งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ใน HOSXP_PCU. ไปที่บัญชี 1 ค้นหา รายชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ใน HOSXP_PCU. ไปที่บัญชี 1 ค้นหา รายชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ใน HOSXP_PCU

2 ไปที่บัญชี 1 ค้นหา รายชื่อ

3 เข้าข้อมูลบุคคลเลือก คัดกรอง

4 เลือก การจัดบริการลด เสี่ยง เพิ่มกลุ่มเสี่ยง ลง ข้อมูล บันทึก กิจกรรม

5 ลงรายละเอียด กิจกรรม ผลการตรวจก่อน และ หลัง วันที่ก่อนและหลัง ตามโปรแกรม ปรับเปลี่ยน

6 ครั้งที่ 1 ลงเฉพาะ ผลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกแล้วส่ง เข้ารับบริการ Z713 หลังยังไม่ต้อง ลง

7 ครั้งที่ 2 สิ้นสุด โครงการ ลงผลตรวจหลังเข้าร่วม กิจกรรม ต้อง เข้าไปวันที่เดิมของ ครั้งที่ 1 ลงผลหลัง ตรวจแล้ว บันทึกส่งเข้า รับบริการ Z713 ได้ครั้งที่ 2

8 ลงการให้สุขศึกษา

9 เมื่อออกมาที่หน้า บุคคล ให้ส่งเข้ารับบริการ

10 ลงการให้บริการ ICD10 Z713 ลงข้อมูล ให้ ครบถ้วน ของการ บริการ

11 การดูข้อมูลการ ปรับเปลี่ยน ใช้ DMHT_PN แบบสอบถาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

12 จะมีข้อมูลครั้งที่ 1 และ 2

13


ดาวน์โหลด ppt การลง ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ใน HOSXP_PCU. ไปที่บัญชี 1 ค้นหา รายชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google