งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED

2 COMPANY PROFILE QUALITY SYSTEM BRC GMP/ HACCP เครื่อง หมาย อย. A Grade
เครื่อง หมาย อย. GMP/ HACCP A Grade PASSED PASSED Quality System Certificate are complied with Codex Standard, Global Standard for Food Safety (BRC), และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา

3 SHINPO TOMI SOYBEAN MILK

4 PROCESS FLOWCHART ขนส่ง ผลิต จัดเก็บ

5 STORAGE Critical control
: ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าต้องต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียสก่อนจัดเก็บ : ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ให้ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสตลอดการจัดเก็บ : ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบอุณหภูมิสินค้า และ ตู้เย็นทุกๆ 1 ชม.

6 TRANSPORTATION Critical control
: ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าก่อนการขนส่ง และก่อนส่งมอบให้ลูกค้าปลายทางต้องต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส : ควบคุมอุณหภูมิภายในรถต้องต่ำกว่า15 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง : ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบอุณหภูมิสินค้าก่อนการขนส่ง & พนักงานขับรถจะวัดอุณหภูมิสินค้าก่อนส่งมอบ

7 น้ำนมสีครีม ไม่มีก้อนแป้ง
PHYSICAL CONTROL อายุสินค้า 15 วัน น้ำนมสีครีม ไม่มีก้อนแป้ง รสชาติหวานมัน บรรจุภัณฑ์ไม่ชำรุด

8 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt SHINPO – TOMI COMPANY LIMITED

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google