งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management Strategy. Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management Strategy. Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management Strategy

2 Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป – ราคาเปลี่ยนแปลงไป – เงื่อนไขการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป ใช้ในการลงทุนแบบ Active Management

3 มูลค่าความเสี่ยงกลุ่ม หลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับ – พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์ – การกระจายน้ำหนักการลงทุน – จำนวนเงินลงทุน ดังนั้นแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยง จึงทำได้โดย – เลือกหลักทรัพย์ – ปรับน้ำหนักใหม่ – ลดเงินลงทุน

4 การจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยที่ VaR* เป็นขนาดผลขาดทุนสูงสุดที่กำหนด เป็นนโยบายไว้ ความเสี่ยงที่มีมากเกินไป ( ด้าน ซ้ายมือน้อยกว่าด้านขวามือของสมการ อาจเป็น เพราะ - มีฐานะ (Exposure) มากเกินไปในกลุ่ม หลักทรัพย์ หรือ W 0 มากเกินไป แก้โดยการจัด Asset Allocation ใหม่ - กระจายน้ำหนักการลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ให้ น้ำหนักที่มากเกินไปกับหลักทรัพย์เสี่ยงสูง และ น้อยเกินไปกับหลักทรัพย์เสี่ยงต่ำ กรอบการจัดการความเสี่ยง

5 ผลกระทบของการปรับน้ำหนักการ ลงทุนต่อ VaR คำนวณจากมูลค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปต่อการ เปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักการลงทุน จาก Jorion จะได้ว่า จัดสมการใหม่ ได้เป็น

6 Marginal VaR เรียก ที่ได้ว่า มูลค่าความเสี่ยง ส่วนเพิ่ม (Marginal VaR) และค่า ว่าเป็นมูลค่าความเสี่ยงส่วน เพิ่มของการปรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์หนึ่งใน กลุ่ม ให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 บาท Marginal VaR ชี้ให้เห็นถึง

7 ตัวอย่าง ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญ ประกอบด้วยหุ้น A B และ C เป็นจำนวนรวม 30,000 บาท โดยการกระจาย น้ำหนักเท่าๆกัน ในหุ้นแต่ละตัว ทั้งนี้อัตรา ผลตอบแทนรายวันของหุ้น มีการแจกแจงร่วม แบบปกติ มีค่าที่คาดและค่าความแปรปรวนร่วม เท่ากับ

8 Equally weighted Returns and Variance of Portfolio คำนวณ returns, Variance ได้ คำนวณ มูลค่า ความเสี่ยง

9 คำนวณ ความแปรปรวนร่วมและ Unit Marginal VaR Marginal VaR และ Unit Marginal VaR เมื่อลงทุนเพิ่มขึ้น 1 บาท หุ้น C จะทำให้มูลค่าความเสี่ยง เพิ่มเยอะที่สุด

10 Rebalance Strategy ลดการลงทุนในหุ้น C หรือลดเงินลงทุนในหุ้น C คำนวณน้ำหนักการลงทุนใหม่ คำนวณ VaR ใหม่ว่าต่ำกว่า VaR ตามนโยบาย หรือไม่ * ใช้เวลาเยอะ *

11 Incremental VaR กำหนดให้ a คือ vector การปรับเปลี่ยนขนาด (n×1) ซึ่งสมาชิกตัวที่ ไอ แสดงขนาดเงินลงทุน ที่ถูกปรับเปลี่ยน ( เครื่องหมาย + แสดงถึงการ เพิ่มเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น เครื่องหมายลบ แสดงการลดเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ) คำนวณมูลค่าความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดย

12 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ผ่านมาสมมติว่าผู้ลงทุนปรับการ ลงทุนในกลุ่มหุ้นสามัญ โดยการลดขนาดการ ลงทุนในหุ้น B และ C ลงหุ้นละ 500 บาทแล้ว ไปเพิ่มการลงทุนในหุ้น A อีก 1000 บาท ดังนั้น vector a เขียนได้เป็น คำนวณ Incremental VaR แสดงว่าการปรับเปลี่ยนทำให้ มูลค่าความเสี่ยงลดลง บาทได้ มูลค่าความเสี่ยงใหม่ บาท

13 CVaR CVaR คือ Component VaR มูลค่าความเสี่ยงของ หลักทรัพย์องค์ประกอบ หมายถึงมูลค่าความ เสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ที่ประกอบในกลุ่ม หลักทรัพย์ คำนวณ CVaR ได้จากสูตร โดยที่ และ

14 ตัวอย่าง คำนวณ CVaR จากตัวอย่างที่ผ่านมา – CVaR A = ×10,000 = -599 – CVaR B = ×10,000 = -1,023 – CVaR C = ×10,000 = -1,579 ผลรวมมูลค่าความเสี่ยงของหลักทรัพย์ องค์ประกอบเท่ากับ VaR – VaR = = 3,201 บาท คำนวณน้ำหนักขององค์ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt Risk Management Strategy. Rebalance Portfolio การ Rebalance Portfolio เป็นการปรับน้ำหนัก การลงทุนใหม่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Portfolio – เวลาเปลี่ยนแปลงไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google