งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก กลุ่ม 1. นางสาวพรพิรุณ ประจงค์ เลขที่ 66 2. นางสาววราภรณ์ สี หนาจ เลขที่ 67 3. นางสาวสุนิสา อบ มาลี เลขที่ 68.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก กลุ่ม 1. นางสาวพรพิรุณ ประจงค์ เลขที่ 66 2. นางสาววราภรณ์ สี หนาจ เลขที่ 67 3. นางสาวสุนิสา อบ มาลี เลขที่ 68."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก กลุ่ม 1. นางสาวพรพิรุณ ประจงค์ เลขที่ 66 2. นางสาววราภรณ์ สี หนาจ เลขที่ 67 3. นางสาวสุนิสา อบ มาลี เลขที่ 68

2 Internet Service Provider ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider คือ หน่วยงานที่บริการให้ เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เข้ากับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ในปัจจุบันประเทศ ไทยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ หน่วยงานราชการหรือ สถาบันการศึกษา กับบริษัทผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป

3 หน่วยงานราชการ หรือ สถาบันการศึกษา มักจะเป็นการให้บริการฟรี สำหรับสมาชิกของ องค์การเท่านั้น

4 บริษัทผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ตเชิง พาณิชย์ทั่วไป ISP ประเภทที่ให้บริการในเชิง พาณิชย์ ผู้ใช้ที่ต้องการใช้งาน อินเตอร์เน็ตจะต้องสมัครเข้าเป็น สมาชิกของ ISP รายนั้นๆ ซึ่ง ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ ใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งอัตรา ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับ ISP แต่ ละราย

5 ข้อดีสำหรับผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรองรับกับความต้องการของผู้ใช้ที่ แตกต่างกัน มีทั้งรูปแบบส่วนบุคคล ซึ่งจะ ให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้ งานอินเตอร์เน็ต และบริการในรูปแบบของ องค์กร หรือบริษัท ซึ่งให้บริการกับบริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการให้ พนักงานในองค์กรได้ใช้งานเครือข่าย อินเตอร์เน็ต

6 ISP จะเป็นเสมือนตัวแทนของผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ถ้าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต้องการข้อมูลอะไรก็ สามารถติดต่อผ่าน ISP ได้ทุกเวลา โดย วิธีการสมัครสมาชิกนั้น เราสามารถ โทรศัพท์ติดต่อไปยัง ISP ที่ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถเลือกรับบริการได้ 2 วิธี คือ ซื้อชุดอินเตอร์เน็ตสำเร็จรูปตามร้านทั่วไป มาใช้ และสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน โดย ใช้วิธีการติดต่อเข้าไปยัง ISP โดยตรง ซึ่ง วิธีการ และรายละเอียดในการให้บริการ ของแต่ละที่นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ รูปแบบการให้บริการของ ISP รายนั้น ๆ จะ กำหนด

7 หลักในการเลือกใช้ ISP ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่ามี ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ดำเนินธุรกิจด้านนี้ มากี่ปี มีสมาชิกใช้บริการมากน้อยขนาดไหน มีการ ขยายสาขาเพื่อให้บริการไปยังต่างจังหวัด หรือไม่ มีการลงทุนที่จะพัฒนาการให้บริการมากน้อย เพียงใด ความเร็วในการรับ / ส่ง สม่ำเสมอหรือไม่ การเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ ไปที่ใดบ้างด้วย ความเร็วเท่าไหร่

8 การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเป็น อย่างไร มีสายสัญญาณหลักที่เร็วหรือมี ประสิทธิภาพสูงมากเพียงใด บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน Technician Support หากการใช้บริการของ เรามีปัญหา เราจะได้มั่นใจว่าทาง ISP จะมีการ ดูแลแก้ไขให้ได้อย่างทันท่วงที และเราจะ สามารถสอบถามการบริการใหม่ๆได้อยู่เสมอ รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ควรตรวจสอบดูว่า ISP นั้นๆ สามารถรองรับ โมเด็มของเราได้หรือไม่ ทั้งในด้านความเร็วและ มาตรฐานต่างๆ ตรวจสอบเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลว่าทาง ISP ให้ จัดเก็บข้อมูลมากน้อยเท่าไหร่

9 ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการรายเดือนจะถูก กำหนดตามชั่วโมงของการใช้งาน จำนวน ชั่วโมงในการใช้งานยิ่งมากเท่าไหร่ ก็จะเสียค่า บริการเพิ่มมมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังต้อง พิจารณาที่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าด้วย เพราะบาง ISP จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า แต่บาง ISP จะไม่มีการเรียกเก็บ

10 การติดต่อขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตกับ ISP ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ให้บริการ 18 แห่งด้วยกัน คือ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัท เคเอสซี คอม เมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท อินโฟ แอค เซส จำกัด บริษัท สามารถ อิน โฟเน็ต จำกัด บริษัท ดิไอเดีย คอร์ ปอเรชั่น ประเทศ ไทย จำกัด บริษัท เอเน็ต จำกัด บริษัท ไอเน็ต ( ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท เวิลด์เน็ต แอน เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดาตา ลาย ไทย จำกัด บริษัท เอเชีย อิน โฟเน็ต จำกัด

11 บริษัท สยาม โก ลบอล แอกเซส จำกัด บริษัท ซีเอส คอม มิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด บริษัท ชมะนันท์ เวิลด์เน็ต จำกัด บริษัท ฟาร์อีสต์ อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท อีซีเน็ต จำกัด บริษัท เคเบิล วาย เลส จำกัด บริษัท รอยเน็ต จำกัด ( มหาชน )

12 แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.thaigoodview.com/l ibrary/contest2551/tech04/16/ 2/internet/i02_2.htm www.bcoms.net/webboard/deta il.asp?id=24488 www.tlcthai.com/webboard/vie w_topic.php?table... www.lawyerthai.com/articles/it /033.php


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก กลุ่ม 1. นางสาวพรพิรุณ ประจงค์ เลขที่ 66 2. นางสาววราภรณ์ สี หนาจ เลขที่ 67 3. นางสาวสุนิสา อบ มาลี เลขที่ 68.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google