งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค start.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค start."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค start

3 1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ ก ก ข ข ค ค ง ง ประมวลผลข้อมูล รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล รับข้อมูล รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล

4 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป ข้อต่อไป

5 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำ ใหม่ กลับไปทำ ใหม่

6 2. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์ ก ก ข ข ค ค ง ง เกมคอมพิวเตอร์ เมาส์ แป้นพิมพ์ ถูกทั้ง ข และ ค

7 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป

8 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำ ใหม่ กลับไปทำ ใหม่

9 3. บัตรประจำตัวประชาชน จัดเป็น ข้อมูลชนิดใด ก ก ข ข ค ค ง ง ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลตัวอักษร

10 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป

11 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำ ใหม่ กลับไปทำ ใหม่

12 4. แหล่งข้อมูลใดที่ต้องใช้หูและตา ในการรับรู้ ก ก ข ข ค ค ง ง วิทยุ ภาพวาด หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์

13 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! ข้อต่อไป

14 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำ ใหม่ กลับไปทำ ใหม่

15 5. ข้อใด เป็นขั้นตอนแรกในการ ค้นหาข้อมูล ข ข ก ก ค ค ง ง กำหนดหัวข้อ รวบรวมข้อมูล พิจารณาข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูล

16 ถูกต้องนะครับ !! เย้ !!!!!! จบการทำงาน

17 ผิดนะครับ กลับไม่ตอบใหม่อีกครั้ง กลับไปทำ ใหม่ กลับไปทำ ใหม่

18 สิ้นสุดการทำงานแล้ว ครับ แล้วพบกันใหม่ บ่ายๆๆๆๆๆ


ดาวน์โหลด ppt เกม 4 ตัวเลือก โดย นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค start.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google