งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยเด็ก (C : Child)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยเด็ก (C : Child)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยเด็ก (C : Child)
นายดำรงค์ สีระสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กลุ่มวัยเด็ก (C : Child)

2 WECANDO C : Child

3 บัญชี 3 (งานโภชนาการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อนามัยแม่และเด็ก อายุ 0-11 เดือน 29 วัน)

4 บัญชี 3 การตรวจสอบวัคซีน MMR

5 บัญชี 3 การบันทึกข้อมูลวัคซีน MMR

6 บัญชี 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวัคซีน MMR

7

8

9 มาแล้ว ตัวอย่าง

10 บัญชี 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวัคซีน กรณีรับจากที่อื่น
บัญชี 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวัคซีน กรณีรับจากที่อื่น

11 ตัวอย่าง

12 บัญชี 3 การตรวจสอบการบันทึกซ้ำซ้อน ระหว่าง วัคซีนรวม และวัคซีนแยก
บัญชี 3 การตรวจสอบการบันทึกซ้ำซ้อน ระหว่าง วัคซีนรวม และวัคซีนแยก

13 บัญชี 3 การตรวจสอบการบันทึกวัคซีนซ้ำซ้อน
บัญชี 3 การตรวจสอบการบันทึกวัคซีนซ้ำซ้อน ตัวอย่าง

14 การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเด็ก 0-5 ปี
ได้รับวัคซีน DTP5

15 บัญชี 4 งานโภชนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็กอายุ 1-5 ปี 11 ด
บัญชี 4 งานโภชนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็กอายุ 1-5 ปี 11 ด. 29 วัน

16 รายชื่อที่ถูกจำหน่ายในบัญชี 3 เพื่อรอรับลงทะเบียนเข้าบัญชี 4
บัญชี 4 งานโภชนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เด็กอายุ 1-5 ปี 11 ด. 29 วัน รายชื่อที่ถูกจำหน่ายในบัญชี 3 เพื่อรอรับลงทะเบียนเข้าบัญชี 4

17

18

19

20 ตัวอย่าง

21 บัญชี 3 การบันทึกข้อมูลพัฒนาการสมวัย
บัญชี 3 การบันทึกข้อมูลพัฒนาการสมวัย

22

23

24

25 ตัวอย่าง

26 การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเด็ก 0-5 ปี
ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ (บัญชี 3)

27 การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเด็ก 0-5 ปี
ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ (บัญชี 4) ตัวอย่าง

28 การใช้งาน Filter builder

29 การ Save คำสั่งไว้ใช้งาน

30 การเรียกใช้คำสั่งที่ Save ไว้
ตัวอย่าง

31 การเพิ่ม แผนก อนามัยโรงเรียน
ตัวอย่าง

32 ขอบคุณครับ ต่อไปพบกับหมออำนาจ


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยเด็ก (C : Child)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google