งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้าง จิตสำนึกให้กับ ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยวและ ผู้ประกอบการ ในการอนุรักษ์ฯ 3. เพื่อลดปริมาณขยะที่ปกคลุม ปะการังเทียมในประเทศไทย 4. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพปะการัง เทียมให้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง ที่สุด 5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ เอกชนให้รณรงค์อนุรักษ์ฯฟื้นฟู นิเวศทางทะเลบริเวณปะการัง เทียมในประเทศไทย

3 กิจกรรม รักเพื่อน – เพื่อนรัก – รักษ์โลก เชิญชวนสมาชิกครอบครัวเพลง สบายดีทีวีทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประกวด ภาพถ่ายความประทับใจที่มีต่อเพื่อนรัก ทุกยุค ทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักม. ปลาย สหายรัก นักศึกษา เพื่อนออฟฟิซจอมซ่าส์ ก๊วนเที่ยวบ้า พลัง โชว์ลีลาในแบบของคุณให้โลกเห็น “ คืนปะการังสู่ทะเลไทย ” ภาพกิน ภาพเที่ยว ภาพรับปริญญา ภาพงาน เลี้ยงรุ่น ผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิพิเศษไปร่วม กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับช่องสบายดีทีวี “ คืนปะการังสู่ทะเลไทย ” และยังมีกิจกรรมสุด มันอาทิ กิจกรรม Meet & Greet กับศิลปินชื่อ ดังจากค่ายอาร์สยาม และ กิจกรรมมินิ คอนเสิร์ตสุดชิลล์ เวสป้า อาร์สยาม นุ้ย อาร์ สยาม แคท รัตกาล อาร์สยาม ต่อภู อาร์สยาม ยิ้ม อาร์สยามและอุ้ม กศิญา อาร์สยามยังมี พิธีกรสาวสวยสุดเซ็กซี่ น้องแนท เอวิตรา จาก รายการสดชื่นที่จะทำให้คุณได้สดชื่นตลอดท ริป... ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 10 – 11 พฤษภาคม 2555 ณ. เกาะเสม็ด จังหวัด ระยอง

4 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ พฤษภาคม 2555 ณ. เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ส่ง MMS มาที่ หมายเลข ตั้งแต่งวันที่ 18 เมษายน 2555 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่ง MMS ภาพถ่าย สุดประทับใจกับก๊วนเพื่อนรัก มาที่ หมายเลข ตั้งแต่งวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก ก๊วนเพื่อนรัก สุดประทับใจทีมงาน 5 ( จำนวน 5 ก๊วน ( ก๊วนละ 4 คน รวม 20 คน ) เปิดรับก๊วน วันพุธ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา น. ประกาศ ประกาศเข้าร่วมก๊วน วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2555 ทางรายการ ช่องสบายดี ทีวี กติกาการร่วมกิจกรรม

5 พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ – น. เดินทางถึง เกาธเสม็ด จังหวัดระยอง – 1100 น. ให้ความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูก ปะการังและ การเก็บเศษขยะใต้ท้องทะเล – น. พักผ่อน เตรียมตัวเข้าที่พัก – น. รับประทานอาหารเที่ยง น. กิจกรรมการปลูกปะการังและการเก็บขยะ ใต้ท้องทะเลไทย น. เล่นกิจกรรมร่วมกับทีมสบายดีและพักผ่อน ตามสบาย น. GREET กลุ่มศิลปิน อาร์สยาม น. รับประทานอาหารค่ำพร้อมแคมป์ไฟบาร์บี คิวริมชายหาด เต็มอิ่มกับ มินิคอนเสิร์ต อาร์สยาม พิธีกรสุดเซ็กซี่ น้องเนท เอวิ ตรา จากรายการสดชื่น สบายดี ทีวี พร้อมเล่น เกมส์แจกของมากมาย ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม น. พระอาทิตย์ขึ้น น. รับประทานอาหารเช้า น. ศูนย์แสดงสัตว์น้ำ (AQUARIUM) จังหวัด ระยอง น. รับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้นไป. เดินทางกลับจากเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยสวัสดิภาพกำหนดการ “ รักเพื่อน – เพื่อนรัก – รักษ์โลก ” “ รักเพื่อน – เพื่อนรัก – รักษ์โลก ”

6 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 โปรโมทกิจกรรม ด้วย Spot และการ ประชาสัมพันธ์จากพิธีกรรายการต่างๆ ใน ชองสบายดีทีวี ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 PR กิจกรรม

7 1. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 2. ทางทีมงานจะติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนัดวัน เวลาและสถานที่ใน การเดินทาง 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุก กรณี 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าสมัครเล่นใดๆ ทีมงานมี สิทธิ์เต็มที่ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดเป็น ผู้ร่วมเล่นกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก กติกา ในการเล่นกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่ เข้าร่วมเล่นกิจกรรมต้องยอมรับว่าไม่สามารถเรียกร้องข้อเสียหายใดๆ จากทีมงาน ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณา ของทีมงานนั้น จะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 5. พนักงานบริษัท อาร์สยาม จำกัดหรือบริษัทในเครือ และ / หรือ คณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มี สิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 6. ขอสงวนสิทธิ์ 6 ท่านต่อ 1 ก๊วนรางวัลเท่านั้น 7. ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ทางโทรศัพท์ภายใน เวลา น. ของวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 หากเกินกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในทุกรางวัล หมายเหตุการจัดกิจกรรม

8 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google