งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย
Emergency Medical Services ( EMS)

2 จังหวัดสุโขทัยดำเนินการในระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547
สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นภารกิจหนึ่งในกลุ่มงานประกันสุขภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสุโขทัย อยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทัย

3 หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS) 10 หน่วย
3. เครือข่ายในการดำเนินงาน หน่วยปฏิบัติการทั้งสิ้น 88 หน่วย หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS) หน่วย

4 หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน ( BLS) 22 หน่วย

5 หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 56 หน่วย

6 ผังการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสุโขทัย
ผังการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจังหวัดสุโขทัย โทรแจ้งเหตุ สายด่วน 1669,สายตรงEMS ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โรงพยาบาลสุโขทัย( ) จุดเกิดเหตุ ศูนย์กู้ชีพ รพท.,รพช. / กู้ภัย/อาสาสมัครกู้ชีพ นำส่งโรงพยาบาล ที่เหมาะสม / รักษาได้ 1 2 5 4 3 สำนักระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย ระบบข้อมูล

7 การแบ่งพื้นที่การให้บริการ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซน ตามอำเภอ
การแบ่งพื้นที่การให้บริการ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซน ตามอำเภอ ระดับอำเภอ โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายและมีหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน/ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นลูกข่าย เขตเมือง โรงพยาบาลสุโขทัยเป็นแม่ข่าย มีหน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน 6 หน่วยรับผิดชอบตามโซนมีการจัดประชุมเพื่อแบ่งโซน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550

8 ผลการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมา

9 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

10 2. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในสถานีอนามัยทุกแห่ง
3. อบรมให้ฟื้นฟูความรู้หน่วยกู้ภัย

11 4. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต.

12 5. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ อบต./เทศบาล
6. ประชุมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 7-9 มีค.50

13 7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการ, การประสาน, ควบคุมกำกับและเสนอแนวทางการดำเนินงาน( 6 กรกฎาคม 2550) ร่วมกับ สปสช.เขตพื้นที่ พิษณุโลก สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วยปฏิบัติการทุกระดับ

14 9. พัฒนาระบบการส่งต่อ(Referral System)
8. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น อบต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 9. พัฒนาระบบการส่งต่อ(Referral System) โดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหาการส่งต่อจังหวัดสุโขทัย 2 ครั้ง วันที่ 26 มิถุนายน 2550 วันที่ 20 กรกฎาคม 2550

15 สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน เรียก 1669 จังหวัดสุโขทัย ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

16 สนับสนุนเสื้อ,กรวย สะท้อนแสง

17 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

18 ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ อบต.
อำเภอศรีสัชนาลัย ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ อบต.

19 ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ อบต.
อำเภอสวรรคโลก ประชุมชี้แจงนโยบาย เพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ อบต.

20 หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สายตรง 0-5568-1331
อำเภอศรีสำโรง ประชาสัมพันธ์ 1669 อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669 กู้ชีพศรีสังวร หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สายตรง

21 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยออกให้บริการในวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ ตำบลบ้านตึกและบ้านดงย่าปา จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ - ให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ คน - รักษาและนำส่ง คน - ส่งต่อรักษาโรงพยาบาลอื่น คน

22 โรงพยาบาลสุโขทัยจัดทีมให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่มที่บ้านน้ำต๊ะ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ พฤษภาคม 2549

23 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 13 ธ.ค. 49


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google