งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 2545 - 2547 2543 - 2545 2540 - 2543 2537 - 2540 2530 - 2537 ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 2545 - 2547 2543 - 2545 2540 - 2543 2537 - 2540 2530 - 2537 ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 2545 - 2547 2543 - 2545 2540 - 2543 2537 - 2540 2530 - 2537 ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา - สถาบันเทคโนโลยีราช มงคล วิทยาเขตภาคใต้ - วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส - โรงเรียนดารุสสาลาม - โรงเรียนบ้านตะโละ

4 วัน / เดือน / ปีตำแหน่งสถานศึกษา หมา ย เหตุ - เริ่ม ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 - 31 ตุลาคม 2548 - 1 พฤศจิกายน 2548 จนถึง ปัจจุบัน ครู อาสาสมัคร ครู อาสาสมัคร ( พนักงาน ราชการ ) ศูนย์บริการ การศึกษานอก ระบบและ การศึกษาตาม อัธยาศัยอำเภอจะ แนะ ศูนย์การศึกษา นอกระบบและ การศึกษาตาม อัธยาศัยอำเภอจะ แนะ

5

6

7

8

9

10

11 ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหมด จำนวน นักศึกษา เข้าสอบ ๑ / ๒๕๕๗ เปอเซ็นต์ ๑ / ๒๕๕๗ เปอเซ็นต์ ๒ / ๒๕๕๗ มัธยมศึกษ าตอนต้น 905561.11 % ๘๐ %

12 ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหมด จำนวน นักศึกษา เข้าสอบ ๑ / ๒๕๕๗ เปอเซ็นต์ ๑ / ๒๕๕๗ ระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้น 9777.77 %

13 ที่ รหัสประจำตัว นักศึกษา ชื่อ - สกุล เกรดเฉลี่ย ภาคเรียน ที่ 2/2556 เกรดเฉลี่ย ภาคเรียน ที่ 1/2557 1 5612- 00001-4 นายมัรวาน ดอแม 2.652.80 2 5612- 00003-2 นายมูหัมหมัด สาแม 2.963.20 3 5612- 00013-5 นางซาวียะห์ ยูโซ๊ะ 2.753.00 4 5622- 00032-9 นางสาวนาอีม๊ะ แขวง 2.803.00 55622- 00017-8 นายอุสมาน กือจิ 2.853.00

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 2545 - 2547 2543 - 2545 2540 - 2543 2537 - 2540 2530 - 2537 ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google