งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
การบวกและการลบ เลขสองหลัก กดสิจ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

2 เรามาลองฝึกสมองกัน นะค่ะ อย่า กด นะ เดียวไม่เห็นกัน แนะนำบทเรียน
อย่า กด นะ เดียวไม่เห็นกัน เรามาลองฝึกสมองกัน นะค่ะ แนะนำบทเรียน เนื้อหา ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

3 1. การบวก คืออะไร ก. การเพิ่มขึ้น ก. การเพิ่มขึ้น ก. การเพิ่มขึ้น
1. การบวก คืออะไร ก. การเพิ่มขึ้น ก. การเพิ่มขึ้น ก. การเพิ่มขึ้น ก. การเพิ่มขึ้น ก. การเพิ่มขึ้น ข. การลดลง ค. การเพิ่มที่ละเท่าตัว ง. การลดลงที่ละเท่าตัว

4 ถูกต้องนะจ๊ะ หน้าหลัก

5 ผิดนะจ๊ะ ลองอีกครั้งนะจ๊ะ

6 การบวก คือการเพิ่มขึ้น เช่น 12 + 45 = 57
การบวก คือการเพิ่มขึ้น เช่น = 57 การลบ คือการลดลง เช่น = 100 หน้าหลัก

7 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูขวัญตา ชัยศร (ครูขวัญ) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google