งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของปริมาตรปริซีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของปริมาตรปริซีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของปริมาตรปริซีม
ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของปริมาตรปริซีม = 1/3พื้นที่ฐานสูง

2 ปริมาตรพีระมิด = 1/3พื้นที่ฐานสูง = 1/39156 = 270 ลูกบาศก์นิ้ว
ตัวอย่างที่ 1 พีระมิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง นิ้ว ยาว นิ้ว ถ้าพีระมิดสูง 6 นิ้ว มีปริมาตรเท่าไร วิธีทำ ปริมาตรพีระมิด = 1/3พื้นที่ฐานสูง = 1/39156 = ลูกบาศก์นิ้ว

3 5 = สูง + 4 25 = สูง + 16 25 - 16 = สูง สูงเอียง = สูง + (1/2ด้าน)
ตัวอย่างที่ 2 พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว 8 นิ้ว สูงเอียง 5 นิ้ว มีปริมาตรเท่าไร วิธีทำ สูงเอียง = สูง + (1/2ด้าน) 5 = สูง + 4 = สูง + 16 = สูง 2

4 ปริมาตรพีระมิด = 1/3พื้นที่ฐานสูง
สูง = = 9 สูง = 3 ปริมาตรพีระมิด = 1/3พื้นที่ฐานสูง = 1/3883 = ลูกบาศก์นิ้ว

5 แบบฝึกหัด 1. พีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ายาว ด้านละ18 นิ้ว ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีสันยาว 15 นิ้ว จะมีปริมาตรเท่าไร 1. จงหาปริมาตรพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 16 นิ้ว พีระมิดสูง 15 นิ้ว

6 2. ภาชนะสำหรับตักน้ำรูปพีระมิดฐานเปิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 8 ซม. สูง 3 ซม. ต้องการใช้ภาชนะนี้ตักน้ำใส่ตุ่ม ถ้าตุ่มนี้จุน้ำ ลิตร จะต้องใช้ภาชนะใบนี้ตักใส่ตุ่มกี่ครั้งน้ำจึงจะเต็มตุ่ม

7 3. ต้องการทำขนมเทียนพีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 ซม
3. ต้องการทำขนมเทียนพีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 ซม. สูง 3 ซม. จำนวน 100 ห่อ ถ้าขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้ง ของเนื้อขนม จะต้องใช้แป้งกี่ลิตร


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของปริมาตรปริซีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google