ภายในห้อง เริ่มจากประตูทางเข้า จนถึงบริเวณด้านในสุด ๕. บอกรายละเอียดต่าง ๆ ภายนอก/ภายใน เช่น ประตู หน้าต่าง โต๊ะ อุปกรณ์ตกแต่งภายใน การจัดวางสิ่งของ

6 ๖. บอกบุคคลที่เกี่ยวข้องในห้องหรือสถานที่ด้งกล่าว
๗. บอกการใช้งาน ผู้ใช้งาน ๘. บอกความรู้สึกเมื่อมาอยู่ในห้องนี้ เช่น สบายใจ เป็นห้องที่มีระเบียบ สกปรก รกรุงรัง สิ่งของชำรุด ๙. บอกข้อเสนอแนะ เช่น การดูแลรักษา การพัฒนาปรับปรุง ๑๐. อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google