งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล นำเข้า (สำนักยา) License Per Invoice (สำนักด่าน อย.) ระบบนำเข้า – ส่งออก (กรมศุลกากร) เลขอนุญาตพิกัดอัตราศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล นำเข้า (สำนักยา) License Per Invoice (สำนักด่าน อย.) ระบบนำเข้า – ส่งออก (กรมศุลกากร) เลขอนุญาตพิกัดอัตราศุลกากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฐานข้อมูล นำเข้า (สำนักยา) License Per Invoice (สำนักด่าน อย.) ระบบนำเข้า – ส่งออก (กรมศุลกากร) เลขอนุญาตพิกัดอัตราศุลกากร

3 เลขอนุญาต  1. ยาสำเร็จรูป  ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ 1C, 2C  ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ 1F, 2F  ยาแผนโบราณ K  2. เภสัชเคมีภัณฑ์  สารที่เป็นตัวยาสำคัญ (Active Ingredient)  สารที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญ (Innert Ingredient) เลข 15 หลัก

4 เลขอนุญาต  3. สมุนไพรนำเข้า  ฐานข้อมูลสมุนไพรนำเข้าเลข 15 หลัก  4. อื่นๆ เช่น นำเข้ายาตัวอย่าง (นย.8), นำเข้าเพื่อ วิจัย, วิเคราะห์, บริจาค (นยม. 1-4), นำเข้าโดยไม่ มีทะเบียน ตามมาตรา 13(5) เลขรับ+วันอนุญาต

5 ยาสำเร็จรูป (C/F/K)เภสัชเคมีภัณฑ์สมุนไพรนำเข้า ข้อมูลทะเบียนตำรับ ยาที่สำคัญ ประกอบด้วย ชื่อบริษัท+ ที่อยู่ ชื่อการค้า + เลขทะเบียนยา ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ + ประเทศ ขณะนี้ฐานข้อมูล ทะเบียนยาได้ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่สำคัญ ประกอบด้วย ชื่อบริษัท+ ที่อยู่ เลข 15 หลัก + ชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ (active&innert) ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ + ประเทศ ขณะนี้ฐานข้อมูล 15 หลักสำหรับ เภสัชเคมีภัณฑ์เข้าสู่ ระบบเรียบร้อยแล้ว พัฒนาระบบและจัด ข้อมูลมาตรฐาน สมุนไพรนำเข้าทุกราย ตรวจสอบยืนยันจาก ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการยื่นขอ เลข 15 หลัก ภายในกันยายน 2557 รวบรวบเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูล 15 หลัก สำหรับสมุนไพรนำเข้า

6 ยาสำเร็จรูปเภสัชเคมีภัณฑ์สมุนไพร หารือกรมศุลกากรกับ สำนักด่าน อย. แล้ว เสร็จ แจ้งผู้ประกอบการ ยืนยันพิกัดเรียบร้อย กรมศุลกากร ได้นำ เผยแพร่ไว้ทาง เว็บไซต์ www.customs.go.th ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พย.56www.customs.go.th หารือกรมศุลกากรกับ สำนักด่าน อย. แล้ว เสร็จ แจ้งผู้ประกอบการ ยืนยันพิกัดเรียบร้อย กรมศุลกากร ได้นำ เผยแพร่ไว้ทาง เว็บไซต์ www.customs.go.th ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พย.56www.customs.go.th หารือกรมศุลกากรกับ สำนักด่านอาหารและ ยาในเดือนเมษายน 2557 เรียบร้อยแล้ว รอประกาศพิกัดภายใน กันยายน 2557

7 ขั้นตอนการดำเนินการขอเลขอนุญาต 15 หลัก ( สำหรับวัตถุดิบสมุนไพร ) สำนักยา เผยแพร่ฐานข้อมูลใน Website สำนักยา ( ให้ผู้ประกอบการ Download เป็นข้อมูล ) ผู้ประกอบการ ดำเนินการขอ Activation Code ผู้ประกอบการ ดำเนินการขอเลข 15 หลักสำหรับวัตถุดิบ สมุนไพรผ่านระบบ Logistics สำนักยา ออกเลข 15 หลัก ภายใน 7 วัน ทำการ กรณี ผู้ประกอบการ ไม่พบชื่อ วัตถุดิบสมุนไพร ในระบบ Logistics ผู้ประกอบการ แจ้งเพิ่มชื่อวัตถุดิบสมุนไพร ( พร้อมระบุ Reference) ทางอีเมลล์ Chayapanaa@gmail.com สำนักยา แจ้ง / เพิ่มชื่อวัตถุดิบสมุนไพร ในระบบ Logistics สำนักยา ออกเลข 15 หลัก ไม่เกิน 15 วัน

8  ผู้ประกอบการ ตรวจสอบดู หากแน่ใจแล้วว่าไม่มีชื่อ วัตถุดิบสมุนไพรของตนในระบบ Logistics  ผู้ประกอบการ แจ้งเพิ่มชื่อวัตถุดิบสมุนไพร ที่ E-mail : Chayapanaa@gmail.com ( หากระบุ Reference จะ ทำให้การตรวจสอบข้อมูลรวดเร็วขึ้น )Chayapanaa@gmail.com ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้ง ตรวจสอบข้อมูล ไม่เกิน 15 วันทำการ ตอบเมลล์กลับ ผู้ประกอบการ / เพิ่มชื่อในระบบ Logistics

9


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล นำเข้า (สำนักยา) License Per Invoice (สำนักด่าน อย.) ระบบนำเข้า – ส่งออก (กรมศุลกากร) เลขอนุญาตพิกัดอัตราศุลกากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google