งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒

3 โรงเรียนวัดชาวเหนือได้ เหรียญทอง ๓๐ เหรียญ ระดับปฐมวัย ๒ เหรียญ ทอง ระดับประถมศึกษา ๑๔ เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา ๑๖ เหรียญทอง

4 กิจกรรมที่นักเรียน เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ต่อในระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ๑๓ รายการ ได้แก่

5 ระดับปฐมวัย ๒ รายการ ๑. การปั้นดินน้ำมัน ๒. การสร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

6 ระดับประถมศึกษา ๔ รายการ ๑. การอ่านทำนอง เสนาะ ๒. กิจกรรมสร้างภาพ ปะ ติด จากวัสดุ ธรรมชาติ ๓. A – Math ๔. คำคม

7 ระดับมัธยมศึกษา ๗ รายการ ๑. เดี่ยวซอด้วง ๒. เดี่ยวซออู้ ๓. ร้องเพลงไทยเดิม ๔. เครื่องสาย

8 ๕. คำคม ๖. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ๗. เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ( โดย ติดล้อบินขึ้นจากพื้น )


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google