งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
วิชาฟิสิกส์ 4 ว30204 จำนวน 12 ชั่วโมง

2 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต 13.1 ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า 13.2 ประจุไฟฟ้า
13.3 กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า 13.4 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 13.5 แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์ 13.6 สนามไฟฟ้า 13.7 เส้นแรงไฟฟ้า

3 13.9 ตัวเก็บประจุและความจุ
13.8 ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนำทรงกลม ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และสนามไฟฟ้า สม่ำเสมอ 13.9 ตัวเก็บประจุและความจุ 13.10 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ 13.11 ควาร์ก (quark)

4 การทดลองและกิจกรรม กิจกรรม 13.1 ชนิดและแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและ ชนิดของประจุไฟฟ้า กิจกรรม 13.2 การให้ประจุโดยการเหนี่ยวนำพร้อมกับสายดิน

5 วีดีโอประกอบการเรียนการสอน
เบญจพร วงษ์พรต บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google