งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. . . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". . . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 .

3 .

4 . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย

5 . แนะนำตัว ธนาคารกสิกรไทย กฏ กติกา มารยาท สิ่งที่เราจะคุยกัน.

6 . จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ความสำคัญของการให้บริการ แนวทางการให้บริการในอนาคต

7 . จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ยังไงก็ได้ บริการให้ดี มีนวัตกรรมในการให้บริการ.

8 ทำไมต้องให้บริการที่ดีบริการดีแล้วจะได้อะไร บริการไม่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้น. คุณทราบไหมว่า...................

9 . ความสำคัญของการให้บริการ ตัวเรา องค์กร ประชาชน ความสุขผลงานมั่นคง ก้าวหน้า.

10 เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนข้าราชการ 1. ใช้คำพูดไม่เหมาะสม 2. ไม่อธิบายข้อความให้ชัดเจน 3. เก็บเงินค่าบริการเกินจริง 4. กระบวนการทำงานมากเกินจำเป็น.

11 . ความหมายของการให้บริการที่ดี การทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ การทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการหรือเกินจากความคาดหวัง แต่ต้องไม่ผิด กฎหมายหรือระเบียบราชการ หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการและตัวเอง.

12 ปัจจัยในการให้บริการที่ดี อาคารสถานที่ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรในองค์การ.

13 ปัจจัยในการให้บริการที่ดี อาคารสถานที่ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรในองค์การ.

14 เอกชน : ราชการ ผมทำได้คนอื่นทำได้คุณก็ทำได้

15 การให้บริการที่ดีในสายตาประชาชน 1. พูดจาสุภาพ ไพเราะ นิ่มนวล 2. ไม่ดูถูก เหยียดหยาม ลามปามหรือรังเกียจ 3. ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง 4. แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง 5. ไม่ปฏิเสธทันทีแต่มีทางเลือกให้.

16 . หัวใจการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการไม่นิ่งดูดาย ไม่ต้องสั่งก็ทำ.

17 . การให้บริการลูกค้า แบบ “ ไทยแท้ ” ให้การต้อนรับเต็มใจให้บริการสอบถามข้อมูล รู้ใจ. ให้ความช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะเกินความคาดหวัง อยากให้พูดในทางที่ดี. ประเพณีไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ เจ้าบ้าน

18 แนวทางการให้บริการ 1. เป็นหน้าที่ของทุกคน 2. มีทัศนคติที่ดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. ต้องไม่คิดว่าประชาชน รู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้. รู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้.

19 5. ต้องตอบสนองความ คาดหวัง ของประชาชน ของประชาชน แนวทางการให้บริการ ความคาดหวังคืออะไรเราคาดหวังอะไรประชาชนคาดหวังอะไร

20 ความคาดหวังของประชาชน รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่าใช้จ่าย ได้รับคำแนะนำ ได้รับเกียรติ ตามสมควร มีรอยยิ้ม ความเป็นมิตร ไม่ยุ่งยาก ตรงเวลา สะดวก

21 6. ควบคุมอารมณ์ ไม่ชวนทะเลาะ ไม่โต้เถียง ไม่โต้เถียง แนวทางการให้บริการ 7. ต้องมีท่าทางในการ ให้บริการที่ดี 8. มีมาตรฐานในการ ทำงาน.

22

23 แนวทางการให้บริการ 9. ทำอะไรต้องบอก บอก อะไรต้องทำ 10. ชมประชาชนบ้าง 11. บริการด้วยความเต็ม ใจ ทุกครั้ง 12. บริการเกินความ คาดหวัง.

24 เอกชน : ราชการ ผมทำได้คนอื่นทำได้คุณก็ทำได้

25

26 Krilerk.m@kasikornbank.com Tel. 089 108 1571

27 Krilerk.m@kasikornbank.com

28 Smooth Small สมอง

29 Everyday Everyone Empathy

30 Reward Rotate Recognition

31 Voice V.I.P View

32 Impression Intrend Information

33 Care Conversation Convenience

34 express expert expansion

35

36 ทุก ๆ เช้า สิงโตตื่นขึ้นมา มันรู้ดีว่า มันจะต้องหาอาหาร และมันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่ากวางตัวที่วิ่งช้าที่สุดเพื่อจับกวางมากินเป็นอาหาร มิฉะนั้น มันจะต้องอดตาย ทุก ๆ เช้า ทุก ๆ เช้า กวางตื่นขึ้นมา มันรู้ดีว่า มันก็ ต้องหาอาหาร กวางตื่นขึ้นมา มันรู้ดีว่า มันก็ ต้องหาอาหาร และมันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโต ตัวที่วิ่งเร็วที่สุด และมันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโต ตัวที่วิ่งเร็วที่สุด เพื่อให้สิงโต ไล่ มันไม่ทัน เพื่อให้สิงโต ไล่ มันไม่ทัน มิฉะนั้น มันจะถูกจับกิน เป็นอาหาร มิฉะนั้น มันจะถูกจับกิน เป็นอาหาร มันไม่สำคัญหรอกว่า คุณจะเป็นสิงโต หรือ เป็น กวาง แต่เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึง คุณจะต้องวิ่ง วิ่ง วิ่งให้เร็ว ที่สุด มิฉะนั้น คุณจะอดตาย หรือไม่ก็ถูกจับกินเป็น อาหาร


ดาวน์โหลด ppt . . . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google