งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 2545 - 2547 2543 - 2545 2540 - 2543 2537 - 2540 2530 - 2537 ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 2545 - 2547 2543 - 2545 2540 - 2543 2537 - 2540 2530 - 2537 ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา - สถาบันเทคโนโลยีราช มงคล วิทยาเขตภาคใต้ - วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส - โรงเรียนดารุสสาลาม - โรงเรียนบ้านตะโละ

4 วัน / เดือน / ปีตำแหน่งสถานศึกษา หมา ย เหตุ - เริ่ม ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2548 จนถึง ปัจจุบัน ครู อาสาสมัคร ครู อาสาสมัคร ( พนักงาน ราชการ ) ศูนย์บริการ การศึกษานอก ระบบและ การศึกษาตาม อัธยาศัยอำเภอจะ แนะ ศูนย์การศึกษา นอกระบบและ การศึกษาตาม อัธยาศัยอำเภอจะ แนะ

5

6

7

8

9

10

11 ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหมด จำนวน นักศึกษา เข้าสอบ ๑ / ๒๕๕๗ เปอเซ็นต์ ๑ / ๒๕๕๗ เปอเซ็นต์ ๒ / ๒๕๕๗ มัธยมศึกษ าตอนต้น % ๘๐ %

12 ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหมด จำนวน นักศึกษา เข้าสอบ ๑ / ๒๕๕๗ เปอเซ็นต์ ๑ / ๒๕๕๗ ระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้น %

13 ที่ รหัสประจำตัว นักศึกษา ชื่อ - สกุล เกรดเฉลี่ย ภาคเรียน ที่ 2/2556 เกรดเฉลี่ย ภาคเรียน ที่ 1/ นายมัรวาน ดอแม นายมูหัมหมัด สาแม นางซาวียะห์ ยูโซ๊ะ นางสาวนาอีม๊ะ แขวง นายอุสมาน กือจิ

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 2545 - 2547 2543 - 2545 2540 - 2543 2537 - 2540 2530 - 2537 ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษ าตอนต้น ประถมศึก ษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google