งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management Strategy. Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management Strategy. Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management Strategy

2 Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป – ราคาเปลี่ยนแปลงไป – เงื่อนไขการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ใช้ในการลงทุนแบบ Active Management

3 มูลค่าความเสี่ยงกลุ่ม หลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับ – พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์ – การกระจายน้ำหนักการลงทุน – จำนวนเงินลงทุน ดังนั้นแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยง จึงทำได้โดย – เลือกหลักทรัพย์ – ปรับน้ำหนักใหม่ – ลดเงินลงทุน

4 การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยที่ VaR* เป็นขนาดผลขาดทุนสูงสุดที่กำหนด เป็นนโยบายไว้ ความเสี่ยงที่มีมากเกินไป ( ด้าน ซ้ายมือน้อยกว่าด้านขวามือของสมการ อาจเป็น เพราะ - มีฐานะ (Exposure) มากเกินไปในกลุ่ม หลักทรัพย์ หรือ W 0 มากเกินไป แก้โดยการจัด Asset Allocation ใหม่ - กระจายน้ำหนักการลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ให้ น้ำหนักที่มากเกินไปกับหลักทรัพย์เสี่ยงสูง และ น้อยเกินไปกับหลักทรัพย์เสี่ยงต่ำ กรอบการจัดการความเสี่ยง

5 ผลกระทบของการปรับน้ำหนักการ ลงทุนต่อ VaR คำนวณจากมูลค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปต่อการ เปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักการลงทุน จาก Jorion จะได้ว่า จัดสมการใหม่ ได้เป็น

6 Marginal VaR เรียก ที่ได้ว่า มูลค่าความเสี่ยง ส่วนเพิ่ม (Marginal VaR) และค่า ว่าเป็นมูลค่าความเสี่ยงส่วน เพิ่มของการปรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์หนึ่งใน กลุ่ม ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 บาท Marginal VaR ชี้ให้เห็นถึง

7 ตัวอย่าง ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญ ประกอบด้วยหุ้น A B และ C เป็นจำนวนรวม 30,000 บาท โดยการกระจาย น้ำหนักเท่าๆกัน ในหุ้นแต่ละตัว ทั้งนี้อัตรา ผลตอบแทนรายวันของหุ้น มีการแจกแจงร่วม แบบปกติ มีค่าที่คาดและค่าความแปรปรวนร่วม เท่ากับ

8 Equally weighted Returns and Variance of Portfolio คำนวณ returns, Variance ได้ คำนวณ มูลค่า ความเสี่ยง

9 คำนวณ ความแปรปรวนร่วมและ Unit Marginal VaR Marginal VaR และ Unit Marginal VaR เมื่อลงทุนเพิ่มขึ้น 1 บาท หุ้น C จะทำให้มูลค่าความเสี่ยง เพิ่มเยอะที่สุด

10 Rebalance Strategy ลดการลงทุนในหุ้น C หรือลดเงินลงทุนในหุ้น C คำนวณน้ำหนักการลงทุนใหม่ คำนวณ VaR ใหม่ว่าต่ำกว่า VaR ตามนโยบาย หรือไม่ * ใช้เวลาเยอะ *

11 Incremental VaR กำหนดให้ a คือ vector การปรับเปลี่ยนขนาด (n×1) ซึ่งสมาชิกตัวที่ ไอ แสดงขนาดเงินลงทุน ที่ถูกปรับเปลี่ยน ( เครื่องหมาย + แสดงถึงการ เพิ่มเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เครื่องหมายลบ แสดงการลดเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ) คำนวณมูลค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดย

12 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ผ่านมาสมมติว่าผู้ลงทุนปรับการ ลงทุนในกลุ่มหุ้นสามัญ โดยการลดขนาดการ ลงทุนในหุ้น B และ C ลงหุ้นละ 500 บาทแล้ว ไปเพิ่มการลงทุนในหุ้น A อีก 1000 บาท ดังนั้น vector a เขียนได้เป็น คำนวณ Incremental VaR แสดงว่าการปรับเปลี่ยนทำให้ มูลค่าความเสี่ยงลดลง 70.18 บาทได้ มูลค่าความเสี่ยงใหม่ 3130.82 บาท

13 CVaR CVaR คือ Component VaR มูลค่าความเสี่ยงของ หลักทรัพย์องค์ประกอบ หมายถึงมูลค่าความ เสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ที่ประกอบในกลุ่ม หลักทรัพย์ คำนวณ CVaR ได้จากสูตร โดยที่ และ

14 ตัวอย่าง คำนวณ CVaR จากตัวอย่างที่ผ่านมา – CVaR A =-0.0599×10,000 = -599 – CVaR B =-0.1023×10,000 = -1,023 – CVaR C =-0.1579×10,000 = -1,579 ผลรวมมูลค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ องค์ประกอบเท่ากับ VaR – VaR =-599-1023-1579 = 3,201 บาท คำนวณน้ำหนักขององค์ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt Risk Management Strategy. Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google