งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
การสอน รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
1. การปรับตัว สิ่งแวดล้อม / ประสบการณ์ใหม่ (1.1) ดูดซับ ข้อมูลใหม่ / สิ่งที่รับใหม่ ไม่เข้ากัน / ขัดแย้งกัน ไม่สมดุล ความรู้เดิม / ประสบการณ์เดิม (1.2) ปรับโครงสร้าง ปรับโครงสร้างความรู้ใหม่ สมดุล จัด/ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ความรู้  ความคิด  คุณลักษณะ 2. การจัดระบบ รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

3 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
ทฤษฎี Constructivism สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ = โครงสร้างความรู้เดิม + ข้อมูลใหม่ (ปรับโครงสร้างความรู้) = เกิดความรู้ใหม่ ความหมายใหม่ ปฏิสัมพันธ์ ผสมผสาน / เชื่อมโยง รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

4 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
THE END รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google