งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่
พ.ต.อ.ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์ ผกก.สภ.ท่าใหม่ พ.ต.ท.อภิชาต ถาวรวิริยะนันท์ รอง ผกก.ปป. พ.ต.ท.สุรพร เทพเสน รอง ผกก.สส. นปพ. งาน อก. งาน สป. งาน ปป. งาน จร. งาน สส. พงส.สบ 1 - 3 -รอง หน.นปพ -ผบ.หมู่ พ.ต.ต.ปรีชา กลิ่นขจร พ.ต.ท.การุณย์ เกษมราษฎร์ พ.ต.ท.การุณย์ เกษมราษฎร์ พ.ต.ต.จีระวัฒน์ กุลฉวะ พ.ต.ต.เสรี มงคลศิริ สว.อก. พ.ต.ท.สมชาย ขำวิลัย พ.ต.ท.บำรุง ผลพูล สวป. สวป. สว.สป. สว.สส. - ร.ต.ต.มานพ เสือส่วย รอง สวป.ฯ รอง สว.จร -ผบ.หมู่ -ร.ต.ต.บุญเลิศ มารีรักษ์ รอง สว.สป -รอง สว.สส -ผบ.หมู่ อง สว.กศ. -ผบ.หมู่ พ.ต.ต..ธีระวัฒน์ ชุมจันทร์ พ.ต.ท.อนุมัติ สายภัทรานุสรณ์ - ผบ.หมู่

2 การแบ่งส่วนงานบริหาร สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่
งานอำนวยการ งานปกครองป้องกัน งานสืบสวนปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร

3 งานอำนวยการ พ.ต.ต.ปรีชา กลิ่นขจร สว.อก. รอง สว.กศ. -ผบ.หมู่

4 พ.ต.ท.อภิชาติ ถาวรวิริยะนันท์ พ.ต.ท.การุณย์ เกษมราษฎร์
งานป้องกันปราบปราม พ.ต.ท.อภิชาติ ถาวรวิริยะนันท์ รอง ผกก.ปป. พ.ต.ท.การุณย์ เกษมราษฎร์ สวป. ร.ต.ต.มานพ เสือส่วย - รอง สวป. รอง สว.ป. รอง สว.ป. รอง สว.ป.

5 งานสืบสวนปราบปราม พ.ต.ต.จีรวัฒน์ กุลฉวะ สว.สป.
พ.ต.ต.จีรวัฒน์ กุลฉวะ สว.สป. -ร.ต.ต.บุญเลิศ มารีรักษ์ รอง สว.สป

6 งานสอบสวน พ.ต.ท.สุรพร เทพเสน รอง ผกก.(สส) พ.ต.ท.อนุมัติ สายภัทรานุสรณ์
พ.ต.ท.สุรพร เทพเสน รอง ผกก.(สส) พ.ต.ท.อนุมัติ สายภัทรานุสรณ์ พงส.(สบ 3) พ.ต.ท.สมชาย ขำวิลัย พงส.(สบ3) พ.ต.ท.บำรุง ผลพูล พงส.(สบ 3) พ.ต.ต..ธีระวัฒน์ ชุมจันทร์ พงส.(สบ 2)

7 งานสืบสวน พ.ต.ท.สุรพร เทพเสน รอง ผกก.(สส) พ.ต.ต.เสรี มงคลศิริ สว.สส.

8 พ.ต.ท.อภิชาติ ถาวรวิริยะนันท์ พ.ต.ท.การุณย์ เกษมราษฎร์
งานจราจร พ.ต.ท.อภิชาติ ถาวรวิริยะนันท์ รอง ผกก.ปป. พ.ต.ท.การุณย์ เกษมราษฎร์ สวป. รอง สว.จร. ผบ.หมู่


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างสถานีตำรวจภูธรท่าใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google