งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิดของฉัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิดของฉัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิดของฉัน
第七课 今天是我的生日 บทที่ วันนี้คือวันเกิดของฉัน 教师:王瑜琴 学生:M2

2 十二月 一月 十一月 二月 十月 三月 九月 四月 八月 五月 七月 六月

3 一月:มกราคม 二月:กุมภาพันธ์ 三月:มีนาคม 四月:เมษายน 五月:พฤษภาคม 六月:มิถุนายน 七月:กรกฎาคม 八月:สิงหาคม 九月:กันยายน 十月:ตุลาคม 十一月:พฤศจิกายน 十二月:ธันวาคม

4 —今天几月几号?วันนี้วันที่เท่าไร่เดือนอะไร
—今天(二零一二年)一月十五号。 (2012年)1月15号。 วันนี้วันที่ 15 มกราคม ค.ศ.2012

5 《祝你生日快乐》 สุขสันต์วันเกิดแก่คุณ 祝你生日快乐,祝你生日快乐, 祝你生日快乐,祝你生日快乐!

6 阳历:สุริยคติ 农历:จันทรคติ 佛历:พุทธศักราช

7 2007年2月14日 2007年3月12日 2007年4月1日 2007年12月5日 2007年12月25日 二零零七年二月十四日
二零零七年三月十二日 二零零七年四月一日 二零零七年十二月五日 二零零七年十二月二十五日

8 今天是什么日子?วันนี้คือวันอะไร
你猜。คุณเดา 是中国的国庆节吗?นชาติของประเทศจีนไหม 不是,中国的国庆节是10月1号。 ไม่ใช่ วันชาติของประเทศจีนคือเดือนสิบวันที่หนึ่ง

9 คือวันแม่ของประเทศไทย ใช่ไหม 也不是, 泰国的母亲节是8月12号。
是泰国的母亲节,对吗? คือวันแม่ของประเทศไทย ใช่ไหม 也不是, 泰国的母亲节是8月12号。 ก็ไม่ใช่เหมือนกัน วันแม่ของประทศไทยคือเดือนแปดวันที่สิบสอง

10 是泰国的儿童节吗? คือวันเด็กของประเทศไทยไหม 当然不是,泰国的儿童节是1月的第2个星期六。 ไม่ใช่แน่นอน วันเด็กของประเทศไทยคือวันเสาร์ที่สองของเดือนหนึ่ง

11 嘿嘿,我知道今天是你的生日。 ฮ่าฮ่า ฉันรู้วันนี้คือวันเกิดของคุณ 祝你生日快乐。 Happy Birthday to you. 谢谢,今天我请客。ขอบคุณ วันนี้ฉันเลี้ยง

12 今天是12月15 号。 วันนี้คือวันที่สิบห้าเดือนสิบสอง
你知道今天是什么节日吗?คุณรู้วันนี้คือวันเทศกาลอะไรไหม 今天是水灯节,也是我的生日。 วันนี้คือวันลอยกระธง คือวันเกิดของฉันด้วย 我喜欢漂亮的水灯,也喜欢好吃的生日蛋糕。 ฉันชอบกระธงที่สวย ชอบเค้กวันเกิดที่อร่อยด้วย

13 春节 เทศกาลตรุษจีน 农历 1月1号 8月15号 ปฏิทินจันทรคติ 是中国的 中秋节 เทศกาลไหว้พระจันทร์ 水灯节 เทศกาลลอยกระธง 宋干节 เทศกาลสงกรานต์ 万佛节 วันมาฆบูชา 快乐 Happy

14 A:今天几月几号?วันนี้วันที่เท่าไร่เดือนอะไร
B:今天农历八月十五号。 A:今天是什么日子? B:今天是中秋节。วันนี้คือวันไหว้พระจันทร์ A:是吗?祝你中秋节快乐!ใช่ไหม? สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ B:谢谢!也祝你中秋节快乐!ขอบคุณ! และก็สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์แก่คุณ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิดของฉัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google