งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 บทที่ 1 3 ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 4 ว 3 0204 จำนวน 12 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 บทที่ 1 3 ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 4 ว 3 0204 จำนวน 12 ชั่วโมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 บทที่ 1 3 ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 4 ว 3 0204 จำนวน 12 ชั่วโมง

2 บทที่ 1 3 ไฟฟ้า สถิต 1 3.1 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของไฟฟ้า ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของไฟฟ้า 1 3.2 ประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า 13.3 กฎการอนุรักษ์ประจุ ไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุ ไฟฟ้า 13.4 การเหนี่ยวนำไฟฟ้า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า 13.5 แรงระหว่างประจุและ กฎของคูลอมบ์ แรงระหว่างประจุและ กฎของคูลอมบ์ 13.6 สนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้า 13.7 เส้นแรงไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า

3  13.8 ศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า  13.8.1 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุ  13.8.2 ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบน ตัวนำทรงกลม ศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบน ตัวนำทรงกลม  13.8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความ ต่างศักย์และสนามไฟฟ้า สม่ำเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างความ ต่างศักย์และสนามไฟฟ้า  13.9 ตัวเก็บประจุและความจุ ตัวเก็บประจุและความจุ  13.10 การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า สถิตไปใช้ประโยชน์ การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า สถิตไปใช้ประโยชน์  13.11 ควาร์ก (quark) ควาร์ก (quark)

4 การทดลองและ กิจกรรม กิจกรรม 13.1 ชนิดและแรงระหว่างประจุ ไฟฟ้าและ ชนิดของประจุไฟฟ้า ชนิดและแรงระหว่างประจุ ไฟฟ้าและ กิจกรรม 13.2 การให้ประจุโดยการ เหนี่ยวนำพร้อมกับสายดิน การให้ประจุโดยการ เหนี่ยวนำพร้อมกับสายดิน

5 วีดีโอประกอบการเรียนการสอน บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 บทที่ 1 3 ไฟฟ้าสถิต วิชาฟิสิกส์ 4 ว 3 0204 จำนวน 12 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google