งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

教师:王瑜琴 学生: M2 第七课 今天是我的生日 บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิด ของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "教师:王瑜琴 学生: M2 第七课 今天是我的生日 บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิด ของฉัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 教师:王瑜琴 学生: M2 第七课 今天是我的生日 บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิด ของฉัน

2 十二月 一月 十一月 二月 十月 三月 九月 四月 八月 五月 七月 六月

3 一月:มกราคม 二月:กุมภาพันธ์ 三月:มีนาคม 四月:เมษายน 五月:พฤษภาคม 六月:มิถุนายน 七月:กรกฎาคม 八月:สิงหาคม 九月:กันยายน 十月:ตุลาคม 十一月: พฤศจิกายน 十二月:ธันวาคม

4 — 今天几月几号?วันนี้วันที่เท่าไร่ เดือนอะไร — 今天(二零一二年)一月十五号。 ( 2012 年) 1 月 15 号。 วันนี้วันที่ 15 มกราคม ค. ศ.2012

5 《祝你生日快乐》 สุขสันต์วันเกิดแก่คุณ 祝你生日快乐,祝你生日快乐, 祝你生日快乐,祝你生日快乐!

6 阳历:สุริยคติ 农历:จันทรคติ 佛历:พุทธศักราช

7 2007 年 2 月 14 日 2007 年 3 月 12 日 2007 年 4 月 1 日 2007 年 12 月 5 日 2007 年 12 月 25 日 二零零七年二月十四日 二零零七年三月十二日 二零零七年四月一日 二零零七年十二月五日 二零零七年十二月二十五日

8 今天是什么日子?วันนี้คือวันอะไร 你猜。คุณเดา 是中国的国庆节吗?นชาติของประเทศจีน ไหม 不是,中国的国庆节是 10 月 1 号。 ไม่ใช่ วันชาติของประเทศจีนคือเดือนสิบ วันที่หนึ่ง

9 是 泰国的母亲节,对吗? คือวันแม่ของประเทศไทย ใช่ไหม 也不是, 泰国的母亲节是 8 月 12 号。 ก็ไม่ใช่เหมือนกัน วันแม่ของประทศไทย คือเดือนแปดวันที่สิบสอง

10 是泰国的儿童节吗? คือวันเด็กของประเทศไทยไหม 当然不是,泰国的儿童节是 1 月的第 2 个 星期六。 ไม่ใช่แน่นอน วันเด็กของประเทศไทย คือวันเสาร์ที่สองของเดือนหนึ่ง

11 嘿嘿,我知道今天是你的生日。 ฮ่าฮ่า ฉันรู้วันนี้คือวันเกิดของคุณ 祝你生日快乐。 Happy Birthday to you. 谢谢,今天我请客。ขอบคุณ วันนี้ฉัน เลี้ยง

12 今天是 12 月 15 号。 วันนี้คือวันที่สิบห้าเดือน สิบสอง 你知道今天是什么节日吗?คุณรู้วันนี้คือวัน เทศกาลอะไรไหม 今天是水灯节,也是我的生日。 วันนี้คือวันลอยกระธง คือวันเกิดของฉันด้วย 我喜欢漂亮的水灯,也喜欢好吃的生日蛋糕 。 ฉันชอบกระธงที่สวย ชอบเค้กวันเกิดที่ อร่อยด้วย

13 农历 1 月 1 号 8 月 15 号 ปฏิทินจันทรคติ 是中国的 春节 เทศกาลตรุษจีน 中秋节 เทศกาลไหว้พระจันทร์ 祝 水灯节 เทศกาลลอยกระธง 宋干节 เทศกาลสงกรานต์ 万佛节 วันมาฆบูชา 快乐 Happy

14 A :今天几月几号?วันนี้วันที่เท่าไร่ เดือนอะไร B :今天农历八月十五号。 A :今天是什么日子? B :今天是中秋节。วันนี้คือวันไหว้ พระจันทร์ A :是吗?祝你中秋节快乐!ใช่ ไหม ? สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ B :谢谢!也祝你中秋节快乐! ขอบคุณ ! และก็สุขสันต์วันไหว้ พระจันทร์แก่คุณ


ดาวน์โหลด ppt 教师:王瑜琴 学生: M2 第七课 今天是我的生日 บทที่ 7 วันนี้คือวันเกิด ของฉัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google