งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเรื่อง ทิศทางกิจกรรม นักศึกษา คณะอุตสาหกรรม เกษตร และ การกู้เงินเพื่อ การศึกษา ประจำปี 2550 โดย อ. สุพัฒน์ คำไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเรื่อง ทิศทางกิจกรรม นักศึกษา คณะอุตสาหกรรม เกษตร และ การกู้เงินเพื่อ การศึกษา ประจำปี 2550 โดย อ. สุพัฒน์ คำไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเรื่อง ทิศทางกิจกรรม นักศึกษา คณะอุตสาหกรรม เกษตร และ การกู้เงินเพื่อ การศึกษา ประจำปี 2550 โดย อ. สุพัฒน์ คำไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมของ นักศึกษาใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร ปี 2550 1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 28 -29 พ. ค. 50 2. การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่คณะ 11 มิ. ย. - 5 ก. ค. 50 3. ประเพณีนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรม ธาตุดอยสุเทพ 7 ก. ค. 50 4. การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ มช. มิ. ย. - ก. ค. 50 5. โครงการเปิดโลกกิจกรรมคณะ อุตสาหกรรมเกษตร ปลายเดือน ส. ค. 50

3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมของ นักศึกษาใหม่ อุตสาหกรรมเกษตร ปี 2550 6. ประเพณีนักศึกษาใหม่นมัสการพระธาตุดอยคำ พ. ย. 50 7. งาน Sport Day’50 ปลายเดือน พ. ย. 50 8. โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มี. ค. - เม. ย. 51 9. กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ

4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรม........ ให้อะไรมากกว่า ที่คุณคิด ?

5 แต่งอย่างไร ให้ถูกระเบียบ 0 1

6

7 แต่งอย่างไร ให้ถูกระเบียบ 0 2 0 4 -

8 ชุด FAC

9 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำนิยาม กยศ. หมายถึง กองทุนให้ก็ยืมเพื่อ การศึกษา * กรอ. หมายถึง กองทุนกู้ยืมที่ ผูกขาดกับรายได้ในอนาคต * หมายเหตุ : ในปี 2550 กรอ. ได้ถูก ยกเลิก และ นศ. ที่ ใช้สิทธิกู้ กรอ. ในปี 2549 จะถูกพิจารณาใหม่ทั้งหมด

10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแบ่งกลุ่ม นศ. ที่มีสิทธิ์สมัคร กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กลุ่มที่ 1: ผู้กู้ ที่กู้เงิน กยศ. รายเก่าที่ไม่ ย้ายสถานศึกษา หมายถึง นศ. รหัส 48...... ลงไป กลุ่มที่ 2: ผู้กู้ กยศ. รายเก่าที่ย้าย สถานศึกษา หมายถึง นศ. รหัส 50 ที่เคยกู้เงิน กยศ. ใน ระดับมัธยมศึกษามาก่อน รวมถึง นศ. รหัส 50 ที่ย้าย มาจากมหาลัยอื่นๆ ย้ายคณะ หรือ Admission ใหม่ เข้า คณะเดิม

11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแบ่งกลุ่ม นศ. ที่มีสิทธิ์สมัคร กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กลุ่มที่ 3: ผู้กู้ ที่กู้เงิน กยศ. รายใหม่ หมายถึง นศ. ทุกรหัสประจำตัวที่ ไม่เคยกู้กองทุน กยศ. หรือ กรอ. มาก่อน กลุ่มที่ 4: ผู้ที่เคยกู้ กรอ. นศ. รหัส ประจำตัว 49 ที่รายได้ ครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท / ปี กลุ่มที่ 5: ผู้ที่เคยกู้ กรอ. นศ. รหัส ประจำตัว 49 ที่รายได้ ครอบครัวเกิน 150,000 บาท / ปี

12 สิทธิ์ที่ข้อกู้ยืมได้ตาม กลุ่มนักศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 4 : ข้อกู้ยืมได้ดังนี้ คือ ค่าธรรมเนียม ทางการศึกษา ค่าหอพักใน สถานศึกษา และค่าครองชีพเดือนล่ะ 2000 บาท จำนวน 12 เดือน กลุ่มที่ 5: ข้อกู้ยืมได้ดังนี้ คือ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ค่าหอพัก ในสถานศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 วงเงินสำหรับให้นักศึกษา กู้ได้ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่กู้ เงิน กยศ. รายเก่าปี 2550 ( กลุ่มที่ 1) มี จำนวนทั้งหมด 115 คน คิดเป็นวงเงินกู้ วงเงินทั้งสิ้น 4,400,180 บาท นอกจากนี้ มช. เหลือเงินประมาณ 66,144,058 บาท สำหรับผู้กู้ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5 : รอมติ คณะรัฐมนตรีหรือ รัฐบาล โดยนัยคงยังไม่มีงบประมาณ สนับสนุนต้องรอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเรื่อง ทิศทางกิจกรรม นักศึกษา คณะอุตสาหกรรม เกษตร และ การกู้เงินเพื่อ การศึกษา ประจำปี 2550 โดย อ. สุพัฒน์ คำไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google