งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 บริการสนับสนุนการตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับชำระเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 บริการสนับสนุนการตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับชำระเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 บริการสนับสนุนการตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับชำระเงิน

2 บริการโทรศัพท์ ข้อดี ข้อเสีย ลงทุนในช่วงเริ่มต้นต่ำ
ต้นทุนการดำเนินงานคงที่ เริ่มต้นได้รวดเร็ว ยืดหยุ่นในด้านเวลา ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บริการ ภายนอกได้โดยตรง ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้โดยตรง พนักงานขาดความจงรักภักดี ให้บริการเพื่อตลาดโดยรวมทำให้คุณภาพบริการอ่อนด้อยลง พนักงานอาจขาดความตั้งใจในการทำงาน

3 บริการเกี่ยวกับจดหมาย
เกณฑ์พิจารณาเลือกใช้บริการธุรกิจ รับจ้างผนึกจดหมาย การบริการเกี่ยวกับรายชื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ คลังสินค้า การจัดการ การดูแลรักษารายชื่อ การเตรียมรายชื่อ การตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่

4 บริการเกี่ยวกับจดหมาย
ข้อดี ข้อเสีย จัดส่งจดหมายจำนวนมากได้ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถลดความยุ่งยากในการ บริหารจัดการบุคคลได้ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับจดหมายสำหรับประเทศไทยมีจำนวนน้อย

5 บริการด้านการเงิน บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ธนาคารพาณิชย์
ผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ

6 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
ไปรษณีย์ธนาณัติธรรมดา ไปรษณีย์ธนาณัติด่วนพิเศษ ธนาณัติออนไลน์ ธนาณัติเวสต์เทิร์นยูเนี่ยน

7 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ บริการไปรษณีย์เก็บเงิน บริการชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ไปรษณียภัณฑ์เก็บเงิน พัสดุไปรษณีย์เก็บเงิน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษเก็บเงิน

8 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
ข้อดี ข้อเสีย สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีบริการรับชำระเงินหลาย ประเภทในระดับคุณภาพ การชำระเงินด้วยไปรษณีย์ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินเป็นวิธีที่ล่าช้ากว่า วงเงินที่สามารถชำระต่อวันต่อราย ณ ที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่ง มีวงเงินจำกัด

9 ธนาคารพาณิชย์ ตั๋วเงิน การโอนเงิน บัตรเครดิต บัตรเดบิต ระบบ SSL
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ระบบ SSL ระบบ SET

10 ธนาคารพาณิชย์ ข้อดี ข้อเสีย มีจำนวนธนาคารและบริการ
หลายประเภทให้เลือกใช้ มีระบบจัดการที่ทันสมัย กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของ ลูกค้าให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีการ จูงใจด้วยของกำนัล หากผู้ประกอบการตลาดทางตรงเสนอให้บริการชำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์หลายธนาคาร และหลายวิธี จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

11 ผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ
เพย์พอลดอทคอม เพย์สบาย ระบบออดิโอเท็กซ์ 1900 การชำระเงินด้วยระบบบริการข้อความสั้น บริการชำระเงินเอ็มเปย์

12 ผู้ให้บริการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ
ข้อดี ข้อเสีย เหมาะสมกับการใช้จ่ายจำนวน เงินไม่สูงมาก สะดวกสำหรับผู้ประกอบการที่ เป็นเจ้าของคนเดียวดำเนินการ ตลาดทางตรงมุ่งสู่ผู้บริโภคได้ดี ชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ชอบ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 บริการสนับสนุนการตลาดทางตรง ด้านโทรศัพท์และการรับชำระเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google