งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมอาคารประเภท โรงพยาบาลจึงประหยัด พลังงานได้รางวัล Thailand Energy Award และ Asean Energy Award แนวคิดการจัดการพลังงาน แบบมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมอาคารประเภท โรงพยาบาลจึงประหยัด พลังงานได้รางวัล Thailand Energy Award และ Asean Energy Award แนวคิดการจัดการพลังงาน แบบมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมอาคารประเภท โรงพยาบาลจึงประหยัด พลังงานได้รางวัล Thailand Energy Award และ Asean Energy Award แนวคิดการจัดการพลังงาน แบบมีส่วนร่วม

2 ให้คนเก่ง สร้าง ระบบ และให้ระบบ สร้างคน

3 53

4 การอนุรักษ์พลังงานใน องค์กร ต้อง ต้องมีส่วนร่วม ต้องไม่ลดคุณภาพชีวิต หรือมาตรฐานในการทำงาน ต้องไม่บังคับ ต้องเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้รับ เป็นผู้ให้ 1 2 3 4

5 การประหยัดพลังงาน ควรเริ่มต้น แบบนี้ ลอง ทบทวน และถาม ตัวเองดู ในงานที่เราทำ ประหยัด พลังงาน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดเวลา ลดขั้นตอน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดของเสีย ลดการทำซ้ำ ลด การใช้ทรัพยากร ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้มั้ย ?

6 3 M + E M = Material (วัตถุดิบ) E =Energy (ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ) M = Machine (เครื่องจักรใหม่ การบำรุงรักษา) M = Man power (เงินเดือน โอที โบนัส สวัสดิการ)

7 การเพิ่มผลกำไร กำไร ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายพลังงาน ปริมาณการขาย ราคา ต้นทุน 1 2 3 1 ขึ้นราคา 2 เพิ่มปริมาณการขาย 3 ลดต้นทุน ขึ้นราคา เพิ่มปริมาณ การขาย ลดต้นทุน 1 2 3

8 แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3. การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้น ผลผลิตอาจ ลดลง การใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น แต่ มูลค่าเพิ่มของผลผลิตเพิ่มขึ้น

9 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง มีการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ลงมือประหยัดพลังงานตามขั้นตอน House keeping Process Improvement Machine Change

10 แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น 3. การใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้น ผลผลิตอาจ ลดลง การใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น แต่ มูลค่าเพิ่มของผลผลิตเพิ่มขึ้น

11 1. ผลผลิตเท่าเดิม การใช้พลังงานลดลง มีการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ลงมือประหยัดพลังงานตามขั้นตอน House keeping Process Improvement Machine Change

12 HK HOUSE KEEPING [ ผลประหยัด = 10-15 % ; ระยะคืนทุน < 2yr ] PI PROCESS IMPROVEMENT [ผลประหยัด = 15-20 ; 4 yr > ระยะคืนทุน > 2yr MC MACHINE CHANGE [ผลประหยัด = 30+30 ; ระยะคืนทุน > 5-7 yr ]

13 มีระบบการจัดการพลังงาน โดยเครื่องมือ ต่างๆ เช่น TPM,TQM, VE Small group analysis, ระบบการจัดการ นำไปสู่เป้าหมาย Zero defect หรือมีของเสีย หรือการต้องทำซ้ำน้อยที่สุด 2. การใช้พลังงานเท่าเดิม ผลผลิตเพิ่มขึ้น

14 T= Technology

15 53

16 การอนุรักษ์พลังงานใน องค์กร ต้อง ต้องมีส่วนร่วม ต้องไม่ลดคุณภาพชีวิต หรือมาตรฐานในการทำงาน ต้องไม่บังคับ ต้องเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้รับ เป็นผู้ให้ 1 2 3 4

17 การประหยัดพลังงาน ควรเริ่มต้น แบบนี้ ลอง ทบทวน และถาม ตัวเองดู ในงานที่เราทำ ประหยัด พลังงาน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดเวลา ลดขั้นตอน ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ลดของเสีย ลดการใช้ ทรัพยากร ได้มั้ย ? ในงานที่เราทำ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ได้มั้ย ?


ดาวน์โหลด ppt ทำไมอาคารประเภท โรงพยาบาลจึงประหยัด พลังงานได้รางวัล Thailand Energy Award และ Asean Energy Award แนวคิดการจัดการพลังงาน แบบมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google