งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1

2 2 1. การ ปรับตัว (1.1) ดูด ซับ (1.2) ปรับ โครงสร้าง สิ่งแวดล้อม / ประสบการณ์ใหม่ ข้อมูลใหม่ / สิ่งที่รับ ใหม่ ไม่เข้ากัน / ขัดแย้งกัน ความรู้เดิม / ประสบการณ์เดิม ไม่ สมดุ ล ปรับโครงสร้างความรู้ใหม่................ สมดุล 2. การ จัดระบบ จัด / ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ความรู้  ความคิด  คุณลักษณะ

3 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 3 การเรียนรู้ = โครงสร้างความรู้เดิม + ข้อมูลใหม่ ( ปรับโครงสร้างความรู้ ) = เกิดความรู้ใหม่ ความหมาย ใหม่ ปฏิสัม พันธ์ สิ่งแวด ล้อม ผสมผสาน / เชื่อมโยง ทฤษฎี Constructivi sm

4 รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 4 THE END


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ โดย ผศ. ดร. เรขา อรัญวงศ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google