งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 บริการสนับสนุน การตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับ ชำระเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 บริการสนับสนุน การตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับ ชำระเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 บริการสนับสนุน การตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับ ชำระเงิน

2 บริการโทรศัพท์  ข้อดี  ข้อเสีย o ลงทุนในช่วง เริ่มต้นต่ำ o ต้นทุนการ ดำเนินงานคงที่ o เริ่มต้นได้รวดเร็ว o ยืดหยุ่นในด้าน เวลา o ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของ หน่วยงานให้บริการ ภายนอกได้โดยตรง o ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ โดยตรง o พนักงานขาดความจงรักภักดี o ให้บริการเพื่อตลาดโดยรวมทำให้ คุณภาพบริการอ่อนด้อยลง o พนักงานอาจขาดความตั้งใจในการ ทำงาน

3 บริการเกี่ยวกับจดหมาย เกณฑ์พิจารณาเลือกใช้ บริการธุรกิจ รับจ้างผนึกจดหมาย การบริการเกี่ยวกับรายชื่อ o เครื่องมือและ อุปกรณ์ o คลังสินค้า o การจัดการ o การดูแลรักษารายชื่อ o การเตรียมรายชื่อ o การตรวจสอบความ ถูกต้องของที่อยู่

4 บริการเกี่ยวกับจดหมาย  ข้อดี  ข้อเสีย o จัดส่งจดหมายจำนวน มากได้ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว o สามารถลดความ ยุ่งยากในการ บริหารจัดการบุคคล ได้ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ จดหมายสำหรับ ประเทศไทยมีจำนวน น้อย

5 บริการด้านการเงิน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ธนาคารพาณิชย์ ผู้ให้บริการชำระเงิน รูปแบบอื่นๆ ผู้ให้บริการชำระเงิน รูปแบบอื่นๆ

6 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปรษณีย์ธนาณัติธรรมดา ไปรษณีย์ธนาณัติด่วน พิเศษ ธนาณัติออนไลน์ ธนาณัติเวสต์เทิร์นยูเนี่ยน

7 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ บริการไปรษณีย์เก็บเงิน บริการชำระเงิน ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ o ไปรษณียภัณฑ์เก็บ เงิน o พัสดุไปรษณีย์เก็บ เงิน o ไปรษณีย์ด่วน พิเศษเก็บเงิน

8  ข้อดี  ข้อเสีย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด o สะดวกทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย o มีบริการรับชำระ เงินหลาย ประเภทในระดับ คุณภาพ o การชำระเงินด้วย ไปรษณีย์ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินเป็นวิธีที่ ล่าช้ากว่า o วงเงินที่สามารถชำระต่อ วันต่อราย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ แต่ละแห่ง มีวงเงินจำกัด

9 ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วเงิน การโอนเงิน บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบรักษาความ ปลอดภัยสำหรับ การชำระเงินด้วย บัตรเครดิต o ระบบ SSL o ระบบ SET

10 ธนาคารพาณิชย์  ข้อดี  ข้อเสีย o มีจำนวนธนาคารและ บริการ หลายประเภทให้ เลือกใช้ o มีระบบจัดการที่ ทันสมัย o กระตุ้นการตัดสินใจ ซื้อของ ลูกค้าให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีการ จูงใจด้วยของกำนัล หากผู้ประกอบการตลาด ทางตรงเสนอให้บริการ ชำระเงินผ่านธนาคาร พาณิชย์หลายธนาคาร และหลายวิธี จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย มาก

11 ผู้ให้บริการชำระเงิน รูปแบบอื่นๆ เพย์พอลดอทคอม เพย์สบาย ระบบออดิโอเท็กซ์ 1900 การชำระเงินด้วยระบบ บริการข้อความสั้น บริการชำระเงินเอ็มเปย์

12 ผู้ให้บริการชำระเงิน รูปแบบอื่นๆ  ข้อดี  ข้อเสีย o เหมาะสมกับการใช้ จ่ายจำนวน เงินไม่สูงมาก o สะดวกสำหรับ ผู้ประกอบการที่ เป็นเจ้าของคนเดียว ดำเนินการ ตลาดทางตรงมุ่งสู่ ผู้บริโภคได้ดี o ชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เหมาะสำหรับ กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้สูงอายุและผู้ ที่ไม่ชอบ เรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ

13


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 บริการสนับสนุน การตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับ ชำระเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google