งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการขาเทียม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ข้อมูลจากผู้รับบริการทั้งจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการขาเทียม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ข้อมูลจากผู้รับบริการทั้งจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการขาเทียม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ข้อมูลจากผู้รับบริการทั้งจังหวัด

2 ข้อมูลการทำขาเทียมรายใหม่ 3 ปี ย้อนหลัง 39 ราย 54 ราย 49 ราย ปี 57 ใช้ข้อมูล 7 เดือน ( ตค 56 – กค 57)

3 ข้อมูลคนพิการขาขาดปี 2555 ได้ขาเทียม แล้ว 34 ราย ( 87.2% ) ยังไม่ได้ขาเทียม 5 ราย ( 12.8% ) AK 6 ราย Knee 0 ราย BK 28 ราย AK 0 ราย Knee 0 ราย BK 5 ราย

4 ข้อมูลคนพิการขาขาดปี 2556 ได้ขาเทียม แล้ว 46 ราย ( 85.2% ) ยังไม่ได้ขาเทียม 8 ราย ( 14.8% ) AK 6 ราย Knee 3 ราย BK 37 ราย AK 0 ราย Knee 0 ราย BK 8 ราย

5 ข้อมูลคนพิการขาขาดปี 2557 ได้ขาเทียม แล้ว 33 ราย ( 84.6% ) ยังไม่ได้ขาเทียม 6 ราย ( 15.4% ) AK 4 ราย Knee 1 ราย BK 28 ราย AK 0 ราย Knee 0 ราย BK 6 ราย


ดาวน์โหลด ppt บริการขาเทียม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ข้อมูลจากผู้รับบริการทั้งจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google