งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน Hosxp_pcu

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน Hosxp_pcu"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน Hosxp_pcu

2 ไปที่บัญชี 1 ค้นหารายชื่อ

3 เข้าข้อมูลบุคคลเลือก คัดกรอง

4 เลือก การจัดบริการลดเสี่ยง
เพิ่มกลุ่มเสี่ยง ลงข้อมูล บันทึกกิจกรรม

5 ลงรายละเอียดกิจกรรม ผลการตรวจก่อน และหลัง
วันที่ก่อนและหลัง ตามโปรแกรมปรับเปลี่ยน

6 ครั้งที่ 1 ลงเฉพาะ ผลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกแล้วส่งเข้ารับบริการ Z713 หลังยังไม่ต้องลง

7 ลงผลหลังตรวจแล้วบันทึกส่งเข้ารับบริการ Z713
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดโครงการ ลงผลตรวจหลังเข้าร่วมกิจกรรม ต้อง เข้าไปวันที่เดิมของครั้งที่ 1 ลงผลหลังตรวจแล้วบันทึกส่งเข้ารับบริการ Z713 ได้ครั้งที่ 2

8 ลงการให้สุขศึกษา

9 เมื่อออกมาที่หน้าบุคคล ให้ส่งเข้ารับบริการ

10 ลงการให้บริการ ICD10 Z713 ลงข้อมูลให้ครบถ้วน ของการบริการ

11 การดูข้อมูลการปรับเปลี่ยน
ใช้ Dmht_PN แบบสอบถาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

12 จะมีข้อมูลครั้งที่ 1 และ 2

13


ดาวน์โหลด ppt การลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใน Hosxp_pcu

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google