งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cognitive of Depressive Disorder การรู้ - การคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยา 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cognitive of Depressive Disorder การรู้ - การคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยา 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cognitive of Depressive Disorder การรู้ - การคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยา 5

2 ความหมายของการรู้ - การคิด การรู้การคิด (Cognition) หมายถึง กระบวนการทางจิตที่ทำการเปลี่ยนข้อมูลที่ ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัส (Transform Sensory Input) ไปในรูปแบบต่างๆ กระบวนการนี้ทำหน้าที่ตั้งแต่ลดจำนวนข้อมูล (Reduced) เปลี่ยนรหัส (Code) และส่งไป เก็บไว้ (Store) ในกล่องความจำ และรื้อฟื้น เรียกคืน (Retrieve) มาได้เมื่อต้องการ การรับรู้ จินตนาการ การแก้ปัญหา การจำได้ และการคิด ล้วนเป็นคำที่อธิบายถึงขั้นตอน ต่างๆ เมื่อเกิดการรู้ - การคิด

3 การรู้ - การคิดของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้า โดยปกติโรคซึมเศร้าจะแสดงอาการของการขาด ประสิทธิภาพของการรู้ การคิด ซึ่งคล้ายคลึงกับโรคสมอง เสื่อม แต่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะไม่มีอาการ aphasia, apraxia, agnosia ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคสมองเสื่อม ความผิดปกติของการรู้การคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามัก แสดงออกมาในลักษณะของ การ หลงลืมง่าย ความคิดอ่าน ช้าลง ลังเล ตัดสินใจไม่แน่นอน ไม่มั่นใจในตนเอง ผู้ป่วยจะ มองโลกภายนอก รวมถึงมองชีวิตตัวเองในแง่ลบ คิดว่าชีวิต ตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมายต่อใคร ผู้ป่วยบางคนมี ความรู้สึกผิดหรือกล่าวโทษ ตำหนิตนเองต่อสิ่งที่ตนเองได้ กระทำลงไป แม้เป็นการกระทำที่ผู้อื่นเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย ความคิดอยากตายพบได้ถึงร้อยละ 60 และพบว่ามีการฆ่าตัว ตายร้อยละ 15 ในช่วงแรกผู้ป่วยอาจแค่รู้สึกเบื่อชีวิต ไม่ ทราบจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไม เมื่ออาการเป็นมากขึ้นจะรู้สึก อยากตาย อยากวิ่งให้รถชน ต่อมาจะคิดถึงการฆ่าตัวตาย เริ่มมีการคิดถึง วิธีการ มีการวางแผน จนถึงการกระทำการฆ่า ตัวตายในที่สุด

4 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) มีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่องพฤติกรรมนิยม (Behavirism) และแนวคิดเรื่องจิตวิทยาการรู้ - การ คิด (Cognitive Psychology) มีความเชื่อหลักอยู่ 3 ประการคือ ความคิดมีผลต่อพฤติกรรม ความคิดเป็นสิ่งที่สามารถคบคุมและเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมทำได้โดย การเปลี่ยนความคิด การบำบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิดและ พฤติกรรมพัฒนาขึ้นโดย Aron Beck โดยมีความ เชื่อว่า อารมณ์ที่ผิดปกติของคนเรานั้นเป็นผลมา จากการบิดเบือนความคิดหรือการประเมินเหตุการณ์ ในชีวิตด้วยความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

5 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) Beck กล่าวว่าอารมณ์ซึมเศร้าเกิดจากการคิด การเข้าใจ 3 สิ่ง (Cognitive triad) ผิดพลาด ของ 3 สิ่งในที่นี้หมายถึง ตนเอง โลกและ อนาคต การคิดการเข้าใจที่ผิดพลาด (Cognitive Error) เกิดจากการที่ผู้ป่วยมีแบบ แผนการคิดไปในทางลบ (Negative Thought) ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม (Maladaptive Behavior)

6 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) Cognitive Pattern ThoughtMaladaptive Behavior มองตนเองด้าน ลบ มองโลกด้านลบ มองอนาคตด้าน ลบ ไร้ค่า ไม่ดีพอ ไม่มีใครช่วยเหลือ ล้มเหลว ปฏิเสธ แยกตัว สิ้นหวัง ฆ่าตัวตาย

7 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) แบบแผนความคิด (Schemas) Beck ให้ ความหมายว่าเป็นแบบแผนการคิดที่ใช้ใน การดำเนินชีวิตซึ่งพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็กและ มีบทบาทในการช่วยในการปรับตัว การนำ ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเชื่อมโยงเพื่อช่วยใน การตัดสินใจ การเจ็บป่วยทางจิตส่วนหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติของความคิดซึ่งส่งผล ให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ นำไปสู่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

8 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) ตัวอย่างของ Adaptive Schemas และ Maladaptive Schemas Adaptive Schemas Maladaptiv e Schemas ถ้ามี เหตุการณ์ ใดๆเกิดขึ้น ฉันก็ สามารถ จัดการกับ เหตุการณ์ นั้นได้ ฉันจะต้อง จัดการกับ เหตุการณ์ ใดๆก็ตามให้ เรียบร้อย สมบูรณ์ เท่านั้น

9 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) ตัวอย่างของ Adaptive Schemas และ Maladaptive Schemas Adaptive Schemas Maladaptiv e Schemas ถ้าฉันทำ อะไร บางอย่าง ฉันสามารถ ควบคุมสิ่ง ที่ฉันทำได้ ถ้าฉันเลือก ทำอะไรสิ่ง นั้นต้อง สำเร็จ

10 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) ตัวอย่างของ Adaptive Schemas และ Maladaptive Schemas Adaptive Schemas Maladaptiv e Schemas ฉันเป็นนัก ค้นหาจึง ไม่กลัว ความ ล้มเหลว ฉันไม่รู้จะทำ อะไรเพราะ ไม่ว่าจะทำ อะไรมันจะ ไม่ประสบ ความสำเร็จ

11 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการบำบัดแบบ ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy:CBT) ตัวอย่างของ Adaptive Schemas และ Maladaptive Schemas Adaptive Schemas Maladaptiv e Schemas - คนอื่น ไว้ใจ เชื่อ ใจฉัน - ผู้คน เคารพ นับถือ ฉัน - คนอื่นไม่ ควรเชื่อใจ ฉัน - ฉันไม่มีใคร


ดาวน์โหลด ppt Cognitive of Depressive Disorder การรู้ - การคิดของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยา 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google