งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่ 8 การแต่งกายในประเทศอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่ 8 การแต่งกายในประเทศอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่ 8 การแต่งกายในประเทศอาเซียน

2 การแต่งกายของประเทศในอาเซี่ยน ไทย ลาว กัมพูชาพม่า เวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซีย บรูไน อินโดนิ เซีย

3 ไทย หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

4 ลาว หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

5 กัมพูชา หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

6 พม่า หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

7 เวียดนาม หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

8 สิงคโปร์ หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

9 ฟิลิปปินส์ หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

10 มาเลเซีย หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

11 บรูไน หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า

12 อินโดนีเซีย หน้า แรก ถัดไ ป ก่อน หน้า


ดาวน์โหลด ppt เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่ 8 การแต่งกายในประเทศอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google