งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการโครงการวิจัย การบันทึกข่าวการวิจัย ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบันเป็นผู้บันทึก ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที ( ๓ ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการโครงการวิจัย การบันทึกข่าวการวิจัย ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบันเป็นผู้บันทึก ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที ( ๓ ) ผู้ดูแลเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการโครงการวิจัย การบันทึกข่าวการวิจัย ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบันเป็นผู้บันทึก ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที ( ๓ ) ผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือ ตัวแทนคณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้อนุมัติ

2 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 ล็อกอิน

3 การบันทึกข้อมูล ให้คลิกที่ “ โครงการวิจัย ”

4 ตัวอย่าง

5 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ( ๑ ) ล็อกอินด้วย username และ password ที่ ได้รับการ approved จากผู้ดูแลเว็บไซต์แล้ว ( ๒ ) คลิกเลือกที่ข้อความ “ เพิ่มข้อมูลข่าวแจ้ง เตือน ” ( ๓ ) ผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือ ตัวแทนคณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้อนุมัติ ( ๔ ) ข่าวที่แสดงต่อสาธารณะ จะเป็นข่าวที่ ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การจัดการโครงการวิจัย การบันทึกข่าวการวิจัย ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบันเป็นผู้บันทึก ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที ( ๓ ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google