งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของ คาน. จุดประสงค์การ ทดลอง 1. ทดลอง อธิบายความหมายและ หาค่าโมเมนต์ของแรงได้ 2. สรุปได้ว่าเมื่อคานอยู่ในภาวะ สมดุลผลรวมโมเมนต์ตามเข็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของ คาน. จุดประสงค์การ ทดลอง 1. ทดลอง อธิบายความหมายและ หาค่าโมเมนต์ของแรงได้ 2. สรุปได้ว่าเมื่อคานอยู่ในภาวะ สมดุลผลรวมโมเมนต์ตามเข็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของ คาน

2 จุดประสงค์การ ทดลอง 1. ทดลอง อธิบายความหมายและ หาค่าโมเมนต์ของแรงได้ 2. สรุปได้ว่าเมื่อคานอยู่ในภาวะ สมดุลผลรวมโมเมนต์ตามเข็ม นาฬิกา มีค่าเท่ากับผลรวม โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา 3. คำนวณค่าโมเมนต์ได้

3 วิธีดำเนินการทดลอง 1. ผูกคานตรงรูที่อยู่ตรง กลาง แล้วแขวนดังภาพ อย่าให้เอียงไปข้างใด ข้างหนึ่งนะจ๊ะ

4 2. ชั่งน้ำหนักของถุงทราย 1 ถุง ด้วยเครื่องชั่งสปริงบันทึกผล

5 3. แขวนถุงทราย 1 ถุง ที่ตำแหน่งหนึ่ง ของคาน ใช้เครื่องชั่งสปริงคล้องที่คาน ด้านตรงข้ามแล้วออกแรงดึงเครื่องชั่ง สปริงให้คานอยู่ในแนวระดับ ( ดังภาพ ) บันทึก ค่าแรงดึง น้ำหนักของถุงทราย ระยะระหว่างจุดแขวนคานถึงจุดที่เครื่อง ชั่งสปริงดึงคาน และระหว่างจุดแขวน คานถึงจุดแขวนถุงทราย

6 4. ทำซ้ำข้อ 3. โดยเปลี่ยน ตำแหน่งที่คล้องเครื่องชั่ง สปริงและตำแหน่งที่แขวน ถุงทรายไป 2-3 ตำแหน่ง

7 เริ่มทดลอง กันเลยค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของ คาน. จุดประสงค์การ ทดลอง 1. ทดลอง อธิบายความหมายและ หาค่าโมเมนต์ของแรงได้ 2. สรุปได้ว่าเมื่อคานอยู่ในภาวะ สมดุลผลรวมโมเมนต์ตามเข็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google