งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้กรอบการพัฒนา โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ในอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้กรอบการพัฒนา โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ในอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้กรอบการพัฒนา โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ในอาเซียน

2 อาหาร ( บรรจุ ภัณฑ์ ) ยานยนต์ อุปกรณ์ ก่อสร้าง เครื่องใช้ ไฟฟ้าฯ เครื่องใช้ใน ครัวเรือน อุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์ การแพทย์ สายโซ่คุณค่า ปัญหา และโอกาสของ อุตสาหกรรมพลาสติกไทย พลาส ติก ปิโตรเคมี อื่นๆ เช่น ของ เล่น สายโซ่คุณค่า ผลิตภัณฑ์

3 Petrochemical Producer

4 Petrochemical Industry Locations in Thailand 4 Petrochemical Plants are located in Eastern of Thailand - Rayong: Main Base ~ 94% capacity + Map Ta Phut and Surrounding Areas: the largest + IRPC - Other: e.g. Chonburi, Samutprakarn, Lopbiri Rayong Chonburi

5 Plastics Product Producer (Converter)

6 http:plastic.oie.go.th Manage by PTIT ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สำรวจได้ จำนวน 2,394 ราย ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สำรวจได้ จำนวน 2,394 ราย ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 ภาคเหนือ 23 ราย 1% จำนวนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกจำแนกตามภูมิภาค ภาคอีสาน 60 ราย 2.5% ภาคตะวันออก 214 ราย 8.9% ภาคกลาง 2,040 ราย 85.2% ภาคตะวันตก 18 ราย 0.8% ภาคใต้ 23 ราย 1% 1. เชียงใหม่ 11 ราย 2. ลำพูน 9 ราย 1. กรุงเทพฯ 986 ราย 2. สมุทรปราการ 385 ราย 3. สมุทรสาคร 265 ราย 4. ปทุมธานี 123 ราย 5. นครปฐม 113 ราย 6. อยุธยา 64 ราย 7. นนทบุรี 58 ราย 1. ราชบุรี 7 ราย 2. เพชรบุรี 5 ราย 1. สงขลา 21 ราย 1. นครราชสีมา 26 ราย 2. ขอนแก่น 12 ราย 1. ชลบุรี 96 ราย 2. ฉะเชิงเทรา 53 ราย 3. ระยอง 44 ราย

7 http:plastic.oie.go.th Manage by PTIT ภาคเหนือ 6,030 ตัน/เดือน 2.2% ภาคอีสาน 9,518 ตัน/เดือน 3.4% ภาคตะวันตก 1,240 ตัน/เดือน 0.4% ภาคตะวันออก 34,959 ตัน/เดือน 12.6% ภาคใต้ 4,539 ตัน/เดือน 1.6% ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้จำแนกตามภูมิภาค ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ทั้งประเทศ 276,417 ตัน/เดือน ข้อมูลจากการสำรวจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ให้ข้อมูล ปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกจำนวน 2,086 ราย ณ เดือนสิงหาคม 2555 ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ทั้งประเทศ 276,417 ตัน/เดือน ข้อมูลจากการสำรวจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ให้ข้อมูล ปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกจำนวน 2,086 ราย ณ เดือนสิงหาคม 2555 1.ลำพูน 5,668 ตัน/เดือน 2.เชียงใหม่ 314 ตัน/เดือน 1.กรุงเทพฯ 102,167 ตัน/เดือน 2.สมุทรปราการ 50,758 ตัน/เดือน 3.สมุทรสาคร 29,866 ตัน/เดือน 4.นครปฐม 15,392 ตัน/เดือน 5.ปทุมธานี 9,286 ตัน/เดือน 6.อยุธยา 4,398 ตัน/เดือน 7.นนทบุรี 3,542 ตัน/เดือน 1.เพชรบุรี 403 ตัน/เดือน 2.ราชบุรี 400 ตัน/เดือน 1.สงขลา 3983 ตัน/เดือน 2.นครศรีธรรมราช 280 ตัน/เดือน 1.ขอนแก่น 6341 ตัน/เดือน 2.นครราชสีมา 3017 ตัน/เดือน 1.ชลบุรี 12611 ตัน/เดือน 2.ระยอง 10010 ตัน/เดือน 3.ฉะเชิงเทรา 9188 ตัน/เดือน ภาคกลาง 220,131 ตัน/เดือน 79.6%

8 Plastics Product Market (Customers: End-use Sectors/ Consumers)

9 9 Million Baht: 3,343 (1.5%) Million $US: 105 Ktons: 48 (1.4%) Million Baht: 27,368 (12.1%) Million $US: 859 Ktons: 298 (8.7%) Million Baht: 2,303 (1.0%) Million $US: 67 Ktons: 36 (1.1%) Million Baht: 2,971 (1.3%) Million $US: 93 Ktons: 56 (1.6%) ConstructionConstruction EE & Appliances Total Production of Conversion Value: 226,822 Million Baht 7,117 Million US$ Volume: 3,431 Ktons OthersOthers PackagingPackaging AgricultureAgriculture VehiclesVehicles Million Baht: 104,408 (46.1%) Million $US: 3,279 Ktons: 1,732(50.5%) Million Baht: 37,776 (16.6%) Million $US: 1,185 Ktons: 479 (14.0%) Million Baht: 29,968 (13.2%) Million $US: 940 Ktons: 493 (14.4%) Million Baht: 1,336 (0.6%) Million $US: 42 Ktons: 13 (0.4%) Million Baht: 3,057 (1.3%) Million $US: 96 Ktons: 45 (1.3%) Million Baht: 14,212 (6.2%) Million $US: 446 Ktons: 233 (6.8%) HousewareHouseware FootwareFootware RecreationRecreation Medical Devices Values of Thai Plastics Conversion Industry: 2010 Note: as of November 11, revise version 1 Source: Petroleum Institute of Thailand, Industry Survey

10 Plastics Product Export

11 ข้อมูลสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2554 ไป ASEAN ( พิกัด 3916-3926 + พลาสติกพิกัดอื่นๆ ) 11 Picture: http://www.lib.ru.ac.th/journal2/?p=3159 Source: Global Trade Atlas 2011http://www.lib.ru.ac.th/journal2/?p=3159 1,851 ล้านบาท (AAGR 3%) 3,585 ล้าน บาท (AAGR 11%) 10,033 ล้านบาท 10,033 ล้านบาท (AAGR 7%) 7,528 ล้านบาท (AAGR 3%) 10,292 ล้านบาท (AAGR 8%) 10,29 2 ล้าน 38 ล้าน บาท (AAGR - 16%) 4,495 ล้าน บาท (AAGR 0%) 1,686 ล้าน บาท (AAGR 10%) 2,632 ล้าน บาท (AAGR 17%) มูลค่ารวมส่งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกไป ASEAN 42,141 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกไทยทั้งหมด 182,000 ล้านบาท มูลค่ารวมส่งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกไป ASEAN 42,141 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ พลาสติกไทยทั้งหมด 182,000 ล้านบาท

12 ดุลการค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยในอาเซียน ( พิกัดศุลกากร 3916-3926) หน่วย : ล้าน บาท

13 AEC

14 AEC: GDP & GDP per Capita ItemCountry GDP (Million US$) GDP per capita (US$) 1 Singap ore 222,699 43,116 2Brunei 12,371 29,674 3 Malaysi a 237,957 8,423 4 Thailan d 318,908 4,992 5 Indone sia 706,752 2,974 6 Philippi nes 199,591 2,123 7 Vietna m 103,574 1,173 8 Cambo dia 11,629 813 9Lao 6,461 813 10 Myanm ar 45,428 742

15

16 Variety of Plastics Product

17

18

19

20

21

22 Competitiveness

23 AEC Market Thailand Market

24

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้กรอบการพัฒนา โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ในอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google