งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวนาคำ อิตื้อ ดอนสมบูรณ์ เว่อ เขาพระนอน ยางตลาด หนองแวงฮี ม.11 หนองบัว ม.4 หนองบัวหน่วย ม.2 ดงอัคคะ สา ม.7 สา ม.17 โคกสีใต้ ม.18 ชื่อบ้าน/หมู่ที่ โคกสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวนาคำ อิตื้อ ดอนสมบูรณ์ เว่อ เขาพระนอน ยางตลาด หนองแวงฮี ม.11 หนองบัว ม.4 หนองบัวหน่วย ม.2 ดงอัคคะ สา ม.7 สา ม.17 โคกสีใต้ ม.18 ชื่อบ้าน/หมู่ที่ โคกสี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวนาคำ อิตื้อ ดอนสมบูรณ์ เว่อ เขาพระนอน ยางตลาด หนองแวงฮี ม.11 หนองบัว ม.4 หนองบัวหน่วย ม.2 ดงอัคคะ สา ม.7 สา ม.17 โคกสีใต้ ม.18 ชื่อบ้าน/หมู่ที่ โคกสี ม.6 สาสุข ม.14 หนองบัวคำ ม.13 หนองบัวใหม่ ม.19 หนองบัวหน่วย ม.16 บึงอร่าม ม.8 หนองแวงฮี ม.12 หนองหล่ม ม.10 ขามเหนือ ม.3 ขาม ม.15 ขาม ม.1 โต้น ม.5

2 เชียงยืน ห้วยเม็ก ดงบัง หัวนาคำ อิตื้อ โนนสูง ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน

3 เชียงยืน โนนสูง ยางตลาด อิตื้อ คลองขาม โพนสิม ดงบังใหม่ โพนสิมเหนือ ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน

4 หัวนาคำ โนนสูง คลองขาม ห้วยเม็ก แกใต้ หนองแวงใต้ ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน

5 หัวงัว คลองขาม หนองอิเฒ่า กันทรวิชัย อุ่มเม่า ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน

6 คลองขาม ห้วยเม็ก เขาพระนอน ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน ห้วยเตย

7 เว่อ ห้วยเม็ก บัวบาน คลองขาม ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน พุทธรักษา

8 เขาพระนอน เมืองฯ บัวบาน ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน นาเชือก

9 เขาพระนอน นาเชือก ดอนสมบูรณ์ ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน คลองขาม โคกใหญ่

10 คลองขาม เมืองฯ อุ่มเม่า ยางตลาด ชุมชนป่าแดง ม.14 ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน โนนสามัคคีม.10 ดอนยานาง ม.1 ดอนยานาง ม.2 บ้านดง เค็งม.4 ดอนยานาง ม.6 ดอนยานาง ม.7 ดาวเหนือ ม. 7 สามัคคี ม.8 ศรีสังคม ม.9 โนน สมบูรณ์ ม.11 นาสมบูรณ์ ม.12 ชุมชนป่าแดง ม.13 หนอง ขาม ม.14 ป่าแดง ม.2 โนนสามัคคี ม. 11 ดอนยา นาง ม. 5

11 หัวงัว ดอนสมบูรณ์ นาดี ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน ยางตลาด ท่างาม

12 หัวงัว เมืองฯ ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน อุ่มเม่า ขมิ้น ฆ้องชัย

13 อุ่มเม่า ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน ยางตลาด นาดี ฆ้องชัย หนองตอกแป้น หนองอิเฒ่า บ้านเสียว

14 ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน หัวงัว ฆ้องชัย กันทรวิชัย หนองอิเฒ่า หนองตอกแป้น

15 ผู้ป่วย1ราย คุ้มเดียวกัน หัวงัว หนองตอกแป้น กันทรวิชัย ยางตลาด หนองอิเฒ่า


ดาวน์โหลด ppt หัวนาคำ อิตื้อ ดอนสมบูรณ์ เว่อ เขาพระนอน ยางตลาด หนองแวงฮี ม.11 หนองบัว ม.4 หนองบัวหน่วย ม.2 ดงอัคคะ สา ม.7 สา ม.17 โคกสีใต้ ม.18 ชื่อบ้าน/หมู่ที่ โคกสี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google