งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED. COMPANY PROFILE BRC เครื่อง หมาย อย. GMP/ HACCP Quality System Certificate are complied with Codex Standard, Global.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED. COMPANY PROFILE BRC เครื่อง หมาย อย. GMP/ HACCP Quality System Certificate are complied with Codex Standard, Global."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED

2 COMPANY PROFILE BRC เครื่อง หมาย อย. GMP/ HACCP Quality System Certificate are complied with Codex Standard, Global Standard for Food Safety (BRC), และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา A Grade PASSED QUALITY SYSTEM PASSED

3 SHINPO TOMI SOYBEAN MILK

4 PROCESS FLOWCHART ขนส่ง ผลิต จัดเก็บ

5 STORAGE Critical control : ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าต้องต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียสก่อนจัดเก็บ : ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ให้ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสตลอดการจัดเก็บ : ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบอุณหภูมิสินค้า และ ตู้เย็นทุกๆ 1 ชม.

6 TRANSPORTATION Critical control : ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าก่อนการขนส่ง และก่อนส่งมอบให้ลูกค้าปลายทางต้องต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส : ควบคุมอุณหภูมิภายในรถต้องต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง : ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบอุณหภูมิสินค้าก่อนการขนส่ง & พนักงานขับรถจะวัดอุณหภูมิสินค้าก่อนส่งมอบ

7 PHYSICAL CONTROL อายุสินค้า 15 วัน น้ำนมสีครีม ไม่ มีก้อนแป้ง รสชาติหวาน มัน บรรจุภัณฑ์ไม่ ชำรุด

8 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED. COMPANY PROFILE BRC เครื่อง หมาย อย. GMP/ HACCP Quality System Certificate are complied with Codex Standard, Global.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google