งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงานประกอบด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่มี ความหมายเฉพาะตัวหลาย การเริ่มต้น หรือการ สิ้นสุด รูปแบบ และถูกนำมาใช้ประกอบการวางผังงานอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงานประกอบด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่มี ความหมายเฉพาะตัวหลาย การเริ่มต้น หรือการ สิ้นสุด รูปแบบ และถูกนำมาใช้ประกอบการวางผังงานอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงานประกอบด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่มี ความหมายเฉพาะตัวหลาย การเริ่มต้น หรือการ สิ้นสุด รูปแบบ และถูกนำมาใช้ประกอบการวางผังงานอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart) การนำข้อมูลเข้าหรือ ออกจากระบบ การประมวลผล หรือการ ปฏิบัติงาน Terminal General Input/output Process

2 การแสดงข้อมูลเป็นเอกสาร ทางเครื่องพิมพ์ ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart) การแสดงข้อมูลด้วย จอภาพ การตัดสินใจ Document Display Decision การนำเข้าข้อมูลด้วยมือ Manual Input

3 ทิศทาง ส่วนประกอบของผังงาน (Flow Chart) จุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษ การเตรียมการ Flow line Offpage Connector Preparation จุดเชื่อมต่อ Connector

4 ทิศทางแสดงการเคลื่อนที่ ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์ การเชื่อมต่อระหว่างจุด

5 ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์ การเชื่อมต่อหน้ากระดาษ P.2 P.1

6 ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์ การกำหนดทิศทางเพื่อ การตัดสินใจ รหัส =1 รหัส =2 รหัส =3 กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 ใ ช่ ไม่ใ ช่ ใ ช่ ไม่ใ ช่ ชุดคำสั่งโครงสร้างรูปแบบเลือก

7 ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์ การกำหนดทิศทางเพื่อการตัดสินใจกรณีที่มี การกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไ ข กิจกรรม ไม่ จริง จริง ชุดคำสั่งโครงสร้างรูปแบบทำซ้ำ

8 เริ่มต้น อ่าน ข้อมู ล คำนวณ ข้อมูล พิมพ์ ผลลัพ ธ์ จบจบ ตัวอย่างการใช้สัญญลักษณ์ การกำหนดทิศทางแบบทิศทางเดียว ชุดคำสั่งโครงสร้างรูปแบบลำดับ


ดาวน์โหลด ppt ผังงานประกอบด้วยสัญญลักษณ์ต่างๆที่มี ความหมายเฉพาะตัวหลาย การเริ่มต้น หรือการ สิ้นสุด รูปแบบ และถูกนำมาใช้ประกอบการวางผังงานอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google