งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ 1. อาคารอำนวยการ 6. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์ 2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ 1. อาคารอำนวยการ 6. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์ 2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ 1. อาคารอำนวยการ 6. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์ 2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์ 3. อาคารโรงฝึกงาน 8. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์ 4. อาคารปฏิบัติอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ 9. อาคาร อเนกประสงค์ 5. อาคารโรงฝึกงาน 10. อาคาร แฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น

2  1. อาคารอำนวยการ แบบเลขที่ 55 A 01  2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร. ม. แบบเลขที่ 49 A 03/55  3. อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตร. ม. แบบเลขที่ 49 A 04  4. อาคารปฏิบัติอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร. ม. แบบเลขที่ 54 A 04/55  5. อาคารโรงฝึกงาน แบบเลขที่ 56201

3  6. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร. ม. แบบเลขที่ 51A01/55  7. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร. ม. แบบเลขที่ 47A05/55  8. อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร. ม. แบบเลขที่ 48A01/55  9. อาคารอเนกประสงค์แบบเลขที่ 57A10  10. อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้นแบบเลขที่ 50A19

4  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น - ขนาดอาคาร 21 x 29 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 27 x 33 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 11,770,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย - ห้องผู้อำนวยการ - ห้องรองผู้อำนวยการ 4 ห้อง, - บัญชี - การเงิน, ธุรการ - ห้องประชุม - ห้องน้ำ - ส้วม ชั้นบนประกอบด้วย - ห้องสมุดเสียงและ ภาพ

5

6

7  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น - ขนาดอาคาร 10 x 48 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 16 x 52 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 19,650,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้ สอย แต่ละชั้น ประกอบด้วย - ห้องเรียนทฤษฎี 5 ห้อง - ห้องพักครู - ห้องน้ำ - ส้วม

8

9

10

11

12

13  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น - ขนาดอาคาร 20 x 54.30 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 25 x 58 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 34,000,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย แต่ละชั้น ประกอบด้วย - ห้องปฏิบัติการ - ห้องบรรยาย - ห้องพักครู - ห้องอุปกรณ์ - ห้องเก็บของ - ห้องน้ำ - ส้วม

14

15

16

17

18

19

20

21  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น - ขนาดอาคาร 20 x 43.30 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 25 x 46 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 28,200,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย แต่ละชั้น ประกอบด้วย - ห้องปฏิบัติการ - ห้องบรรยาย - ห้องพักครู - ห้องอุปกรณ์ - ห้องเก็บของ - ห้องน้ำ - ส้วม

22

23

24

25

26

27  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว - ขนาดอาคาร 12 x 60 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 15 x 63 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 6,550,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย - พื้นที่ฝึกงาน - ห้องเรียน - ห้องพักครู - ห้องเก็บเครื่องมือ - ห้องเก็บของ

28

29

30

31  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น - ขนาดอาคาร 21 x 29 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 27 x 33 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 11,500,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย - ห้องบรรณารักษ์ - ห้องคอมพิวเตอร์และ หนังสือ อ้างอิง - พื้นที่อ่านหนังสือ - ห้องน้ำ - ส้วม ชั้นบน ประกอบด้วย - ห้องสมุดเสียงและ ภาพ

32

33

34  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น - ขนาดอาคาร 20 x 20 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 25.50 x 28.50 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 12,500,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย - ห้องจัดนิทรรศการ เก็บ ของ ห้องน้ำส้วม ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย - ห้องสมุด ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย - ห้องสมุด, โสต ห้อง บรรณารักษ์ ห้องซ่อม หนังสือ, ห้องเก็บของ, เก็บ อุปกรณ์

35

36

37

38  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น - ขนาดอาคาร 13.50 x 28 เมตร - ขนาดพื้นที่ ก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 15.50 x 29 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 11,700,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย - ห้องสมุด - ห้องน้ำ - ส้วม ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย - ห้องสมุด - ห้องน้ำ - ส้วม ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ประกอบด้วย - ห้องประชุม ห้อง คอมพิวเตอร์

39

40

41  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว - ขนาดอาคาร 16 x 44 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 19 x 47 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 5,100,00 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย - ห้องประชุม - ห้องน้ำ - ส้วม

42

43

44  ลักษณะอาคาร - คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น - ขนาดอาคาร 12 x 28 เมตร - ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง อาคาร ไม่น้อยกว่า 15 x 31 เมตร  วงเงินในการก่อสร้าง อาคารโดยประมาณ 15,100,000 บาท ( อ้างอิงราคา กรุงเทพมหานคร )  ลักษณะพื้นที่ใช้สอย ชั้นล่างประกอบด้วย - โถงอเนกประสงค์ - ห้องพัก 2 หน่วย ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 4 ประกอบด้วย - ห้องพักชั้นละ 4 หน่วย

45

46


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ 1. อาคารอำนวยการ 6. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์ 2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7. อาคารศูนย์วิทย บริการพร้อมครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google