งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว การบวกและการลบ เลขสองหลัก กดสิจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว การบวกและการลบ เลขสองหลัก กดสิจ๊ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว การบวกและการลบ เลขสองหลัก กดสิจ๊ะ

3 เรามาลองฝึก สมองกัน นะค่ะ แนะนำบทเรียน เนื้อหา ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน อย่า กด นะ เดียวไม่เห็น กัน

4 ก. การเพิ่มขึ้นก. การเพิ่มขึ้นก. การเพิ่มขึ้นก. การเพิ่มขึ้น ง. การลดลงที่ละเท่าตัว ข. การลดลง ค. การเพิ่มที่ละเท่าตัว ก. การเพิ่มขึ้น 1. การบวก คืออะไร

5 ถูกต้องนะจ๊ะ หน้าหลัก

6 ผิดนะจ๊ะ ลองอีกครั้งนะจ๊ะ

7 การบวก คือการเพิ่มขึ้น เช่น 12 + 45 = 57 การลบ คือการลดลง เช่น 123 - 23= 100 หน้าหลัก

8 แนะนำบทเรียน สื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูขวัญตา ชัยศร ( ครูขวัญ ) โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้าน ทุ่งหงาว การบวกและการลบ เลขสองหลัก กดสิจ๊ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google