งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นชา ย หญิ ง รวม อ.1อ.1 8816 อ.2อ.2 6612 ป.1ป.1 6511 ป.2ป.2 7512 ป.3ป.3 10919 ป.4ป.4 4610 ป.5ป.5 9615 ป.6ป.6 11314 ม.1ม.1 6511 ม.2ม.2 10616 ม.3ม.3 617.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นชา ย หญิ ง รวม อ.1อ.1 8816 อ.2อ.2 6612 ป.1ป.1 6511 ป.2ป.2 7512 ป.3ป.3 10919 ป.4ป.4 4610 ป.5ป.5 9615 ป.6ป.6 11314 ม.1ม.1 6511 ม.2ม.2 10616 ม.3ม.3 617."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นชา ย หญิ ง รวม อ.1อ.1 8816 อ.2อ.2 6612 ป.1ป.1 6511 ป.2ป.2 7512 ป.3ป.3 10919 ป.4ป.4 4610 ป.5ป.5 9615 ป.6ป.6 11314 ม.1ม.1 6511 ม.2ม.2 10616 ม.3ม.3 617 รวม 8360143 สถิตินักเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ชั้นชา ย หญิ ง อ.1อ.1 88 อ.2อ.2 66 ป.1ป.1 65 ป.2ป.2 75 ป.3ป.3 109 ป.4ป.4 46 ป.5ป.5 96 ป.6ป.6 113 ม.1ม.1 65 ม.2ม.2 106 ม.3ม.3 61 รวม 8360

2

3 ชั้นชา ย หญิ ง รวม อ.1อ.1 3811 อ.2อ.2 8614 ป.1ป.1 9615 ป.2ป.2 5510 ป.3ป.3 8715 ป.4ป.4 11920 ป.5ป.5 448 ป.6ป.6 11617 ม.1ม.1 7310 ม.2ม.2 6511 ม.3ม.3 13518 รวม 8564149 ชั้นชา ย หญิ ง อ.1อ.1 38 อ.2อ.2 86 ป.1ป.1 96 ป.2ป.2 55 ป.3ป.3 87 ป.4ป.4 119 ป.5ป.5 44 ป.6ป.6 6 ม.1ม.1 73 ม.2ม.2 65 ม.3ม.3 135 รวม 8564

4

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt ชั้นชา ย หญิ ง รวม อ.1อ.1 8816 อ.2อ.2 6612 ป.1ป.1 6511 ป.2ป.2 7512 ป.3ป.3 10919 ป.4ป.4 4610 ป.5ป.5 9615 ป.6ป.6 11314 ม.1ม.1 6511 ม.2ม.2 10616 ม.3ม.3 617.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google