งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2 2 การอบรม Weblog สำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 รุ่นรายละเอียด จำวนผู้ เข้า อบรม 1 3 พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิกฯ สนช พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิกฯ สนช พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิก ฯ สนช พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิก ฯ สนช พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิก ฯ สนช พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิก ฯ สนช พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิก ฯ สนช พ. ย.57 เวลา เลขที่สมาชิก ฯ สนช ธ. ค.57 เวลา เลขที่สมาชิก ฯ สนช

3 วิทยากร นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบโครงการโดย กลุ่มงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์ โทร

4 หัวข้อการอบรม การบรรยาย การเริ่มใช้งานบล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ประวัติและผลงาน ข้อมูลลงมติ บทความ Photo Gallery รายการหนังสือ ข้อความติดต่อ การตั้งค่า

5 การฝึกปฏิบัติ หัวข้อการอบรม

6 ข้อมูลการลงมติ

7

8 การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ดาวน์โหลด ppt การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google