งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และผลกระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน โดย วัฒนา คำคม นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

2 แผ่นดินไหว M6.3 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5 พฤษภาคม เวลา 18:08:42 น. ละติจูด ลองจิจูด 99.69 เขื่อนแม่สรวย

3 เขื่อนแม่สรวย Lat oN Long oE

4 กราฟบันทึกค่าความเร่ง (Accelerogram) สถานีเขื่อนแม่สรวย (MSAC) กรมชลประทาน
แนวดิ่ง แนวเหนือ-ใต้ แนวตะวันออก-ตะวันตก

5 เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง

6 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวดิ่ง

7 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวดิ่ง

8 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวเหนือ-ใต้

9 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวเหนือ-ใต้

10 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวตะวันออก-ตะวันตก

11 กราฟบันทึกค่าความเร่ง แนวตะวันออก-ตะวันตก

12 Peak Horizontal Acceleration (PHA) = 0.43g
แกน PGA (g) เวลา (UTC) ดิ่ง 11:08:50.740 เหนือ - ใต้ 11:08:51.600 ตะวันออก - ตะวันตก 11:08:51.820 Peak Horizontal Acceleration (PHA) = 0.43g (Kramer, 1996)

13

14 เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย

15

16 N W E S

17 เขื่อนแม่สรวย เขื่อนแม่สรวย (https://www.facebook.com/mod.sarawute?fref=photo)

18 เขื่อนแม่สรวย

19 ระยะเวลาของการสั่น (Duration)
The bracketed duration (Bolt, 1969) is defined as the time between the first and the last exceedances of a threshold acceleration (usaully 0.05g)

20 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion)
1 2 3 5 4 +0.05g -0.05g

21 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion)
1 Seismic coefficient = PGA 0.15g 2 +0.15g -0.15g

22 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion)
1 duration =2.5 sec ( ) +0.15g -0.15g

23 ระยะเวลาของการสั่น (duration of motion)
1 9 sec ( ) +0.05g -0.05g

24

25

26 ตำแหน่งที่ได้รับความเสียหาย

27

28 ผลกระทบของแผ่นดินไหว ต่อเขื่อนของกรมชลประทาน
DMR ห้วยหลวง USGS ห้วยแสนตอ เขื่อนแม่สรวย TMD

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 24 มี.ค.2554 ขนาด 7.0 16 พ.ค.2550 ขนาด 6.3 5 พ.ค.2557 ขนาด 6.3 11 ก.ย.2537 ขนาด 5.1 13 ธ.ค.2549 ขนาด 5.1

39

40 ความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วงปี พ. ศ
ความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วงปี พ.ศ และแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอดีต ช่วงปี พ.ศ (M>3) Future Earthquake

41 บริเวณที่มักมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น (zone of high seismicity)
Charusiri and Kosuwan (2000)

42 คำขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google