งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 9 พฤศจิกายน 2557 15.00 – 17.00 น. 1 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 9 พฤศจิกายน 2557 15.00 – 17.00 น. 1 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 9 พฤศจิกายน 2557 15.00 – 17.00 น. 1 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2558 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2558 คณะผู้พัฒนาโปรแกรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง วัฒนกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 2 หัวข้อวิชา

3 ประเด็นความรู้ในหัวข้อวิชา 1.โปรแกรม BMN58 รุ่น 3.1.0 Build 091114 2.ความต้องการของระบบ 3.การติดตั้งโปรแกรม 4.โครงสร้างของโปรแกรม 5.การรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง 6.การสำรองข้อมูล 7.ประสบการณ์การแก้ไข จปฐ. ปี 2557 8.คำถามที่พบบ่อย

4 ความเดิม 1 แผนชาติ - 1 แบบจัดเก็บ -1 โปรแกรม ปัจจุบัน แผนฉบับ 11 (2555-2559) โปรแกรมเริ่มใช้เมื่อปี 2555 และปรับปรุงมาตลอดแต่ ไม่มีการปรับฐานข้อมูลเลย รุ่นที่ปรับมาดูได้จาก “รุ่น” และ “Build” รุ่น 3.1.0 Build 09 1114 ปรับปรุงมาจากโปรแกรมทีใช้ไปแล้วในปี 2555 – 57 แก้ไขรายละเอียดให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น แก้ไขการป้องกันการบันทึกข้อมูลผิด แก้ไขรายละเอียดของรายงาน เช่น หัวรายงาน ช่อง เล็กไป ทศนิยม-ไม่ทศนิยม 1.โปรแกรม BMN58 รุ่น 3.1.0 Build 0911141

5 รุ่นใหม่นี้ ปรับการออกรายงานเป็น 3 ชุด จปฐ. ข้อมูล พื้นฐาน ภาพรวม ต้องเลือกข้อมูลเข้าเอง เช่น ชนบท => จปฐ., เมือง => ข้อมูลพื้นฐาน ต้องเลือกปีข้อมูล และหัวรายงาน ในหน้า login ป้องกันบันทึกผิดปี ออกรายงานผิด 1.โปรแกรม BMN58 รุ่น 3.1.0 Build 091114 คำถาม? – จะให้ อำเภอ กับ อบต./เทศบาล ติดตั้งโปรแกรม รุ่นนี้ ใหม่กันอีกรึ? ควรอย่างยิ่ง (แต่สุดแล้วแต่ กรมฯ) เพราะ ยังมีบางแห่งยังคงเป็นรุ่นเก่ามาก เงื่อนไขการบันทึกได้เปลี่ยนไป เช่น ข้อสุดท้ายที่ผู้บันทึกมักไม่กาเพราะเห็นกาสีเทาไว้แล้ว จะได้ให้ใช้ทำเนียบพื้นที่ใหม่ทุกปี ใช้ทำเนียบเก่าต้องมาย้ายพื้นที่ ภายหลัง

6 ระบบปฏิบัติการ – Windows XP (SP3), 7 (SP1), 8, 8.1 (32/64 Bits) – MS Office 2010 - Access 2010 32 bits พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ ใน C:\ – XP SP2 - พื้นที่ 32 MB + 250 MB – ถ้า Windows สูงกว่า XP - พื้นที่ 32 MB + 570 MB ซอฟต์แวร์อื่น – ต้องมี pdf reader (แน่นอนต้องมีแอ๊พของ Office ตัว อื่น เช่น Excel,Word เพื่อการส่งออกรายงาน) 6 2. ความต้องการของระบบ2

7 ดูว่า Windows/Office รุ่นใดบ้าง ดูได้ยังไง? กดปุ่ม Windows แล้วพิมพ์ winver ตามด้วย enter

8 8 ชุดติดตั้งจะพิจารณาว่าเครื่องนั้นๆ ควรติดตั้งอย่างไร 1. ติดตั้งโปรแกรมพร้อมระบบ เครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน ทำตามคำอธิบายในหน้าต่างของแต่ละขั้นตอน อาจมีการปิด-เปิดเครื่องใหม่ 2-3 ครั้ง (เลิกงาน อื่นทั้งหมดในขณะติดตั้ง) ไม่ทับรุ่นก่อน เพราะตั้งโฟลเดอร์ใหม่ (BMN58) 2. ติดตั้งเฉพาะโปรแกรม เครื่องที่เคยติดตั้ง จปฐ. หรือ กชช. 2ค มาก่อน ขนาดเล็ก (20MB) 3. การติดตั้งโปรแกรม3

9 9 3.หาโปรแกรมได้ที่ใด? ลิงค์ที่ กรมฯ /ศูนย์สารสนเทศฯ กำหนดไว้ให้ ดาวน์โหลด สามารถนำลิงค์นี้ไปใส่ไว้ในเว็บของจังหวัด เพื่อให้อำเภอ/ตำบล/อปท. สามารถดาวน์โหลด ได้สะดวก 3. การติดตั้งโปรแกรม

10 เมนูระหว่างการติดตั้ง ไม่แสดงเป็นภาษาไทย หรือเปิดโปรแกรมแล้วไม่ทำงาน – แก้ไขที่ Region ใน Control Panel เปลี่ยนให้เป็น Thailand ทั้ง 3 ที่ (Format, Location, Administrative) 10 3. การติดตั้งโปรแกรม

11 4. โครงสร้างของโปรแกรม4 รุ่นนี้ต้อง เลือกเพิ่ม “ปีข้อมูล” คือปีการจัดเก็บ - ไม่ใช่วัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน ผู้ที่บันทึกในเดือน พย.-ธค. 57 ต้องระวัง

12 12 4. โครงสร้างของโปรแกรม หน้าแรก อ่านรุ่น ที่นี่ ปีบันทึกที่เลือก มาอยู่ที่นี่

13 เรื่องเก่า....นำมาเล่ากันใหม่ เผื่อจะได้เอาไปปรับชี้แจงโปรแกรมที่จังหวัด 4. โครงสร้างของโปรแกรม

14 การบันทึกทำได้ทั้ง Mouse และ Keyboard (Tab และ แป้นพิมพ์) ใช้ทำเนียบพื้นที่ที่จังหวัดส่งให้ล่าสุด (จังหวัดตรวจสอบ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือไม่ ส่งให้ ศูนย์สารสนเทศฯ กรมฯ ปรับปรุงให้เพื่อความเป็นเอกภาพ) – วันประชุม ชี้แจงที่จังหวัด ต้องเน้นเรื่องนี้ หน้าต่างสำหรับบันทึก รายครัวเรือน เรียงข้อตามข้อใน แบบสอบถาม 1)หัวหน้าครัวเรือน 2)สมาชิกในครัวเรือน 3)คำถามข้อ 1 – 30 4)ระดับความสุขของคนในครัวเรือน (หน้ารองปกหลัง) 4. โครงสร้างของโปรแกรม

15 ก่อนส่งแบบให้ผู้บันทึก ควรตรวจสอบแบบสอบถามว่าตอบ ทุกข้อหรือไม่ หากไม่สมบูรณ์ให้ส่งไปแก้ไข เมื่อเลิกบันทึก ให้สำรองข้อมูลโดยการส่งออกไปเก็บไว้ทุก ครั้ง ใช้เมนู “นำเข้า/ส่งออก” แฟ้มที่ส่งออก (สำรอง) แสดงชื่อไม่ซ้ำกันด้วยวันที่ -เวลา โดยอัตโนมัติ จัดเก็บแฟ้มในโฟลเดอร์อื่น ที่ไม่ใช่ใน My document หรือใน drive C: ดูขนาดแฟ้มว่าต้องไม่ใช่ 0 4. โครงสร้างของโปรแกรม

16 เลื่อน ขยาย ช่องได้ แสดงข้อมูลที่บันทึกแล้วรายครัวเรือน คล้ายกับ Excel ตรวจสอบการบันทึกของแต่ละครัวเรือนไว้ ว่ามีอะไรผิด สังเกตหรือไม่ อย่างไร หากพบที่ผิด จะแก้ไขทันทีไม่ได้ ต้องจดไว้แล้วไปแก้ ด้วยเมนู “บันทึก/แก้ไข” เรียงข้อมูลได้

17 4. โครงสร้างของโปรแกรม เลื่อนซ้ายขวา-ขึ้นลงได้, เรียงได้, ค้นหาได้ คล้าย Excel ตรวจข้อมูลที่บันทึกแล้ว ถูกต้องหรือไม่ หากผิด บันทึกไว้ แล้วไปแก้ด้วยเมนูบันทึก/แก้ไข

18 18 4. โครงสร้างของโปรแกรม การนับคำตอบในแต่ละเรื่อง จาก ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด แล้วจัดเก็บไว้ เพื่อเตรียมสำหรับออกรายงาน ประมวล จปฐ.2 คือ การนับคำตอบในแต่ละเรื่องในครัวเรือนในแต่ ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ขึ้นไปจนถึงระดับประเทศ หากประมวล จปฐ.1 แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ หากรวมข้อมูลจาก หลายพื้นที่ ก็ให้ประมวล จปฐ.2 เพียงอย่างเดียวก็พอ (ประหยัดเวลาในกรณีที่ข้อมูลเยอะๆ) โปรแกรมจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล หากไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถประมวลผลได้ แต่มีรายงานแจ้งว่าไม่ ถูกต้องที่ใดให้ทราบ... ให้แก้ไขแล้วประมวลใหม่

19 19 4. โครงสร้างของโปรแกรม ออกรายงานได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และ จังหวัด เลือก (1) ปีข้อมูล (2) พื้นที่ (3) รายงานที่ต้องการ แสดงผลรายงานบนหน้าจอภาพ สามารถสั่งพิมพ์ หรือส่งไปจัดเก็บ (Export) เป็นแบบ Text, Excel หรือ PDF รายงานที่มีข้อมูลเพียง 1 ระเบียน เช่น สรุป จปฐ. 2 หรือจำนวน ประชากร เมื่อ export ไปเป็น excel ก็จะมีเพียง 1 row

20 ข้อมูลครัวเรือนใดที่นำเข้าแต่ซ้ำกับที่มีอยู่ในฐาน จะไม่นำเข้าซ้ำอีก ข้อมูลที่นำเข้าประกอบด้วย ทำเนียบพื้นที่ จปฐ.1 และ จปฐ.2 การส่งออกข้อมูล คือ การเลือกเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ส่งไปจัดเก็บ เป็นแฟ้มข้อมูล เพื่อการสำรอง การส่งต่อ การส่งออกหรือการ สำรองข้อมูล ควรทำ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ เมื่อส่งออกแฟ้ม ข้อมูลจะมี วัน เวลา กำกับไว้ในชื่อแฟ้ม ใช้ลบข้อมูลได้ 20 4. โครงสร้างของโปรแกรม

21 บอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับ จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน โปรแกรม สถานที่ติดต่อ 21 4. โครงสร้างของโปรแกรม

22 ใช้ในกรณีเมื่อต้องการเลิกทำงาน 22 4. โครงสร้างของโปรแกรม

23 แฟ้มฐานข้อมูลติด password กรมฯ ไม่มี password จึงแก้ข้อมูลให้ ไม่ได้ ต้องส่งให้ผู้พัฒนาโปรแกรมแก้ให้ ประสบการณ์ตรงที่ผู้พัฒนาโปรแกรม ได้รับจากที่จังหวัด/อำเภอส่งไปให้แก้ไข รวบรวมได้ดังต่อไปนี้ 23 5.ประสบการณ์การแก้ไข จปฐ. ปี 25575

24 เข้า login แล้ว โปรแกรมหาข้อมูลไม่เจอ ต้องไปแก้ใน Windows ตั้ง Location เป็น Thailand Control Panel => Region

25 ส่งออกแฟ้มข้อมูลไม่ได้ ไม่บันทึกให้ ผู้ที่ใช้ Windows รุ่นเก่า เจอปัญหา เครื่องมักไม่ยอมให้บันทึกชื่อแฟ้มที่มี ความยาว อักษรพิเศษ ช่องว่าง ฮาร์ดดิสต์เต็ม Windows บางตัว ไม่ยอมให้จัดเก็บแฟ้ม ไว้ในไดรฟ์ C:

26 บันทึกปีข้อมูล ผิด ต้องเตือนผู้บันทึกให้ระวังปีข้อมูล โดยเฉพาะผู้ที่บันทึกข้อมูลปี 2558 ใน เดือนธันวาคม 2557 โปรแกรมรุ่น 3.1.0 Build 091114 ได้ ป้องกันโดยให้เลือกปีจาก drop down menu (รุ่นก่อนๆ ขึ้นปีปัจจุบันให้ ถ้าไม่ เปลี่ยนก็จะบันทึกปีข้อมูลผิด)

27 บันทึกพื้นที่ผิด จังหวัดต้องตรวจสอบพื้นที่ที่มีการ เปลี่ยนแปลงในปีบันทึก และแจ้งให้ ขพฐ.-ศสท. แก้ไขให้เพื่อความเป็น เอกภาพ (กรุณาอย่าแก้ไขเอง) แจ้งผู้บันทึกให้นำเข้าพื้นที่ใหม่ ทุกปี ห้ามใช้พื้นที่ในปีที่แล้ว ถ้าผิด--แจ้งให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อ แก้ไขให้

28 มีโปรแกรมอยู่ในเครื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว ยัง ใช้ได้อีกไหม? ไม่ได้ ให้ถอดถอนแล้วติดตั้งรุ่นใหม่ โปรแกรมรุ่นใหม่มีการปรับปรุงสิ่งที่เป็น ความผิดพลาดที่สำคัญที่พบในปีก่อนๆ ดาวน์โหลดได้ง่าย ถ้าเคยติดตั้งมาก่อนแล้ว ติดตั้งใหม่โดย ไม่เสียเวลา

29 คำถามที่ถามกันบ่อย 29

30 คำตอบ ทำได้ แต่รอปรับทีเดียวในแผนฉบับที่ 12 (2560-2564) เนื่องจากต้องปรับการออกแบบโปรแกรมใหม่ทั้งหมด แต่โปรแกรมปัจจุบันได้แยกการออกรายงานที่มีหัว รายงานเป็น (1) จปฐ. (2) ข้อมูลเบื้องต้น และ (3) ภาพรวม ไว้ให้แล้ว ดังนั้น ให้ทำด้วยมือ (อย่างที่เคยทำ) ไปก่อน ผู้ใช้ต้องเลือกข้อมูลสำหรับการออกรายงานมาใช้ใน โปรแกรมเอาเอง – นำเข้า/ส่งออก เป็นรายงานๆ ไป ทำไม โปรแกรมรุ่นปัจจุบัน ไม่มีการแยกฐานข้อมูลตามเขต การจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกในการแยกออกรายงาน?

31 คำตอบ แก้ไขให้แล้ว ในโปรแกรมรุ่นนี้ และเพิ่มข้อ 1.3 หมู่บ้านนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน.... ครัวเรือน อีก 1 ข้อ สำหรับข้อที่ไม่แสดงจำนวนข้ออื่นๆ หมายความว่าไม่มี ข้อมูลใน จปฐ. เช่น จปฐ. ไม่ได้แยกจำนวนตามเพศชาย และเพศหญิง เป็นต้น ทำไม รายงานที่ส่งข้อมูลออกไปใช้ใน กชช. 2ค จึงนับ จำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปีเต็ม ซ้ำกับเด็กอายุ 1 ปีเต็ม?

32 คำตอบ ไม่ได้ โปรแกรมนี้อาศัยความสามารถของ MS Office 2010 ซึ่ง รุ่นก่อนหน้านี้ยังไม่มีให้ ทำโปรแกรมให้วิ่งบน Microsoft Office 2007 ด้วยได้ไหม?

33 คำตอบ ได้ แต่ต้องคลิกที่ More เพื่อให้เห็น MS Word การออกรายงาน ส่งออกไปเป็น MS Word ได้ไหม?

34 คำตอบ ได้ แต่ต้องเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เพราะต้องเริ่มต้นกัน ใหม่ทั้งหมด ขึ้นกับว่า กรมฯ อยากทำไหม โปรแกรมสามารถพ่วงเอาทั้ง จปฐ. กับ กชช. 2ค ไว้ใน โปรแกรมเดียวกัน ได้ไหม?

35 คำตอบ ปัจจุบันก็ทำได้อยู่แล้ว โดยส่งออกเป็น MS Word แล้ว มาตัดแต่งเอาเองตามชอบใจ รายงานบางรายงาน ใช้กระดาษพิมพ์รายงานเปลืองมาก หาทางทำให้ใช้หน้ากระดาษน้อยหน่อยได้ไหม?

36 คำตอบ ในรุ่นนี้ ยังไม่ได้ทำ เพราะเห็นว่าผู้บันทึกทราบดีอยู่แล้ว ในขณะที่กำลังบันทึกตัวเลข อาจรำคาญที่มีคำเตือน ขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆ ทำให้บันทึกได้ช้าลง หาทางแจ้งเตือนเมื่อบันทึกรายได้ครัวเรือนสูงเผื่อคนบันทึก จะได้ตั้งข้อสังเกต ได้ไหม?

37 คำตอบ ในรุ่นนี้ ยังไม่ได้ทำ ต้องตรวจสอบแบบสอบถามก่อนการบันทึก จัดการกันเองด้วยมือดีที่สุด ในการบันทึกกรณี ก)บ้านไม่มีเลขที่ (ใส่เลขที่ 9999 และ 9999/1 เรียง ตามลำดับ) ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ หากซ้ำให้ขึ้น pop up เตือนได้ไหม?

38 คำตอบ การออกแบบโปรแกรม แยกการตรวจสอบ (ดู) กับการ แก้ไข (บันทึก) ออกจากกัน ดังนั้นจึงยังจำเป็นต้องทำ 2 ครั้งไปพลางก่อน หากจะทำ ก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ ทั้งหมด ในการตรวจสอบข้อมูล สมาชิกครัวเรือน ศาสนา หรือ การศึกษา เมื่อโปรแกรมตรวจสอบแล้วน่าจะให้แก้ไขได้เลย โดยที่ไม่ต้องออกไปแก้ไขในหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้ไหม?

39 39 จบโปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558

40 โปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูล กชช. 2ค ปี 2558 รุ่น 2.0.0 Build 091114 40

41 ประเด็นความรู้ในหัวข้อวิชา 1. โปรแกรม NRD58 รุ่น 2.0.0 Build 091114 2. ความต้องการของระบบ 3. การติดตั้งโปรแกรม 4. โครงสร้างของโปรแกรม 4.1 การจัดการแฟ้มข้อมูล 4.2 การบันทึก/ แก้ไข 4.3 การรายงาน 5. การรวมข้อมูลและการสำรองข้อมูล 41

42 1. โปรแกรม NRD58 รุ่น 2.0.0 Build 091114  โปรแกรม กชช. 2ค จัดเก็บ 2 ปีครั้ง ครั้งที่แล้วจัดเก็บ ปี 2556  โปรแกรมรุ่นนี้ปรับปรุงจาก NRD56 รุ่น 1.2.2 Build 300913  พบว่าการจัดเก็บปี 2556 หลายพื้นที่ใช้โปรแกรมต่างรุ่น หลากหลาย  การปรับปรุงโปรแกรม เป็นการปรับปรุงการใช้งาน และ ปรับปรุงรายงาน ไม่ส่งผลต่อข้อมูลที่บันทึกไปเมื่อปี 2556 สามารถนำเข้าข้อมูล ปี 2556 ได้เลย  การจัดเก็บ บันทึกข้อมูล และรายงานข้อมูล ในปี 2558 ให้ ใช้โปรแกรม NRD58 42

43 2. ความต้องการของระบบ เหมือนกันกับการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน (BMN58) 43 3. การติดตั้งโปรแกรม  เหมือนกันกับการติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน (BMN58)  โปรแกรมติดตั้งจะตรวจสอบเครื่อง หากพบว่าเครื่องมีการ ใช้โปรแกรม จปฐ. หรือ กชช. อยู่แล้ว การติดตั้งจะเสร็จ สิ้นเร็วมาก

44 4. โครงสร้างของโปรแกรม (เข้าสู่ระบบ)  เมื่อเปิดโปรแกรม จะปรากฏหน้า Login ให้ผู้ใช้แต่ละระดับ (ตำบล อำเภอ จังหวัด ส่วนกลาง) เข้าสู่ระบบ พร้อมรหัสผ่าน และให้ใส่ ชื่อผู้บันทึก  เปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่ต้องการให้ปรากฏท้ายรายงาน (Footer) และวัน-เวลาที่เข้าใช้ระบบจะปรากฎอัตโนมัติ 44

45 4. โครงสร้างของโปรแกรม (เข้าสู่ระบบ) การใช้โปรแกรมครั้งแรก ระบบยังไม่มีข้อมูลอยู่เลย ดังนั้นจะปรากฏ คำเตือน ให้นำเข้าข้อมูลพื้นที่ ซึ่งหากต้องการบันทึกข้อมูล จะต้อง นำเข้าแฟ้มข้อมูลพื้นที่ที่กรมจัดให้ก่อน 45

46 4. โครงสร้างของโปรแกรม (เข้าสู่ระบบ) หน้าหลักของโปรแกรมประกอบด้วยเมนู 4 หัวข้อ ได้แก่ การจัดการ แฟ้มข้อมูล การบันทึก/แก้ไข การรายงาน และเกี่ยวกับโปรแกรม ใน กรณีที่ไม่มีข้อมูลพื้นที่ เมนูบันทึก และรายงาน จะปิดไม่ให้ใช้ 46

47 4. โครงสร้างของโปรแกรม (นำเข้าทำเนียบพื้นที่) การบันทึกข้อมูล หากยังไม่มีพื้นที่ที่จะบันทึกในระบบ ต้องนำเข้า ทำเนียบพื้นที่ก่อน 47

48 4. โครงสร้างของโปรแกรม (นำเข้าทำเนียบพื้นที่) เลือกแฟ้มข้อมูลพื้นที่จังหวัดที่ต้องการ Open เพื่อนำข้อมูลพื้นที่เข้า เสร็จแล้วจะขึ้นข้อความ “ ได้ทำการนำข้อมูลเข้าเรียบร้อยแล้ว ” 48

49 4. โครงสร้างของโปรแกรม (นำเข้าทำเนียบพื้นที่) เมื่อมีทำเนียบพื้นที่ในระบบ เมนูทั้ง 4 จะเปิดให้ใช้งานได้หมด 49

50 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) เลือกเมนูบันทึก/แก้ไข ตรวจดูปีบันทึก ระบุหมู่บ้านที่จะบันทึก หาก หมู่บ้านนั้นยังไม่เคยบันทึกมาก่อน ช่องสถานะจะว่าง แล้วกดปุ่มบันทึก 50

51 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) เริ่มบันทึกข้อมูลตามแบบสอบถาม ในแต่ละส่วนแต่ละหน้า สามารถ เลือกบันทึกได้ตามเหมาะสม 51

52 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) กรณีหมู่บ้านเคยบันทึกไปแล้ว ช่องสถานะจะมีเครื่องหมายแสดงให้ เห็นว่าบันทึกครบถ้วนหรือยัง หากจะบันทึกต้องใช้ปุ่ม แก้ไข 52

53 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) เมื่อจะเปลี่ยนไปบันทึกส่วนอื่น โปรแกรมจะต้องให้ตอบว่าได้บันทึก ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยัง เพื่อจะได้ทราบสถานะของข้อมูล 53

54 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) เมื่อปิด เลิกบันทึกในหมู่บ้านนั้น โปรแกรมจะให้ตอบว่าได้บันทึก เสร็จสมบูรณ์หรือยัง เพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลก่อนการประมวลผล 54

55 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) กรณีต้องการลบข้อมูลในหมู่บ้านนั้น ให้ใช้ปุ่ม ลบ 55

56 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) โปรแกรมจะถามอีกครั้งว่า ตกลงจะลบหรือไม่ 56

57 4. โครงสร้างของโปรแกรม (บันทึก/แก้ไข) เมื่อลบแล้ว ช่องสถานะจะกลับเป็นช่องว่าง การลบในที่นี้จะลบ เฉพาะข้อมูล ไม่ลบพื้นที่ จึงสามารถบันทึกใหม่ได้ทันที 57

58 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล) ตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลแต่ละส่วน 58

59 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล) ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านและสถานะข้อมูลที่บันทึกแล้ว และพิมพ์ รายชื่อหมู่บ้านที่บันทึกยังไม่ครบทุกส่วน 59

60 4. โครงสร้างของโปรแกรม (แสดงรายชื่อหมู่บ้าน) แสดงรายชื่อหมู่บ้านที่ได้บันทึกครบทุกส่วนแล้ว 60

61 4. โครงสร้างของโปรแกรม (แสดงรายชื่อหมู่บ้าน) แสดงรายชื่อหมู่บ้านที่ได้บันทึกครบทุกส่วนแล้ว 61

62 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ประมวลผลตัวชี้วัด) การประมวลผลเป็นการสรุป จำนวนในแต่ละข้อคำถาม และการ ประมวลระดับคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และระดับการพัฒนาของพื้นที่ 62

63 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ประมวลผลตัวชี้วัด) เลือกปีของข้อมูลที่จะทำการประมวลผล 63

64 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ประมวลผลตัวชี้วัด) รอจนกว่ามีข้อความแจ้ง การดำเนินการเสร็จสิ้น 64

65 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานระดับหมู่บ้านมี 2 ส่วน คือรายงานสำเร็จรูป และรายงานภาคผนวก 65

66 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานสำเร็จรูป ระดับหมู่บ้าน 66

67 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) สรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้าน 67

68 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน 68

69 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานภาคผนวกระดับหมู่บ้าน 69

70 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 70

71 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ต้องประมวลผล ก่อน และดูรายงานได้ตามระดับของผู้ใช้งานจากการ Login 71

72 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานภาคผนวก ระดับตำบล 72

73 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานสำเร็จรูป ระดับอำเภอ ขึ้นไป 73

74 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานระดับการพัฒนาของหมู่บ้านชนบทไทย ระดับอำเภอ ขึ้นไป 74

75 4. โครงสร้างของโปรแกรม (รายงาน) รายงานภาคผนวก ระดับอำเภอขึ้นไป 75

76 4. โครงสร้างของโปรแกรม (นำเข้าข้อมูล) เลือกแฟ้มข้อมูลที่จะนำเข้า 76

77 4. โครงสร้างของโปรแกรม (นำเข้าข้อมูล) มีข้อความแจ้งเมื่อนำเข้าเรียบร้อย แล้วประมวลผลตัวชี้วัด 77

78 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ส่งออกข้อมูล) ระบุพื้นที่ ปีข้อมูล ที่จะส่งออก เสร็จแล้วกดส่งออก 78

79 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ส่งออกข้อมูล) กำหนดชื่อแฟ้ม ที่เก็บแฟ้มที่ส่งออก Save แล้วรอจนข้อความแจ้งเสร็จ 79

80 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ลบข้อมูล) การลบข้อมูล สามารถเลือกลบบางพื้นที่ หรือลบทั้งหมดก็ได้ 80

81 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ลบข้อมูล) การลบบางพื้นที่ ให้ระบุพื้นที่ที่จะลบ แล้วดำเนินการลบข้อมูล 81

82 4. โครงสร้างของโปรแกรม (ลบข้อมูล) การลบข้อมูลทั้งหมด กดลบได้เลย ข้อมูลและพื้นที่จะลบทั้งหมด 82

83 4. โครงสร้างของโปรแกรม (กระชับข้อมูล) การกระชับข้อมูล จะช่วยกระชับขนาดของฐานข้อมูล 83

84 5. การรวมข้อมูล และการสำรองข้อมูล การรวมข้อมูล สามารถทำได้โดยการนำเข้าข้อมูล หากข้อมูลมีในระบบ อยู่แล้ว จะไม่มีการนำเข้าซ้ำอีก การสำรองข้อมูล เมื่อทำการบันทึกข้อมูลแล้ว ต้องสำรองข้อมูลด้วยการ ส่งออกข้อมูล การลบข้อมูลควรดำเนินการด้วยความระม้ดระวัง และควรสำรองข้อมูลด้วยการส่งออกเก็บไว้ก่อนที่จะลบข้อมูล การสำรองข้อมูลจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ กรณี เกิดความผิดพลาดทำให้ข้อมูลในระบบเสียหาย 84

85 85

86 86 ลิงค์สำหรับ power point http://inforcenter.kku.ac.th/BMN-NRD2558_9_11_57.pptx ลิงค์สำหรับ โปรแกรม จปฐ. รุ่น 3.1.0 build 091114 http://inforcenter.kku.ac.th/BMN58/BMN58_Setup_310_091114.exe ลิงค์สำหรับ โปรแกรม กชช. 2ค รุ่น 2.0.0 build 091114 http://inforcenter.kku.ac.th/NRD58/NRD58_Setup_200_091114.exe


ดาวน์โหลด ppt ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 9 พฤศจิกายน 2557 15.00 – 17.00 น. 1 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google