งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้างข้อสอบชนิดเลือกตอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้างข้อสอบชนิดเลือกตอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้างข้อสอบชนิดเลือกตอบ
ไตรรงค์ เจนการ โทร (อาจารย์ปู่)

2 STEM: How many campuses does La Trobe University have?
b OPTIONS c Wrong answers DISTRACTERS Correct Answer – KEY (C. 7) The whole question is called an ITEM

3 คุณสมบัติของผู้เขียนข้อสอบได้ดีและคล่อง
รู้จักลักษณะของคำถามที่ดีว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รู้จักวิธีเขียนคำถามว่าต้องระวังในเรื่องใดบ้าง รู้จักชนิดของคำถามประเภทต่างๆจากแบบที่ ๑.๐๐ – ๖.๐๐ รู้จักรูปแบบคำถามชนิดต่างๆ หัดเขียน- หัดวิจารณ์คำถาม-คำตอบ ปรับปรุงคำถามโดยการวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ

4 หลักการเขียนข้อสอบ

5 หลักการเขียนข้อคำถาม
๑. คำถามควรใช้ประโยคคำถาม คำถามประเภทละเมอ รำพึงรำพัน ๐๐) ปัจจุบันพระนครศรีอยุธยาเป็นชื่อของอะไร ๑) เมืองหลวง ๒) จังหวัดหนึ่ง ๓) สถานีรถไฟ ๐๐) อยุธยา ๑) ๒) ๓) ๐๐) เชียงใหม่ ๑) ๒) ๓)

6 หลักการเขียนข้อคำถาม ๒. คำถามต้องเน้นจุดที่ต้องการจะถามให้ชัดเจน
ลองเดาใจฉันซิว่า ฉันจะถามอะไรกันแน่ ๐) ลักษณะเด่นชัดที่สุดของคนจีนเป็นอย่างไร ๑) ขยัน ๒) ฉลาด ๓) เห็นแก่ตัว ๐) คนจีนเป็นอย่างไร ๑) ขยัน ๒) ฉลาด ๓) เห็นแก่ตัว

7 หลักการเขียนข้อคำถาม ๓. ถามให้ตรงตัวชี้วัดและตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ
ให้เขียนเป็นคำถามก็เขียนเป็นคำถามแล้วไง ! ท๑.๑ ป ๑/๕ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ๐๐) จากเรื่องที่อ่าน เหตุการณ์ใดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับนายแดง ๑) เสียทรัพย์สินเงินทอง ๒) เกิดอันตรายต่อชีวิต ๓) ..... ๐๐) จากเรื่องที่อ่าน นายแดงมีนิสัยเช่นใด ๑) ร่าเริง ๒) ใจแคบ ๓) .....

8 หลักการเขียนข้อคำถาม ๔. ถามในสิ่งที่ดีหรือมีประโยชน์
๐) ถ้ารัฐบาลผลิตยาบ้าส่งขายต่างประเทศจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร ๑) ประเทศจะร่ำรวยกว่าประเทศอื่นๆ ๒) คลังจะมีเงินมาก ๐๐๐)ถ้าไม่ขายยาบ้าควรจะขายยาอะไรจึงได้กำไรดี ? ๐๐) ถ้าคนไทยดื่มเหล้ากันมากๆจะเกิดผลดีต่อประเทศอย่างไร ๑) ประเทศเก็บภาษีรายได้ๆมากขึ้น ๒) คลังจะมีเงินมาก

9 ๕. ถามในสิ่งที่สามารถหาข้อยุติได้ตามหลักวิชา
หลักการเขียนข้อคำถาม ๕. ถามในสิ่งที่สามารถหาข้อยุติได้ตามหลักวิชา ๐) ถ้าแมลงพัฒนาตัวเองฉลาดกว่ามนุษย์ โลกจะเป็นอย่างไร ๐๐) ถ้าพืชทุกชนิดไม่มีการสังเคราะห์แสง มนุษย์ในพื้นโลกจะเป็นอย่างไร ๐๐๐) วิญญาณของคนที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน

10 หลักการเขียนข้อคำถาม
๖. ถามให้ใช้ความคิด ๐) ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก พระอาทิตย์จะตกทางทิศใด ๐) พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศใด ทิศตะวันตก ๒) ทิศตะวันออก ๓) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ ๒) ทิศเหนือ ๓) ทิศตะวันตก ๔) ทิศตะวันออก

11 หลักการเขียนข้อคำถาม
๗. คำถามอย่าใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ๐) เรามิใช่คนต่างชาติ เราเป็นคนไทย ควรประพฤติปฏิบัติตามประเพณีไทย ข้อใดเป็นกิริยามารยาทของไทย ๐) ข้อใดเป็นกิริยามารยาทของไทย ยกมือไหว้ผู้ที่เคารพ ๒) จับมือเขย่ากับผู้ที่รู้จัก ๓) คำนับทักทายกับคนที่มาหา ๔) กอดจูบผู้ที่ต้องการทักทาย

12 ๘. คำถามใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
หลักการเขียนข้อคำถาม ๘. คำถามใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ๐) ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีอุปสงค์มากเกินไป มีอิทธิพลต่อการตลาดเพียงใด

13 ๙. หลีกเลี่ยงการใช้คำถามปฏิเสธ โดยเฉพาะคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
หลักการเขียนข้อคำถาม ๙. หลีกเลี่ยงการใช้คำถามปฏิเสธ โดยเฉพาะคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ๐) ถ้าไม่ออกกำลังกาย เราจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไร ๐๐) ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเรา เราจะไม่ต้องเสียสิทธิอะไร ๐๐๐) ถ้าไม่กินผักผลไม้จะมีโอกาสเกิดเป็นโรคอะไร

14 หลักการเขียน คำถาม ๖. ถามให้ใช้ความคิด ๑. คำถามควรใช้ประโยคคำถาม
๒. คำถามต้องเน้นจุดที่ต้องการจะถามให้ชัดเจน ๓. ถามให้ตรงตัวชี้วัดและตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ ๔. ถามในสิ่งที่ดีหรือมีประโยชน์ ๕. ถามในสิ่งที่สามารถหาข้อยุติได้ตามหลักวิชา ๖. ถามให้ใช้ความคิด ๗. คำถามอย่าใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ๘. คำถามใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ๙. หลีกเลี่ยงการใช้คำถามปฏิเสธ โดยเฉพาะคำถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

15 หลักการเขียนตัวเลือก

16 หลักการเขียนตัวเลือก ๐) พืชชนิดใด ไม่เข้าพวก
๑. มีความเป็นเอกพันธ์ ๐) พืชชนิดใด ไม่เข้าพวก ๑. มะม่วง ๒. มะนาว ๓. มะขาม ๔. แตงโม ๐๐) การกระทำใดที่เกินความจำเป็น ๑. ใช้น้ำสุกซักผ้า ๒. ใช้น้ำฝนเลี้ยงปลา ๓. ใช้น้ำกลั่นผสมยาฉีด ๔. ใช้น้ำตากรีดความเห็นใจ

17 หลักการเขียนตัวเลือก ๒. ตัวเลือกมีความเป็นไปได้ทุกตัว
ถ้าเป็นตัวเลขควรลำดับตามจำนวน ๐) มีมะพร้าวอยู่ ๔๕ ผล ขายไป ๑๐ ผล จะเหลือมะพร้าวกี่ผล ๑. ๕๕ ผล ๒. ๔๖ ผล ๓. ๔๔ ผล ๔. ๓๕ ผล ๐) มีมะพร้าวอยู่ ๔๕ ผล ขายไป ๑๐ ผล จะเหลือมะพร้าวกี่ผล ๑. ๓๗ ผล ๒. ๓๖ ผล ๓. ๓๕ ผล ๔. ๓๔ ผล

18 ๔. ใช้ภาษารัดกุม ชัดเจน ๓. หลีกเลี่ยงตัวเลือกแบบปลายเปิด/ปลายปิด
หลักการเขียนตัวเลือก ๓. หลีกเลี่ยงตัวเลือกแบบปลายเปิด/ปลายปิด เช่น ไม่มีข้อถูก ผิดทุกข้อ ถูกทุกข้อ ข้อถูกมิได้ให้ไว้ ๔. ใช้ภาษารัดกุม ชัดเจน ควรใช้คำ ข้อความที่เด็กรู้จักและเข้าใจ

19 หลักการเขียนตัวเลือก ๕. เขียนตัวเลือกให้อิสสระขาดจากกัน
๐๐) กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งแรกเมื่อใด ๑. ก่อน พ.ศ. ๒๑๑๒ ๒. หลัง พ.ศ. ๒๑๑๒ ๓. ก่อน พ.ศ. ๒๓๑๐ ๔. หลัง พ.ศ. ๒๓๑๐

20 หลักการเขียนตัวเลือก
๖. ควรหลีกเลี่ยงตัวชี้แนะตัวคำตอบ อย่าให้ข้อคำถามแรกๆชี้แนะคำตอบข้อหลังๆ อย่าให้ตัวถูกมีคำซ้ำกับข้อคำถาม อย่าใช้คำขยายที่ไม่เหมาะสม อย่าถามเรื่องที่เคยชินเกินไป อย่าใช้ตัวเลือกสั้นยาวแตกต่างกันมาก ควรกระจายตำแหน่งตัวเลือกถูก

21 หลักการเขียนตัวเลือก
๑. มีความเป็นเอกพันธ์ ๒. ตัวเลือกมีความเป็นไปได้ทุกตัว ๓. หลีกเลี่ยงตัวเลือกแบบปลายเปิด/ปลายปิด ๔. ใช้ภาษารัดกุม ชัดเจน ๕. เขียนตัวเลือกให้อิสสระขาดจากกัน ๖. ควรหลีกเลี่ยงตัวชี้แนะตัวคำตอบ

22 ชนิดของคำถามประเภทต่างๆ ชนิดของคำถามประเภทต่างๆ
จากแบบที่ ๑.๐๐ – ๖.๐๐

23 Original Terms New Terms
Evaluation Synthesis Analysis Application Comprehension Knowledge Creating Evaluating Analysing Applying Understanding Remembering (Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8)

24 เข้าใจ:Understanding
สร้าง:Creating ประเมิน:Evaluating วิเคราะห์:Analysing นำไปใช้:Applying เข้าใจ:Understanding จำได้ :Remembering

25 จำได้ : Remembering สมองเก็บรักษาความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ตนรู้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บไว้ชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม

26 ความรู้และประสบการณ์
บรรดาข้อเท็จจริงและรายละเอียดของเรื่องราว การกระทำใดๆ ที่มนุษย์ได้สะสมและถ่ายทอดกันต่อๆกันมาแต่ในอดีต ที่เราสามารถรับทราบสิ่งเหล่านี้ได้

27 ความสามารถที่จะเรียกเอาตัวความรู้กลับคืนออกมาให้ปรากฏ
ระลึกได้ : ความสามารถที่จะเรียกเอาตัวความรู้กลับคืนออกมาให้ปรากฏ

28 ความจำ จำเนื้อหาเฉพาะเจาะจง จำ การดำเนินการลักษณะเฉพาะ จำ
จำศัพท์/นิยาม จำเนื้อหาเฉพาะเจาะจง จำสูตร กฎ ความจริงเฉพาะอย่าง ความจำ จำระเบียบแบบแผน จำ การดำเนินการลักษณะเฉพาะ จำลำดับขั้นตอนและแนวโน้ม จำการจำแนกประเภท จำเกณฑ์ จำวิธีการ จำ ความคิดรวบยอด จำหลักวิชาและการขยายหลักวิชา จำทฤษฏีและโครงสร้าง

29 จำเนื้อหาเฉพาะเจาะจง
๑.๑๑ จำศัพท์/นิยาม ๐๐) พระบรมราโชวาทหมายถึงอะไร ๑. คำสั่งสอน ๒. คำปราศรัย ๓. คำบรรยาย ๔. คำยกย่องเกียรติคุณ

30 ๑.๑๒จำสูตร กฎ ความจริง ความสำคัญเฉพาะอย่าง
ถามเนื้อเรื่อง ๐) สิ่งใดที่ทำให้พระพุทธเจ้านึกถึงอุทกดาบส และอาฬารดาบสเป็นบุคคลแรก ๑. ความนับถือ ๒. ความกตัญญู ๓. ความสงสาร ๔. ความเมตตา

31 จำ การดำเนินการลักษณะเฉพาะ
จำ ระเบียบแบบแผน ๐) คำประพันธ์ประเภทสดุดีและยอพระเกียรติ นิยมแต่งด้วยร้อยกรองชนิดใด ๑. โคลง ๒. ฉันท์ ๓. กาพย์ ๔. ลิลิต

32 จำ ลำดับขั้นตอนและแนวโน้ม
๐) ก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพ ต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกสุด ๑. ถวายอาหาร ๒. อาราธนาศีล ๓. ถวายปัจจัย ๔. บูชาพระพุทธรูป

33 จำ การจำแนกประเภท ๐) น้ำเหงื่อมีลักษณะคล้ายกับอะไร ๑. น้ำตา ๒. น้ำลาย ๓. น้ำเหลือง ๔. น้ำปัสสาวะ

34 จำเกณฑ์ ๐๐) โคลงสยามานุสติเป็นอมตะเพราะอะไร ๑. มีเอกโทครบ
๐๐) โคลงสยามานุสติเป็นอมตะเพราะอะไร ๑. มีเอกโทครบ ๒. สัมผัสถูกต้อง ๓. ให้สำนึกในชาติ ๔. เป็นคติของทหาร

35 ๑.๒๕จำวิธีการ/การปฏิบัติ
๐) วัตถุใดไม่สามารถหาปริมาตร ด้วยวิธีแทนที่น้ำ ๑. ลูกแก้ว ๒. สารส้ม ๓. ดินน้ำมัน ๔. กำมะถัน

36 ๑.๓๑จำหลักวิชาและการขยายหลักวิชา
จำ ความคิดรวบยอด ๑.๓๑จำหลักวิชาและการขยายหลักวิชา ๐) ค.ร.น. และ ห.ร.ม เหมือนกันในข้อใด ๑. ใช้วิธีแยกตัวประกอบ ๒. ใช้วิธีหารเลข ๒ จำนวน ๓. ใช้วิธีหาตัวร่วมที่น้อยที่สุด ๔. ใช้วิธีหาตัวร่วมที่มากที่สุด

37 ๑.๓๒จำ ทฤษฏีและโครงสร้าง ๐) เราจัดให้ต้นหญ้า ต้นข้าว และต้นไผ่ เป็นพืช ประเภทเดียวกัน เพราะยึดสิ่งใดเป็นหลัก ๑. ราก ๒. ที่อยู่ ๓. ขนาด ๔. ประโยชน์

38 คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับความจำ
จัดทำรายการ (list) แสดง (show) ระบุ (define) ติดป้ายบอก (label) บอก (tell) รวบรวม (collect) พรรณนา (describe) ตรวจ (examine) ระบุ (identify) จัดทำตาราง (tabulate) ระบุคำพูดจดบันทึก (record) บอกชื่อเลือก (select) การใช้คำถามประเภท ใคร เมื่อไร ที่ไหน

39 ท๑.๑ ม๒/๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การ โน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน
ท๕.๑ ป๒/๒. ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท๔.๑ ป๔/๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

40 จำได้..... เข้าใจฉันหรือเปล่า ?

41 เข้าใจ : Understanding
ความสามารถที่พยายามดัดแปลง ปรับปรุง หรือเสริมแต่งความรู้เดิมให้มีรูปลักษณะใหม่ เพื่อนำไปใช้กับสถานการณ์อื่นใหม่ที่แปลกออกไป แต่ก็ยังมีบางอย่างคล้ายคลึงกับของเดิม เป็นการผสมแล้วขยายความรู้ออกไปให้ไกลจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล

42 ผู้ที่จะเกิดความเข้าใจ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ :
ผู้ที่จะเกิดความเข้าใจ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ : ๑. รู้ความหมายและรายละเอียดย่อยๆของเรื่องนั้นๆมาก่อนแล้ว ๒. รู้ความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้อง ระหว่างชิ้นความรู้ย่อยๆเหล่านั้น ๓. สามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นด้วยภาษาของตนเองได้ ๔. เมื่อพบสิ่งอื่นใดที่มีสภาพทำนองเดียวกันกับที่เคยเรียนรู้มาแล้ว ก็สามารถตอบและอธิบายได้

43 คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับความเข้าใจ
สรุป (summarize) พรรณนา (describe) อภิปราย (discuss) ตีความ (interpret) อธิบาย (explain) บอกความแตกต่าง (contrast) เชื่อมโยง (associate) จำแนก (distinguish) ประมาณ (estimate) ทำนาย พยากรณ์ (predict) แยกหมวดหมู่(Classify), บรรยาย(Describe), อภิปราย(Discuss), ชี้แจงเหตุผล(Explain), จำแนก(Identify), หาแหล่งที่ตั้ง(Locate), จำแนกแยกแยะ(recognize), รายงาน(Report), คัดสรร(Select), แปลความ(Translate), ถอดความ(Paraphrase)

44 ความ เข้าใจ แปลความ ตีความ ขยายความ แปลภาพ สัญลักษณ์ แปลถอดความ
แปลความหมายคำ/ข้อความ ความ เข้าใจ แปลความ แปลภาพ สัญลักษณ์ แปลถอดความ ตีความของเรื่อง ตีความ ตีความข้อเท็จจริง ขยายความแบบจิตภาพ ขยายความ ขยายความแบบพยากรณ์ ขยายความแบบสมมติ

45 ๒.๑๐ แปลความหมายคำ/ข้อความ
๐๐) ข้อใดเป็นประโยคคำถาม ๑. เธอไม่ชอบร้องเพลง ๒. เธอร้องเพลงไม่เป็น ๓. เธอหาได้ร้องเพลงไม่ ๔. เธอจะร้องเพลงหรือไม่

46 ๒.๑๐ แปลความถอดความ ๐) “ ตำข้าวสารกรอกหม้อ” นั้นหมายถึงอะไร
๐) “ ตำข้าวสารกรอกหม้อ” นั้นหมายถึงอะไร ๑. หาเช้ากินค่ำ ๒. สุกเอาเผากิน ๓. ทำงานเอาหน้า ๔. ขายผ้าเอาหน้ารอด ๐๐) “ ชื่อเสียงของท่านโด่งดัง มาก” มีหมายความตรง กับข้อใด ๑. เป็นคนที่ไว้วางใจได้ ๒. เป็นคนที่มีคนรู้จักมาก ๓. เป็นคนที่มีความเสียสละ ๔. เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์

47 ๒.๒๐ ตีความ ตีความหมายของเรื่อง ๐) กลอนมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด
“ แม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” ๐) กลอนมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องใด ๑. การตอบแทน ๒. การรู้วิชาการ ๓. การใช้ความคิด ๔. การระมัดระวังตัว ๐๐) กลอนนี้กล่าวในลักษณะใด ๑. ยกตัวอย่างให้เห็น ๒. ระบุคำที่มีคุณค่าในชีวิต ๓. ชี้แนะให้เห็นความสำคัญ ๔. กล่าวสภาพความเป็นจริง

48 ๒.๒๐ ตีความ ตีความข้อเท็จจริง
“ วัฒนาต้องการทดลองเกี่ยวกับชีวิตของยุง เขาจับยุง ๑๐ ตัว มาขังไว้ในกล่องมุ้งลวด ๒ วัน ปรากฏว่ายุงตายไป ๕ ตัว” ๐) การที่ยุงตาย แสดงให้เห็นสภาพของอะไร ๑. การอดน้ำ ๒. อดอาหาร ๓. ขาดอากาศ ๔. ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ๐๐) ทำไมยุงอีก ๕ ตัวจึงไม่ตาย ๑. เพราะแข็งแรง ๒. เพราะตัวโตกว่า ๓. เพราะเป็นยุงอายุน้อย ๔. ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

49 ๒.๓๐ ขยายความแบบจิตภาพ ๐) การที่รัชกาลที่ ๔ จำยอมทำสัญญากับต่างประเทศ เปรียบเทียบได้กับสุภาษิตข้อใด ๑. น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ๒. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ๓. น้ำขุ่นอยู่ใน น้ำใสอยู่ข้างนอก ๔. น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย ๐๐) สนธิสัญญาของฝรั่งที่ทำ กับไทยมีลักษณะเหมือนกับสนธิสัญญาระหว่างใคร ๑. ไทยกับญี่ปุ่น ๒. ไทยกับอังกฤษ ๓. ญี่ปุ่นกับอเมริกา ๔. ญี่ปุ่นกับเยอรมัน

50 ๒.๓๐ ขยายความแบบพยากรณ์ ๐) ถ้าประเทศเปรียบเสมือนต้นไม้ จังหวัดเปรียบได้เหมือนกับอะไร ๑. ผล ๒. กิ่ง ๓. ใบ ๔. ราก ๐๐) เมื่อน้ำมันมีราคาสูงขึ้นกิจการประเภทใดจะมีราคาแพงขึ้นทันที ๑. การขนส่ง ๒. การไฟฟ้า ๓. การโรงแรม ๔. การก่อสร้าง

51 ๒.๓๐ ขยายความแบบสมมติ ๐) ถ้าเราอยู่ประเทศมาเลเซีย จังหวัดยะลาอยู่ทางทิศใด ๑. ทิศใต้ ๒. ทิศเหนือ ๓. ทิศตะวันออก ๔. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ๐๐) ถ้าไม่มีพืช มนุษย์จะเดือดร้อนในเรื่องใดมาก ๑. อาหาร ๒. ที่อยู่อาศัย ๓. เครื่องนุ่งห่ม ๔. ยารักษาโรค ๑. อาหาร ๒. ทิศเหนือ

52 นำไปใช้แก้ปัญหา

53 ๓. การนำไปใช้ : Applying การนำเอาความรู้ความเข้าใจไปพลิกแพลงแก้ปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่เคยพบเคยเห็นกันโดยตรงมาก่อนหรือพลิกแพลงนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ มิใช่หมายถึงการทำงานหรือการปฏิบัติใดๆที่เราให้เด็กทำ

54 คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการนำไปใช้
เลือก(Choose), แสดง(Demonstrate), ละคร(Dramatize), บริการทางด้านอาชีพ(Employ), อธิบายพร้อมตัวอย่าง (Illustrate), ปฏิบัติการ(Operate), กำหนดการทำงาน(Schedule), ร่าง(Sketch), แก้ปัญหา(solve), ใช้(Use), เขียน(Write)

55 การ ประยุกต์ ถามความสอดคล้องระหว่างหลักวิชา กับการปฏิบัติ
ถามความสอดคล้องระหว่างหลักวิชา กับการปฏิบัติ ถามความสอดคล้องระหว่างตัวอย่าง กับตัวอย่าง ถามขอบเขตของหลักวิชาและการปฏิบัติ ถามให้อธิบายหลักวิชา ถามเหตุผลของการปฏิบัติ

56 ถามความสอดคล้องระหว่างหลักวิชากับการปฏิบัติ
๐) วิมังสา ได้แก่การปฏิบัติตรงกับข้อใด ๑. รีบทำงานส่งครู ๒. ขอให้ครูอธิบายเพิ่มเติม ๓. พยายามคิดโจทย์ยากๆ ๔. ตรวจคำตอบอย่างรอบคอบ

57 ถามความสอดคล้องระหว่างตัวอย่างกับตัวอย่าง
๐) ข้อใดมีความหมายแบบเดียวกันกับ “ถ้วยแก้วแตก” ๑. วิ่งเล่น ๒. ดายหญ้า ๓. ปลูกต้นไม้ ๔. มาโรงเรียน

58 ถามขอบเขตของหลักวิชาและการปฏิบัติ
๐๐) “ขอเรียนเชิญพระคุณเจ้ารับประทานอาหารได้” ข้อความนี้บกพร่องในเรื่องใด ๑. ใช้สำนวนผิด ๒. ใช้คำฟุ่มเฟือย ๓. ใช้คำผิดหลักภาษา ๔. ใช้คำขยายผิดที่ ๓. ใช้คำผิดหลักภาษา

59 ถามให้อธิบายหลักวิชา
๐) ทำไมจึงมักมีหนอนภายในผลพุทรา ๑. เพราะมีไข่แมลงที่ดอก ๒. เพราะหนอนเจาะเข้าไป ๓. เพราะหนอนชอบผลไม้นี้ ๔. เพราะเป็นการกระทำของบักเตรี ๑. เพราะมีไข่แมลงที่ดอก

60 วิเคราะห์.. วิเคราะห์.

61 การวิเคราะห์ : Analysing
การจำแนก เปรียบเทียบ วิจารณ์ เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็น ลักษณะที่สำคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการของเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์ต่างๆ

62 คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการวิเคราะห์
ประเมินค่าAppraise), เปรียบเทียบCompare), แตกต่าง(Contrast), วิจารณ์(Criticize), จำแนก(Differentiate), แบ่งแยก(Discriminate), วินิจฉัย(Distinguish), ตรวจสอบ(Examine), ทดลอง (Experiment)

63 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์จากทุกๆสิ่งของทั้งหมด
หาคุณลักษณะ หน้าที่ จุดเด่น-ด้อย สิ่งสำคัญ วิเคราะห์ความสำคัญ วิเคราะห์เพียง ๑ สิ่ง หาคุณลักษณะ หน้าที่ จุดเด่น-ด้อย สิ่งสำคัญคู่ใด/สองสิ่งใดเกี่ยวโยง สัมพันธ์กันอย่างไร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ ๒ สิ่งพร้อมๆกัน หากฎเกณฑ์ หลักการของระบบที่ทำให้ส่วนต่างๆของสิ่ง/เรื่องนั้นๆประกอบกันอยู่ได้ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์จากทุกๆสิ่งของทั้งหมด

64 วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ชนิด วิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์ วิเคราะห์สิ่งสำคัญ วิเคราะห์เลศนัย ขนาด/ระดับความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ขั้นตอนของความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์และวิธีการ เหตุที่ทำให้ได้ผลเกิดตามมา วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์โครงสร้าง วิเคราะห์หลักการ

65 ๐๐) นางสวยยังกับเทพบุตร ๐๐๐) เดี๋ยวนี้เขาถึงแก่กรรมไปนานแล้ว
๔.๑๐ วิเคราะห์ความสำคัญ วิเคราะห์ชนิด พิจารณาข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ ถ้าบกพร่องเกี่ยวกับ คำ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๑ ไวยากรณ์ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๒ ความหมาย ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๓ การเปรียบเทียบ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๔ ๐) แสงอาทิตย์แผดกล้ายามรุ่งอรุณ ๐๐) นางสวยยังกับเทพบุตร ๐๐๐) เดี๋ยวนี้เขาถึงแก่กรรมไปนานแล้ว

66 ๔.๑๐ วิเคราะห์ความสำคัญ(ชนิด)
พิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่ามีลักษณะใด ถ้าเป็นลักษณะ อธิบาย ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๑ อ้อนวอน ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๒ ปลุกใจ ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๓ ประชด ให้เลือกตอบตัวเลือกที่ ๔ ๐) กินเร็วๆเข้า ๐๐) กินเหมือนหมู ๐๐๐) กินอย่างนี้อิ่มทนดี

67 ๔.๑๐วิเคราะห์ความสำคัญ(สิ่งสำคัญ)
“มนุษย์ย่อมรักชีวิตด้วยกันทุกคน ฉะนั้นบุคคลที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาติบ้านเมือง จึงสมควรได้รับการยกย่อง...” ๐) ลักษณะใดเป็นประชาธิปไตย ๑. ทุกคนร่ำรวยเท่ากัน ๒. ทุกคนมีอำนาจเท่ากัน ๓. ทุกคนรับผิดชอบ เท่ากัน ๔. ทุกคนมีการศึกษา เท่ากัน ๐๐) ข้อความนี้ถือว่าสิ่งใดสำคัญที่สุด ๑. ประชาชนในชาติ ๒. การเสียสละชีวิต ๓. ความสุขของส่วนรวม ๔. การยกย่องสรรเสริญ ๓. ทุกคนรับผิดชอบเท่ากัน ๓. ความสุขของส่วนรวม

68 ๔.๑๐วิเคราะห์ความสำคัญ (สิ่งสำคัญ)
๐) รัชกาลที่๗ ทรงยอมรับการปฏิวัติของคณะราษฎร์เพื่ออะไร ๑. เพื่อความสงบสุข ๒. เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญ ๓. เพื่อเห็นแก่คณะราษฎร์ ๔. เพื่อเปลี่ยนการ ปกครอง ๐๐) การส่งเครื่องบรรณาการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงอะไร ๑. ความมั่งมี ๒. ความสามัคคี ๓. ความจงรักภักดี ๔. ความมีเกียรติยศ ๑. เพื่อความสงบสุข ๓. ความจงรักภักดี

69 ๔.๑๐วิเคราะห์ความสำคัญ (เลศนัย)
๐) คำโฆษณา “เสพย์วันนี้เป็นผีในวันหน้า” มีความหมายต่อต้านยาเสพย์ติดชนิดใด ๑. บุหรี่ ๒. ยาบ้า ๓. กัญชา ๔. เฮโรอีน ๔. เฮโรอีน

70 ๔.๒๐วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ขนาด/ระดับความสัมพันธ์
๐) เรื่องใดมีความสมพันธ์กันมากที่สุด ๑. เวลากับเงินต้น ๒. เงินรวมกับเงินต้น ๓. เวลากับอัตราดอกเบี้ย ๔. เงินต้นกับอัตราดอกเบี้ย ๕. อัตราดอกเบี้ยกับเงินรวม 5 ) สองสิ่งใดไม่สัมพันธ์กัน ๑. รัศมีกับคอร์ด ๒. รัศมีกับเส้นรอบวง ๓. ขนาดของมุมกับอาร์ค ๔. เส้นสัมผัสวงกลมกับมุมฉาก ๕. เส้นผ่าศูนย์กลางกับเส้นรอบวง รศ. ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์)

71 ๔.๒๐วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ขั้นตอนของความสัมพันธ์
๐๐) การที่คนในชาติอพยพออกนอกประเทศกันมาก ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของชาติแล้วจะมีปัญหาใดตามมา ๑. ความมั่นคงภายใน ๒. ความขัดแย้งเรื่องเขตแดน ๓. ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ ๔. ความเสียเปรียบทางการทหาร ๐) สาเหตุประการแรกที่ทำให้เกิดคลื่นในทะเลคืออะไร ๑. ลมพัด ๒. โลกหมุน ๓. แสงแดด ๔. แผ่นดินไหว ๕. น้ำขึ้น น้ำลง

72 ๔.๒๐วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์และวิธีการ
๐) เกษตรกรของประเทศไทยมีความต้องการความช่วยเหลือด้านใดมากที่สุด ๑. การคมนาคม ๒. การชลประทาน ๓. การส่งเสริมการตลาด ๔. การประกันราคา ผลผลิต ๐๐) ชาติมหาอำนาจหวังผลด้านใดมากที่สุดต่อการขยายอำนาจของตน ๑. ด้านเศรษฐกิจ ๒. ด้านการป้องกันตนเอง ๓. ด้านรักษาความเป็นธรรม ๔. ด้านเกียรติภูมิในฐานะผู้นำ

73 ๔.๒๐วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เหตุที่ทำให้ได้ผลเกิดตามมา
๐) บุคลิกภาพด้านใดของมนุษย์ที่จะนำไปสู่การสูญชาติพันธุ์ได้ในที่สุด ๑. ไม่เสียสละ ๒. ไม่รับผิดชอบ ๓. ไม่รู้จักสิทธิ ๔. ไม่รู้จักหน้าที่ ๕. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๐) เหตุจูงใจใดที่ทำให้คนในชนบทหลั่งไหลเข้าเมือง ๑. มีงานทำ ๒. มีความสะดวก ๓. มีความปลอดภัย ๔. มีเครื่องบริโภค ๕. มีรายได้เพียงพอ

74 ๔.๓๐ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์โครงสร้าง
๐) ลักษณะสังคมไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ คืออะไร ๑. การเคารพผู้อาวุโส ๒. การยกย่องคนมีฐานะ ๓. การนับถือผู้มีชาติตระกูล ๔. การยอมรับเรื่องชั้นวรรณะ ๕. การเชื่อถือในเรื่องบุญกรรม ๐๐) ผู้ใดมีอำนาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย ๑. ประชาชน ๒. คณะรัฐมนตรี ๓. นายกรัฐมนตรี ๔. พระมหากษัตริย์ ๕. ประธานรัฐสภา ๑. ประชาชน

75 ๔.๓๐ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์โครงสร้าง
๐) สี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่อาจเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เพราะยังขาดสมบัติเกี่ยวกับอะไรอยู่อย่างหนึ่ง ๑. มุม ๒. ด้าน ๓. พื้นที่ ๔. เส้นทแยงมุม ๐๐) แม่เหล็กธรรมชาติกับแม่เหล็กไฟฟ้ามีสิ่งใดที่แตกต่างกัน ๑. จำนวนขั้ว ๒. แรงดูดผลัก ๓. ทิศทางเส้นแรง ๔. ความเข้มของสนาม ๕. ปฏิกิริยากับแม่เหล็กโลก ๒. ด้าน ๔. ความเข้มของสนาม

76 ๔.๓๐ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์หลักการ
๐) ชายพูดว่า “ผมชอบสุภาษิตที่ว่าสิบเบี้ยใกล้มือ” ส่วนหญิงพูดว่า “ฉันเชื่อคติ นกน้อยสร้างรังแต่ พอตัว” ถามว่า ใครน่าจะซื้อรถยนต์เงินผ่อน ๑. ชาย ๒. หญิง ๓. ไม่ซื้อทั้งสองคน ๔. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ๑. ชาย

77 ๔.๓๐ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์หลักการ
๐) “กรรมกร ๑ คนทำงานเสร็จใน ๕ วัน ถ้าจะให้งานเสร็จใน ๑ วัน จะต้องใช้กรรมกร ๕ คน” ถามว่า การคำนวณนี้ยึดหลักการใด ๑. ทุกคนทำงานพร้อมกัน ๒. ทุกคนทำงานอย่างเดียวกัน ๓. ทุกคนทำงานเสร็จพร้อมกัน ๔. ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน ๔. ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

78 ประเมิน

79 การประเมินผล: Evaluating
การตรวจสอบ การวิจารณ์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกกระทำหรือไม่กระทำ ในเรื่องราวที่เป็นปรากฏการณ์ ข้อเท็จจริงต่างๆ ฯลฯ

80 คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการประเมิน
ประเมินค่า(Appraise), อภิปราย(Argue), แก้ต่าง(Defend), พิจารณาตัดสิน(Judge), เลือก(Select), สนับสนุน(Support), ให้คุณค่า(Value), ประเมินค่า(Evaluation)

81 ประเมิน ค่า อาศัยเกณฑ์ภายใน อาศัยเกณฑ์ภายนอก ประเมินโดยเปรียบเทียบ
ประเมินความถูกต้องของเรื่อง ประเมินความเป็นเอกพันธ์ของเรื่อง ประเมิน ค่า ประเมินความสมบูรณ์ถูกต้องของเรื่อง ประเมินความเหมาะสม/ประสิทธิภาพของวิธีการและการปฏิบัติ ประเมินความสมเหตุสมผล/ผลลัพธ์ผลสรุป ประเมินโดยสรุป อาศัยเกณฑ์ภายนอก ประเมินโดยเปรียบเทียบ ประเมินมาตรฐาน ประเมินความเด่นด้อย

82 ประเมินความถูกต้องของเรื่อง
๖.๑๐ อาศัยเกณฑ์ภายใน ประเมินความถูกต้องของเรื่อง ๐) การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก ไปทางตะวันตกทุกวัน เหมาะสำหรับใช้พิสูจน์ความจริงเรื่องใดได้ดีที่สุด ๑. โลกหมุนอยู่ตลอดเวลา ๒. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ๓. โลกหมุนในทิศทางเดียวกัน ๔. โลกหมุนด้วยความเร็วคงที่ ๐) การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก ไปทางตะวันตก จะใช้เป็นข้อพิสูจน์สำหรับเรื่องใดไม่ได้ ๑. โลกหมุนรอบตัวเอง ๒. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ๓. โลกไม่หมุนกลับไป กลับมา ๔. โลกหมุนเช่นนี้มานาน แล้ว ๒. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ๓. โลกหมุนในทิศทางเดียวกัน

83 ๖.๑๐ อาศัยเกณฑ์ภายใน ประเมินความเป็นเอกพันธ์ของเรื่อง
วีระกล่าวว่า “ต้นผักกาดใบเหี่ยวในตอนเที่ยง เพราะแดดจัด” ๐) ที่วีระกล่าวเช่นนี้ เพราะเขามีความคิดอย่างไร ๑. ความร้อนเร่งการระเหย ๒. พืชผักสดต้องการความเย็น ๓. ต้นผักกาดเป็นพืชไม่ชอบแดด ๔. พืชดูดน้ำในตอนกลางวันได้น้อย ๕. แดดตอนเที่ยงเป็นอันตรายต่อพืช ๑. ความร้อนเร่งการระเหย

84 ๖.๑๐ อาศัยเกณฑ์ภายใน ประเมินความสมบูรณ์ถูกต้องของเรื่อง
วีระกล่าวว่า “ต้นผักกาดใบเหี่ยวในตอนเที่ยง เพราะแดดจัด” ๐) คำกล่าวนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะไม่บอกอะไร ๑. ใบเหี่ยวมากหรือน้อย ๒. ดินชุ่มชื้นหรือแห้งแล้ง ๓. แดดสว่างมากหรือน้อย ๔. แดดร้อนมากหรือน้อย ๕. ต้นผักกาดอยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง ๔. แดดร้อนมากหรือน้อย

85 ๖.๑๐ อาศัยเกณฑ์ภายใน ประเมินความเหมาะสม/ประสิทธิภาพของวิธีการและการปฏิบัติ ๐) คำกล่าวของวีระจะเชื่อถือได้มากขึ้น ถ้ามีข้อเท็จจริงใดมาสนับสนุน ๑. ผักกาดต้นอื่นๆใบเหี่ยวหมด ๒. พืชชนิดอื่นแถบนั้นใบเหี่ยวด้วย ๓. ถ้ารดน้ำ ใบผักกาดจะสดขึ้น ๔. ถ้าในเวลาเช้า ใบไม่เหี่ยว ๕. ถ้าปลูกในฤดูหนาว ใบไม่เหี่ยว ๔. ถ้าในเวลาเช้า ใบไม่เหี่ยว

86 วีระกล่าวว่า “ต้นผักกาดใบเหี่ยวในตอนเที่ยง เพราะแดดจัด”
๖.๑๐ อาศัยเกณฑ์ภายใน ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ผลสรุป วีระกล่าวว่า “ต้นผักกาดใบเหี่ยวในตอนเที่ยง เพราะแดดจัด” ๐) คำกล่าวของวีระมีลักษณะเช่นไร ๑. ถูกต้องแล้ว เพราะเขาพูดตามที่เห็น ๒. ถูกมากกว่าผิด เพราะต้นผักกาดมีใบบาง ๓. ผิดมากกว่าถูก เพราะ พืชทั่วไปต้องการแดด ๔. ไม่ถูกต้องเลย เพราะยังไม่มีการเปรียบเทียบ ๕. ยังสรุปไม่ได้ เพราะการเหี่ยวขึ้นอยู่กับต้นอ่อน หรือแก่ ๑. ถูกต้องแล้ว เพราะเขาพูดตามที่เห็น

87 ๖.๒๐ อาศัยเกณฑ์ภายนอก ประเมินโดยสรุป
๐) วรรณคดีฉบับใดมีเนื้อเรื่องใกล้เคียงกับสภาพจริงของมนุษย์มากที่สุด ๑. สามก๊ก ๒. สังข์ทอง ๓. รามเกียรติ์ ๔. พระอภัยมณี ๕. ขุนช้างขุนแผน ๑. สามก๊ก

88 ๖.๒๐ อาศัยเกณฑ์ภายนอก ประเมินโดยสรุป
๐๐) การกระทำหรือคำกล่าวใด ที่เหมาะกับสภาพและฐานะของตน ๑. ขอลัดคิวหน่อย นายของคุณเป็นเพื่อนผม ๒. เขาพยายามเก็บเงินสร้างบ้าน มีหลังคาแบบโดม ๓. เบียดบนรถเมล์ไม่ไหว อยากมีรถยนต์สักคัน ๔. ผมไปงานเลี้ยงทั้งชุดนักเรียนได้ไหม จะได้ ทันเวลา ๕. ขอทานคนนี้ถือศักดิ์ศรี ให้เหรียญบาทก็ไม่ยอมรับ ๔. ผมไปงานเลี้ยงทั้งชุดนักเรียนได้ไหม จะได้ทันเวลา

89 ประเมินโดยเปรียบเทียบ
๖.๒๐ อาศัยเกณฑ์ภายนอก ประเมินโดยเปรียบเทียบ ๐) การรำวงดีกว่าการเต้นรำในข้อใด ๑. คนทั่วไปนิยม ๒. ไม่ต้องหัดมาก ๓. เด็กๆก็รำได้ ๔. ไม่สิ้นเปลืองมาก ๕. ไม่ต้องสวมเสื้อนอก ๑. คนทั่วไปนิยม

90 ๖.๒๐ อาศัยเกณฑ์ภายนอก ประเมินมาตรฐาน
๐) ควรใช้หลักเกณฑ์ใดสำหรับวินิจฉัยว่า นาฬิกาเรือนนี้มีคุณภาพ ๑. เดินด้วยระบบอีเลคโทรนิค ๒. สร้างโดยบริษัทที่เชื่อถือได้ ๓. มีใบประกาศนียบัตรรับรอง ๔. บอกเวลาตรงกับสัญญาณวิทยุ ๕. เป็นชนิดเดียวกับที่สถานีวิทยุใช้ ๔. บอกเวลาตรงกับสัญญาณวิทยุ

91 ประเมินความเด่น - ด้อย
๖.๒๐ อาศัยเกณฑ์ภายนอก ประเมินความเด่น - ด้อย ๐) เด็กที่ประหยัดเงินโดยวิธีงดเที่ยว กับงดอาหารกลางวัน อย่างไหนดีกว่ากัน ๑. งดเที่ยวดีกว่า เพราะอาจได้รับอันตราย ๒. งดเที่ยวดีกว่า เพราะยังมีโอกาสเที่ยวได้อีก ๓. งดอาหารดีกว่า เพราะไม่ต้องเสียเงินซื้อ ๔. งดอาหารดีกว่า เพราะกลับมากินที่บ้านได้ ๕. งดอาหารดีกว่า เพราะกินบ่อยจะอ้วนมาก ๒. งดเที่ยวดีกว่า เพราะยังมีโอกาสเที่ยวได้อีก

92 สร้างสรรค์

93 คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ : Creating
การนำสิ่งต่างๆมาจัดให้เป็นเรื่องราวใหม่ หรือมีบทบาทหน้าที่ใหม่ เป็นการจัดทำขึ้นมาในแบบฟอร์มใหม่ หรือโครงสร้างใหม่ตลอดถึงการผลิต การวางแผน หรือการสร้างให้เกิดขึ้นมา การคิดสร้างสรรค์ต้องการใส่บางส่วนเข้าไปด้วยกันในแนวทางใหม่ๆ หรือทำการวิเคราะห์แนวใหม่ภายในบางสิ่งบางอย่าง และจะมีความแตกต่างทั้งในแบบฟอร์มและผลผลิตที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ

94 Creating ความสามารถในการวางแผนสร้าง การลงมือสร้างจนสำเร็จ การผลิตผลงาน ที่มีสมมุติฐานอยู่ในกฎเกณฑ์และเหตุผล

95 คำสำคัญแสดงพฤติกรรมระดับการสร้างสรรค์
รวบรวมจัด(Assemble) สร้าง (Construct) สร้างสรรค์ (Creating) ออกแบบ(Design) พัฒนา(Develop) คิดสูตร-คิดระบบ(Formulate) เขียน(Write)

96 คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์
สร้างผลงานเพื่อการสื่อสาร การพูด การเขียน การแสดง สร้างผลงานการดำเนินการ สร้างความสัมพันธ์ในหลักการ

97 สร้างผลงานเพื่อการสื่อสาร
๕.๑๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ การพูด แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของตนเองต่อเรื่องราว ให้ชี้แจงขยายความเรื่องราวให้กระจ่างชัด ให้สรุปสิ่งที่หัวใจของเรื่องราวโดยใช้ภาษาของตนเอง หาข้อยุติจากการอภิปราย ให้วิจารณ์เปรียบเทียบความดีงาม เด่นด้อย เหมาะสมของสิ่งต่างๆ การให้คะแนนด้วยวิธีจัดอันดับคุณภาพ(RUBRICS) อย่าให้คะแนนเป็นตัวเลข โดยตั้งเกณฑ์การวัดไว้ล่วงหน้า ดร.ชวาล แพรัตกุล

98 การเขียน การเขียนตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้ การแต่งนิทานสอนใจสั้นๆ
๕.๑๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ สร้างผลงานเพื่อการสื่อสาร การเขียน การเขียนตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดให้ การแต่งนิทานสอนใจสั้นๆ การแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แต่งความประเภทคำปราศรัย สดุดี โอวาทฯลฯ ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อความให้ได้มาตรฐานทางภาษา ให้ผสมผสานความคิดหลายๆแนวที่มี ต่อเป็นเรื่องราวเดียวกันเข้าด้วยกัน

99 จากภาพหรือวัตถุสิ่งของ ให้พูดหรือเขียนบรรยายตามภาพที่เห็น
๕.๑๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ สร้างผลงานเพื่อการสื่อสาร จากการแสดง จากภาพหรือวัตถุสิ่งของ ให้พูดหรือเขียนบรรยายตามภาพที่เห็น จากเสียงหรือเสียงดนตรี เพลง ถามให้บรรยาย วิจารณ์ จากการแสดง/การกระทำเป็นต้นเรื่อง .....

100 ตรวจสอบขั้นตอนแผนงาน/การดำเนินการ
๕.๒๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ สร้างแผนงาน/การดำเนินการ ตรวจสอบขั้นตอนแผนงาน/การดำเนินการ กำหนดขั้นตอนแผนงาน/การดำเนินการ กำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ วางแผนการควบคุม บทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ นำเสนอแผนงานดำเนินการ

101 สร้างสมมุติฐานและให้ความเห็น
๕.๓๐ คิดสร้างสรรค์/สังเคราะห์ สร้างความสัมพันธ์ในหลักการ การปรับปรุงแก้ไขของเดิม การอธิบาย การให้ความหมายขยายความตามแนวใหม่ สร้างสมมุติฐานและให้ความเห็น กำหนดวิธีพิสูจน์ตรวจสอบสมมุติฐานและทฤษฎี การอนุมานลงสรุปเรื่องราวตามเงื่อนไขใดๆที่กำหนดให้ โดยสรุป :การคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้างงานขึ้นมาใหม่ๆทั้งสิ้น

102 ข้อสอบต้องตรงตามตัวชี้วัดและครอบคลุมสาระการเรียนรู้
ข้อสอบต้องตรงตามระดับที่กำหนดไว้ใน test blueprint ข้อสอบต้องยึดหลักการเขียนข้อสอบที่ดี

103 ภาระงานในวันนี้ เขียนข้อสอบคนละ ๕ ข้อ จากวิชาที่สอนโดยให้ถูกหลักการเขียนข้อสอบและตรงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

104 ท๑.๑ ม ๒/๒. จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
เรื่องที่กำหนดให้อ่าน คำถาม

105

106 สวัสดี ขอให้มีความสุขทุกๆท่าน
สวัสดี ขอให้มีความสุขทุกๆท่าน ไตรรงค์ เจนการ (อาจารย์ปู่) ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

107 รูปแบบชนิดคำถาม

108 รูปแบบชนิดคำถาม แบบคำตอบถูก แบบเติมคำ แบบเปลี่ยนแทน แบบคำตอบไม่จำกัด
แบบคำตอบรวม แบบคำตอบไม่สมบูรณ์ แบบนิเสธ ๘. แบบเรียงลำดับ ๙. แบบอนุกรม ๑๐. แบบขาดเกิน ๑๑. แบบสัมพันธ์ ๑๒. แบบหลักการร่วม ๑๓. แบบตรรกวิจารณ์ ๑๔. แบบรูปภาพ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้างข้อสอบชนิดเลือกตอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google