งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2 2 การอบรม Weblog สำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 รุ่นรายละเอียด จำวนผู้ เข้า อบรม 1 3 พ. ย.57 เวลา 09.00-12.00 เลขที่สมาชิกฯ สนช. 001-025 2 3 พ. ย.57 เวลา 13.00-16.00 เลขที่สมาชิกฯ สนช. 026-050 3 10 พ. ย.57 เวลา 09.00-12.00 เลขที่สมาชิก ฯ สนช. 051-075 4 10 พ. ย.57 เวลา 13.00-16.00 เลขที่สมาชิก ฯ สนช. 076-100 5 17 พ. ย.57 เวลา 09.00-12.00 เลขที่สมาชิก ฯ สนช. 101-125 6 17 พ. ย.57 เวลา 13.00-16.00 เลขที่สมาชิก ฯ สนช. 126-150 7 24 พ. ย.57 เวลา 09.00-12.00 เลขที่สมาชิก ฯ สนช. 151-175 8 24 พ. ย.57 เวลา 13.00-16.00 เลขที่สมาชิก ฯ สนช. 176-200 9 1 ธ. ค.57 เวลา 09.00-12.00 เลขที่สมาชิก ฯ สนช. 201-220

3 วิทยากร นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบโครงการโดย กลุ่มงานวิทยาการ คอมพิวเตอร์ โทร 0 2831 9270- 1

4 หัวข้อการอบรม การบรรยาย การเริ่มใช้งานบล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ประวัติและผลงาน ข้อมูลลงมติ บทความ Photo Gallery รายการหนังสือ ข้อความติดต่อ การตั้งค่า

5 การฝึกปฏิบัติ หัวข้อการอบรม

6 ข้อมูลการลงมติ

7

8 การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ดาวน์โหลด ppt การอบรม Weblog สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google