งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วัฒนา คำคม นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วัฒนา คำคม นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วัฒนา คำคม นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา

2 แผ่นดินไหว M6.3 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:08:42 น. ละติจูด 19.68 ลองจิจูด 99.69 เขื่อนแม่สรวย

3 Lat 19.703 o N Long 99.683 o E

4 กราฟบันทึกค่าความเร่ง (Accelerogram) สถานีเขื่อนแม่สรวย (MSAC) กรมชลประทาน แนวดิ่ง แนวเหนือ - ใต้ แนวตะวันออก - ตะวันตก

5 เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและ ใกล้เคียง

6 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวดิ่ง

7

8 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวเหนือ - ใต้

9

10 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนว ตะวันออก - ตะวันตก

11

12 Peak Horizontal Acceleration (PHA) = 0.43g แกน PGA (g) เวลา (UTC) ดิ่ง -0.21516811:08:50.740 เหนือ - ใต้ 0.27197311:08:51.600 ตะวันออก - ตะวันตก 0.32935611:08:51.820 (Kramer, 1996)

13

14 เขื่อนแม่สรวย จ. เชียงราย

15

16 N S E W

17 (https://www.facebook.com/mod.sarawute?fref=photo) เขื่อนแม่สรวย

18

19 ระยะเวลาของการสั่น (Duration) The bracketed duration (Bolt, 1969) is defined as the time between the first and the last exceedances of a threshold acceleration (usaully 0.05g)

20 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion) +0.05 g - 0.05g 1 2 3 4 5

21 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion) +0.1 5g - 0.15 g 1 2 Seismic coefficient 0.10 = PGA 0.15g

22 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion) +0.1 5g - 0.15 g duration =2.5 sec (45.0 - 47.5) 1

23 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion) +0.0 5g - 0.05 g 1 9 sec (43.0 - 52.0)

24

25

26 ตำแหน่งที่ได้รับความเสียหาย

27

28 ผลกระทบของแผ่นดินไหว ต่อเขื่อนของ กรมชลประทาน ห้วยหลวง ห้วยแสนตอ เขื่อนแม่ สรวย TMD USGS DMR

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 16 พ. ค.2550 ขนาด 6.3 24 มี. ค.2554 ขนาด 7.0 5 พ. ค.2557 ขนาด 6.3 11 ก. ย.2537 ขนาด 5.1 13 ธ. ค.2549 ขนาด 5.1

39

40 ความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วงปี พ. ศ.2542- 2553 และแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอดีต ช่วงปี พ. ศ.2521-2541 (M>3) Future Earthquake

41 บริเวณที่มักมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น (zone of high seismicity) Charusiri and Kosuwan (2000)

42 คำขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โดย วัฒนา คำคม นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ ธรณีวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google