งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค
start เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค

2 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล รับข้อมูล รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล

3 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป

4 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง
ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำใหม่

5 2. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์ ก เกมคอมพิวเตอร์ ข เมาส์ ค แป้นพิมพ์ ง
ถูกทั้ง ข และ ค

6 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป

7 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง
ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำใหม่

8 3. บัตรประจำตัวประชาชน จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
3. บัตรประจำตัวประชาชน จัดเป็นข้อมูลชนิดใด ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร

9 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป

10 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง
ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำใหม่

11 4. แหล่งข้อมูลใดที่ต้องใช้หูและตาในการรับรู้
ภาพยนตร์ ภาพวาด หนังสือพิมพ์ วิทยุ

12 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป

13 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง
ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำใหม่

14 5. ข้อใด เป็นขั้นตอนแรกในการค้นหาข้อมูล
รวบรวมข้อมูล กำหนดหัวข้อ พิจารณาข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูล

15 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! จบการทำงาน

16 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง
ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำใหม่

17 สิ้นสุดการทำงานแล้วครับ
แล้วพบกันใหม่ บ่ายๆๆๆๆๆ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google