งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย่างแรก รักงานรัก องค์กร 2 คิด + คิดเป็น ระบบ ไม่ นั่งเทียน คิดอย่างมี เหตุผล คิดอย่างไร ? 3 อย่าลืม ! ข้อมูล ต้องถูกต้อง ครบถ้วนด้วย Identify ปัญหาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย่างแรก รักงานรัก องค์กร 2 คิด + คิดเป็น ระบบ ไม่ นั่งเทียน คิดอย่างมี เหตุผล คิดอย่างไร ? 3 อย่าลืม ! ข้อมูล ต้องถูกต้อง ครบถ้วนด้วย Identify ปัญหาให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อย่างแรก รักงานรัก องค์กร 2

4 คิด + คิดเป็น ระบบ ไม่ นั่งเทียน คิดอย่างมี เหตุผล คิดอย่างไร ? 3 อย่าลืม ! ข้อมูล ต้องถูกต้อง ครบถ้วนด้วย Identify ปัญหาให้ ชัด

5 กระหายใคร่ เรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำ ไรอ่ะ ทดลอง โปรแกรม ใหม่ ว๊าว 4

6 กระตือรือร้น รู้หน้าที่ มีความ รับผิดชอบ มุ่งมั่น แนว แน่ อยากอยู่ อยาก คิด อยากทำ คนมันมี ไฟ มี จุดหมา ย 5 อาศัยประสบการณ์ อาศัยการฝึกฝน อาศัยการเรียนรู้

7 อ่อนน้อม ถ่อมตน 6

8 กล้าตัดสินใจต่อทุก สถานการณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ พลิกวิกฤติให้เป็น โอกาส ตอบสนอง สถานการณ์ได้อย่าง รวดเร็ว 7

9 วางแผน รับมือกับ สถานการ ณ์ต่างๆ ดำเนินก าร ความสาม ารถ 8 สร้าง เครือข่าย กำหนด แนวทาง มีความรู้ แบบสิ้นสงสัย เลือกเอา Key message ของข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้

10 การสร้าง ทีมงาน อย่าตัวใครตัว มัน ทำงานเป็นทีม เถียงกัน ทะเลาะกัน บ้าง งานก็เสร็จ “ เก่งคนเดียว สู้ หลายคนรวมกัน เก่งไม่ได้ ” 9

11 การสร้าง ทีมงาน แต่อย่าหูเบา สร้าง เครือข่าย ทั้ง ส่วนกลาง และส่วน ภูมิภาค ใจกว้าง รับ ฟังคนอื่นให้ มาก มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือด สุพรรณ ออกแบบและผลิตโดย : คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ในองค์กรของสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค 1010 ใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมให้มาก


ดาวน์โหลด ppt อย่างแรก รักงานรัก องค์กร 2 คิด + คิดเป็น ระบบ ไม่ นั่งเทียน คิดอย่างมี เหตุผล คิดอย่างไร ? 3 อย่าลืม ! ข้อมูล ต้องถูกต้อง ครบถ้วนด้วย Identify ปัญหาให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google