งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวัยเด็ก (C : Child) นายดำรงค์ สีระ สูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวัยเด็ก (C : Child) นายดำรงค์ สีระ สูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวัยเด็ก (C : Child) นายดำรงค์ สีระ สูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

2 WECANDO C : Child

3 บัญชี 3 ( งานโภชนาการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อนามัยแม่และเด็ก อายุ 0- 11 เดือน 29 วัน )

4 บัญชี 3 การตรวจสอบวัคซีน MMR

5 บัญชี 3 การบันทึกข้อมูลวัคซีน MMR

6 บัญชี 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวัคซีน MMR

7

8

9 มาแล้ ว ตัวอย่าง

10 บัญชี 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวัคซีน กรณีรับจากที่ อื่น

11 ตัวอย่าง

12 บัญชี 3 การตรวจสอบการบันทึกซ้ำซ้อน ระหว่าง วัคซีนรวม และวัคซีนแยก

13 บัญชี 3 การตรวจสอบการบันทึกวัคซีนซ้ำซ้อน ตัวอย่าง

14 การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5 การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีน DTP5

15 บัญชี 4 งานโภชนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็กอายุ 1-5 ปี 11 ด. 29 วัน

16 รายชื่อที่ถูกจำหน่ายในบัญชี 3 เพื่อรอรับลงทะเบียนเข้าบัญชี 4 รายชื่อที่ถูกจำหน่ายในบัญชี 3 เพื่อรอรับลงทะเบียนเข้าบัญชี 4 บัญชี 4 งานโภชนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็กอายุ 1-5 ปี 11 ด. 29 วัน

17

18

19

20 ตัวอย่าง

21 บัญชี 3 การบันทึกข้อมูลพัฒนาการสมวัย

22

23

24

25 ตัวอย่าง

26 การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ( บัญชี 3) การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ( บัญชี 3)

27 การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ( บัญชี 4) การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ( บัญชี 4) ตัวอย่าง

28 การใช้งาน Filter builder

29 การ Save คำสั่งไว้ใช้งาน

30 ตัวอย่าง การเรียกใช้คำสั่งที่ Save ไว้

31 การเพิ่ม แผนก อนามัย โรงเรียน ตัวอย่าง

32


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวัยเด็ก (C : Child) นายดำรงค์ สีระ สูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google