งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของ ปริมาตรปริซีม = 1/3  พื้นที่ฐาน  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของ ปริมาตรปริซีม = 1/3  พื้นที่ฐาน  สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของ ปริมาตรปริซีม = 1/3  พื้นที่ฐาน  สูง

2 ตัวอย่างที่ 1 พีระมิด สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 9 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว ถ้าพีระมิดสูง 6 นิ้ว มี ปริมาตรเท่าไร วิธีทำ ปริมาตรพีระมิด = 1/3  พื้นที่ฐาน  สูง = 1/3  9  15  6 = 270 ลูกบาศก์นิ้ว

3 ตัวอย่างที่ 2 พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านยาว 8 นิ้ว สูงเอียง 5 นิ้ว มีปริมาตรเท่าไร วิธีทำ สูงเอียง = สูง + (1/2 ด้าน ) 5 = สูง + 4 25 = สูง + 16 25 - 16 = สูง 2

4 สูง = 25-16 = 9 สูง = 3 ปริมาตรพีระมิด = 1/3  พื้นที่ฐาน  สูง = 1/3  8  8  3 = 64 ลูกบาศก์นิ้ว

5 แบบฝึกหัด 1. จงหาปริมาตรพีระมิด ฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 16 นิ้ว พีระมิดสูง 15 นิ้ว 1. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ด้านเท่ายาว ด้านละ 18 นิ้ว ผิวข้างเป็นรูป สามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีสัน ยาว 15 นิ้ว จะมีปริมาตร เท่าไร

6 2. ภาชนะสำหรับตักน้ำ รูปพีระมิดฐานเปิดรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้าน ละ 8 ซม. สูง 3 ซม. ต้องการใช้ภาชนะนี้ตัก น้ำใส่ตุ่ม ถ้าตุ่มนี้จุน้ำ 6.4 ลิตร จะต้องใช้ ภาชนะใบนี้ตักใส่ตุ่มกี่ ครั้งน้ำจึงจะเต็มตุ่ม

7 3. ต้องการทำขนมเทียน พีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 ซม. สูง 3 ซม. จำนวน 100 ห่อ ถ้า ขนมเทียนแต่ละห่อใช้แป้ง ของเนื้อขนม จะต้องใช้แป้ง กี่ลิตร


ดาวน์โหลด ppt ปริมาตรพีระมิด ปริมาตรพีระมิด = 1/3 เท่าของ ปริมาตรปริซีม = 1/3  พื้นที่ฐาน  สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google