งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3512 อุตสาหกรรมเคมีขั้นกลาง p.35-3 3513 อุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย p.35-3 3514 กรด /p.35-5 3515 เกลือ /p.35-5 3516 เคมีภัณฑ์ /p.35-5 3521 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3512 อุตสาหกรรมเคมีขั้นกลาง p.35-3 3513 อุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย p.35-3 3514 กรด /p.35-5 3515 เกลือ /p.35-5 3516 เคมีภัณฑ์ /p.35-5 3521 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3512 อุตสาหกรรมเคมีขั้นกลาง p.35-3 3513 อุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย p.35-3 3514 กรด /p.35-5 3515 เกลือ /p.35-5 3516 เคมีภัณฑ์ /p.35-5 3521 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น p.35-6 3522 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง p.35-7 3523 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย p.35-7 3524 ผลิตภัณฑ์พลาสติก /p.35-9 353 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม p.35-11 3531 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม p.35-11 354 อุตสาหกรรมยาง p.35-12 3541 ยางธรรมชาติ /p.35-12 3542 ยางสังเคราะห์ /p.35-13 3543 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง 355 การผลิตเคมีภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์เคมี น้ำมันปิโตรเลียม ยาง ถ่านหิน และพลาสติกอื่น ๆ p.15 3551 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี น้ำมันปิโตรเลียม ยาง ถ่านหิน และพลาสติกอื่น ๆ p.35-15

2 3513 อุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย p.35-3 35131 อุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย /p.35-3 35131-001 ปุ๋ย NP/NPK ( ตัน ) /p.35-4 35131-002 ถ่าน ( ตัน ) /p.35-4 35131-003 ก๊าซคาร์ไบด์ ( ตัน ) /p.35-4 35131-004 สี ( ตัน ) /p.35-4 35131-005 สีย้อมผ้า ( ตัน ) /p.35-4 35131-006 เครื่องสำอาง ( กิโลกรัม ) /p.35-4 35131-007 ผงซักฟอก ( ตัน ) /p.35-4 35131-008 สารเคมี ( เมตริกตัน ) /p.35-4 35111 อุตสาหกรรมเคมีขั้นต้นหรือขั้นพื้นฐาน /p.35-1 35111-001 ผงซิลิกา ( ตัน ) /p.35-1 35111-002 ผลิตภัณฑ์คลอรีน ( ตัน ) /p.35-1 35111-003 อาร์กอน ( ตัน ) /p.35-1 35111-004 ออกซิเจนเหลว / ไนโตรเจนเหลว ( ตัน ) /p.35-2 35111-005 POLYOL ( ตัน ) /p.35-2 35111-006 FORMALIN ( กิโลกรัม ) /p.35-2 35111-007 (Ta2O5),(Nb2O5),(K2TaF7), ผงแทนทาลัม ( ตัน ) /p.35-2 35111-008 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ( ตัน ) /p.35-2 35111-009 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( ลูกบาศก์เมตร ) /p.35-2 35111-010 โพลีคาร์บอเนตเรซินชนิดอัดเม็ดและชนิดผง ( ตัน ) /p.35-2 35111-011 Zeolite "A" ( ตัน ) /p.35-2 35111-012 แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3) ( ตัน ) /p.35-3 35121 อุตสาหกรรมเคมีขั้นกลาง /p.35-3 35121-001 PHTHALIC ANHYDRIDE ( กิโลกรัม ) /p.35-3 35121-002 สาร STPP(Sodium Tri-poly Phospate) ( ตัน ) /p.35-3 35121-003 ผงเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์ ( ตัน ) /p.35-3 35121-004 สาร Methyl Methacrylate ( ตัน ) /p.35-3 3512 อุตสาหกรรมเคมีขั้นกลาง p.35-3

3 3514 กรด p.35-5 3515 เกลือ p.35-5 3516 เคมีภัณฑ์ p.35-5 35141 กรด /p.35-5 35141-001 Hydrofluoric Acid ( ตัน ) /p.35-5 35141-002 กรดเกลือ (HCL) ( ตัน ) /p.35-5 35161 เคมีภัณฑ์ /p.35-5 35161-001 ยาน้ำ ( ตัน ) /p.35-6 35161-002 ยาเม็ด ( ตัน ) /p.35-6 35161-003 ยาฉีด ( ล้านขวด ) /p.35-6 35151 เกลือ /p.35-5 35151-001 เกลือบริสุทธิ์ โซเดียมคลอไรด์ ( ตัน ) /p.35-5

4 3521 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น p.35-6 3522 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง p.35-7 3523 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย p.35-7 3524 ผลิตภัณฑ์พลาสติก p.35-9 35242 ชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก /p.35-11 35242-001 ชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก ( ตัน ) /p.35-11 35210 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น /p.35-6 35210-001 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ขั้นต้น ( ตัน ) /p.35-7 35210-002 เอทธิลีน (ETHYLENE)/ โพรพิลีน (PROPYLENE) ( ตัน ) /p.35-7 35221 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง /p.35-7 35221-001 คาโปรแลคตัม (CPL) ( ตัน ) /p.35-7 35221-002 PURIFIED TEREHPTHALIC ACID (PTA) ( ตัน ) /p.35-7 35221-003 สไตรีนโมโนเมอร์ ( ตัน ) /p.35-7 35231 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย /p.35-7 35231-001 เม็ดพลาสติก (Thermo plastic) ( ตัน ) /p.35-8 35231-002 เม็ดพลาสติก (Thermosetting plastic) ( ตัน ) /p.35-8 35231-003 เรซิน ( ตัน ) /p.35-8 35231-004 MEL SHEET (PO)/ RESIN FELT (PT) ( ตารางเมตร ) /p.35-8 35231-005 กาวลาเท็กซ์ ( ตัน ) /p.35-8 35241 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยการเป่าฟิล์ม (Blow film) การเป่าขึ้นรูป (Blow molding) การฉีดขึ้นรูป (Injection molding) การรีดท่อ (Pipe extrusion) การบดรีด (Calendaring) ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์โฟม และผลิตภัณฑ์ จากขบวนการแบบหล่อร้อน /p.35-9 35241-001 การเป่าฟิล์ม ( Blow film ) ( ตัน ) /p.35-9 35241-002 การเป่าขึ้นรูป (Blow molding) ( ตัน ) /p.35-9 35241-003 การฉีดขึ้นรูป (Injectionmolding) ( ตัน ) /p.35-9 35241-004 การรีดท่อ (Pipe extrusion) ( ตัน ) /p.35-10 35241-005 การบดรีด (Calendering) ( ตัน ) /p.35-10 35241-006 ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ ( ตัน ) p.35-10 35241-007 ผลิตภัณฑ์โฟม ( ตัน ) /p.35-10 35241-008 ผลิตภัณฑ์จากขบวนการ แบบหล่อร้อน ( ตัน ) /p.35-11

5 353 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 3531 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม p.35-11 354 อุตสาหกรรมยาง 3541 ยางธรรมชาติ p.35-12 3542 ยางสังเคราะห์ p.35-13 3543 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง p.35-13 355 การผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี น้ำมันปิโตรเลียม ยาง ถ่านหิน และพลาสติกอื่น ๆ 3551 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี น้ำมันปิโตรเลียม ยาง ถ่านหิน และพลาสติกอื่น ๆ p.35-15 35311 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม /p.35-11 35311-001 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ( พันลิตร ) /p.35-11 35311-002 น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ( ตัน )/p.35-12 35311-003 ผลิตภัณฑ์จากก๊าซ ธรรมชาติ ( ตัน ) /p.35-12 35311-004 ยางมะตอย ( พันตัน ) /p.35-12 35311-005 จาระบี ( ตัน ) /p.35-12 35411 ยางธรรมชาติ /p.35-12 35411-001 น้ำยางข้น ( ตัน ) /p.35-12 35411-002 ยางแท่ง / ยางก้อน ( ตัน ) /p.35-12 35411-003 ยางรีเคลม ( ตัน ) /p.35-12 35421 ยางสังเคราะห์ /p.35-13 35421-001 ยางสังเคราะห์ ( ตัน )/p.35-13 35431 ผลิตภัณฑ์ยาง /p.35-13 35431-001 ยางรถจักรยานยนต์และ ยางรถจักรยาน ( พันเส้น ) /p.35-13 35431-002 ยางรถยนต์ ( พันเส้น ) /p.35-13 35431-003 ยางรถบรรทุก ( เส้น ) /p.35-13 35431-004 รองเท้าแตะฟองน้ำ ( คู่ ) /p.35-13 35431-005 พื้นรองเท้ายาง ( คู่ ) /p.35-14 35431-006 ถุงมือแพทย์ ( ยาง ) ( ล้านชิ้น ) /p.35-14 35431-007 ถุงมือยาง ( คู่ ) /p.35-14 35431-008 ถุงยางอนามัย ( ชิ้น ) /p.35-14 35431-009 ลูกกลิ้งยาง ( ชิ้น ) /p.35-14 35431-010 ประเก็นกันรั่ว ( ชิ้น ) /p.35-14 35431-011 สายพานลำเลียง ( นิ้ว - ชั้น - เมตร ) /p.35-14 35431-012 ฉนวนยางกันความร้อน ( ตัน ) /p.35-14 35431-013 ลูกฟุตบอล / บอลเลย์บอล / ลูกบาส ( ชิ้น )/p.35-14 35431-014 ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำจากยาง ( ตัน ) /p.35-15 35431-015 ยางรัดของ ( ตัน ) /p.35-15 35431-016 ผลิตภัณฑ์จากยาง ( ตัน ) /p.35-15 35511 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี น้ำมันปิโตรเลียม ยาง ถ่านหินและพลาสติก อื่น ๆ /p.35-15 35511-001 ผ้าเทป / กระดาษเทป / เทปกาวอื่น ๆ ( ตารางเมตร ) /p.35-15 35511-002 ไฟแช็ค ( อัน ) /p.35-15 35511-003 เครื่องอุปโภค ( ตัน ) /p.35-15 35511-004 แปรงถ่าน, ผงโลหะ อัดขึ้นรูป ( ชิ้น ) /p.35-16


ดาวน์โหลด ppt 3512 อุตสาหกรรมเคมีขั้นกลาง p.35-3 3513 อุตสาหกรรมเคมีขั้นปลาย p.35-3 3514 กรด /p.35-5 3515 เกลือ /p.35-5 3516 เคมีภัณฑ์ /p.35-5 3521 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google