งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบนักเรียน

2 สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๒

3 โรงเรียนวัดชาวเหนือได้เหรียญทอง ๓๐ เหรียญ ระดับปฐมวัย ๒ เหรียญทอง ระดับประถมศึกษา ๑๔ เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา ๑๖ เหรียญทอง

4 กิจกรรมที่นักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ๑๓ รายการ ได้แก่

5 ระดับปฐมวัย ๒ รายการ ๑. การปั้นดินน้ำมัน ๒
ระดับปฐมวัย ๒ รายการ ๑.การปั้นดินน้ำมัน ๒.การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

6 ระดับประถมศึกษา ๔ รายการ ๑. การอ่านทำนองเสนาะ ๒
ระดับประถมศึกษา ๔ รายการ ๑. การอ่านทำนองเสนาะ ๒. กิจกรรมสร้างภาพ ปะ ติด จากวัสดุธรรมชาติ ๓. A – Math ๔. คำคม

7 ระดับมัธยมศึกษา ๗ รายการ ๑. เดี่ยวซอด้วง ๒. เดี่ยวซออู้ ๓
ระดับมัธยมศึกษา ๗ รายการ ๑. เดี่ยวซอด้วง ๒. เดี่ยวซออู้ ๓. ร้องเพลงไทยเดิม ๔. เครื่องสาย

8 ๕. คำคม ๖. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ๗
๕. คำคม ๖. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ๗. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ( โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น )


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google